Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov,

2 Proč standardizace a kategorizace komodit? >standardizace a kategorizace je nutnou podmínkou pro realizaci veškerých opatření v oblasti elektronizace VZ >bez jednotného systému popisování komodit nelze provádět žádná opatření v oblasti elektronizace VZ

3 Standardizace a kategorizace komodit umožní:  Jasnou a přehlednou specifikaci předmětu VZ  Možnost srovnávat cenové nabídky  Možnost zadávat VZ s využitím elektronických nástrojů  Možnost zadávat VZ s využitím automatické metody hodnocení  Možnost analytického vyhodnocení nákupu (výdajové analýzy, úspora oproti historickým cenám)  Možnost provádět agregace a centralizace nákupu  Možnost opětovně využít již vytvořený popis předmětu VZ

4 Hlavní cíle: >efektivní řízení portfolia veřejných nákupů, >získání přehledu o tom co a jak kupuji. Produktem standardizačních aktivit a elektronizace veřejného nákupu je spektrum přínosů >od nefinančních (vyšší transparentnost, informovanost a možnost přijímat strategická rozhodnutí) po finanční (úspora z nakupovaných cen, úspora transakčních nákladů). Standardizace a kategorizace komodit

5 >Žádná komplexní kategorizace komodit v oblasti zadávání veřejných zakázek nebyla donedávna provozována >CPV - Společný slovník pro veřejné zakázky Nedávný stav standardizace a kategorizace

6 Co se musí v oblasti standardizace a kategorizace udělat? Vytvoření a uveřejnění číselníku NIPEZ 2011 Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ Aktuální situace Cílový stav Zadavatelé používají jednotnou klasifikaci komodit, která splňuje následující požadavky:  Pro nadefinování předmětu VZ je v naprosté většině případů užíváno jen slovního popisu  Jedinou uplatňovanou formou standardizace předmětů veřejných je klasifikace CPV  Minimum zadavatelů má CPV klasifikaci naimplementovánu na vlastní produktové číselníky a klasifikace  U VZMR zadávaných na elektronických tržištích a s využitím elektronických aukcí je pro definování předmětu veřejné zakázky velmi často užíváno obchodních názvů  Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR  Je naimplementována ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů  Je pravidelně aktualizována a odpovídá současné nabídce komodit na trhu  Jsou na ni navázána pravidla pro popisování předmětu veřejných zakázek

7 >Usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie Komoditní povinnost je vymezena pouze obecnou definicí a nelze tedy jasně určit, které komodity spadají do kategorie „ICT“ a které již nikoli. Standardizace a kategorizace komodit

8 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. září 2009 č k převodu správy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy a opatření J.6 Národního plánu (Strategie používání e-tržišť pro veřejnou správu) Hlavní úkoly: >navrhnout a zdůvodnit základní koncepci přístupu ke kategorizaci a standardizaci komodit (tj. předmětů veřejných zakázek) v ČR, >navrhnout komoditní kategorie vhodné pro zadávání prostřednictvím elektronického tržiště a jejich vymezení, >navrhnout další postup v otázce kategorizace a standardizace v ČR. Standardizace a kategorizace komodit

9 >Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště >Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek Legislativní vymezení

10 Funkce: >podpora zadavatelů a dodavatelů při procesu zadávání veřejných zakázek, >využití při standardizaci komodit, >efektivnější popis nakupovaných komodit, >efektivnější proces nákupu komodit. Číselník NIPEZ

11 …klasifikace komodit založená na CPV CPV - Common procurement vocabulary Společný slovník pro veřejné zakázky, který představuje jednotný klasifikační systém, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek. Informační systém o veřejných zakázkách

12 stromová struktura CPV + parametrický popis komodit + pravidla pro popis komodity + stanovování povinnosti + úprava – špatných překladů nelogické struktury CPV duplicita komodit atd. stromová struktura CPV špatné překlady nelogická struktura CPV duplicita komodit atd. Číselník NIPEZ klasifikace CPV na Aktuální příklady zadefinování předmětů VZ ze současných e-tržišť Cílový stav zadefinování předmětů VZ Varná konvice BOSCH TP-4521 Pracovní stanice v provedení minitower o riginální systém Win 7 Professional 64bit Intel Core i MB 500GB SATA 7200 HDD, 4GB (2x2GB) DDR X DVD+RW SM SATA Intel HD Graphics Předmět VZ odkazuje na konkrétní typ výrobek jednoho z výrobců Popis obsahuje řadu obchodních názvů a je neúplný

13 Číselník NIPEZ je vytvářen jako soustava několika různých komoditních číselníků Číselník NIPEZ je postaven na standardu ISO 8000 a využívá metadata eOTD Národní oborové číselníky NCS (eOTD) CPV eOTD Otevřený technický slovník postavený na ISO Číselník NIPEZ – základní koncepce

14 Ukázka informační podpory >základní informace na >informační podpora na ciselnik.nipez.cz

15 >centrální referenční databáze pro standardní popis předmětů VZ, datový slovník vyhovuje ISO 8000 a 22745, >jednotná definice předmětů VZ při centralizovaném zadávání v jednotlivých rezortech, >napojení číselníku na e-tržiště a NEN, jednotná standardizace předmětů VZ při různých typech nákupů. Použití Číselníku NIPEZ v praxi

16 Správa Číselníku NIPEZ Vysoká kvalita dat Číselníku NIPEZ je nezbytná: >pravidelná aktualizace komodit i sad vlastností (SV), >1 x měsíčně aktualizace přírůstků, >1 x za 3 měsíce – uvolněný celý číselník, >export dat komodit pro e-tržiště (kumulativně, přírůstkově), >bude zajištěn přístup k obsahu pro širokou veřejnost a pro registrované uživatele i stahování dat, >změny v číselníku podléhají schvalovacímu procesu, >podpora zadavatelů a dodavatelů – Helpdesk s registrací a schvalováním požadavků.

17 Přístup k Číselníku NIPEZ >základní informace na >informační podpora na ciselnik.nipez.cz >kontakt na podporu z MMR ČR: Mgr. Martin Grill,

18 >Ministerstvo pro místní rozvoj >Portál o veřejných zakázkách a koncesích >Informační systém o veřejných zakázkách >Věstník veřejných zakázek

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google