Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5. 9. 2012

2 Proč standardizace a kategorizace komodit? >standardizace a kategorizace je nutnou podmínkou pro realizaci veškerých opatření v oblasti elektronizace VZ >bez jednotného systému popisování komodit nelze provádět žádná opatření v oblasti elektronizace VZ

3 Standardizace a kategorizace komodit umožní:  Jasnou a přehlednou specifikaci předmětu VZ  Možnost srovnávat cenové nabídky  Možnost zadávat VZ s využitím elektronických nástrojů  Možnost zadávat VZ s využitím automatické metody hodnocení  Možnost analytického vyhodnocení nákupu (výdajové analýzy, úspora oproti historickým cenám)  Možnost provádět agregace a centralizace nákupu  Možnost opětovně využít již vytvořený popis předmětu VZ

4 Hlavní cíle: >efektivní řízení portfolia veřejných nákupů, >získání přehledu o tom co a jak kupuji. Produktem standardizačních aktivit a elektronizace veřejného nákupu je spektrum přínosů >od nefinančních (vyšší transparentnost, informovanost a možnost přijímat strategická rozhodnutí) po finanční (úspora z nakupovaných cen, úspora transakčních nákladů). Standardizace a kategorizace komodit

5 >Žádná komplexní kategorizace komodit v oblasti zadávání veřejných zakázek nebyla donedávna provozována >CPV - Společný slovník pro veřejné zakázky Nedávný stav standardizace a kategorizace

6 Co se musí v oblasti standardizace a kategorizace udělat? Vytvoření a uveřejnění číselníku NIPEZ 2011 Vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ v návaznosti na komoditní kategorie číselníku NIPEZ 2012 2013 Aktuální situace Cílový stav Zadavatelé používají jednotnou klasifikaci komodit, která splňuje následující požadavky:  Pro nadefinování předmětu VZ je v naprosté většině případů užíváno jen slovního popisu  Jedinou uplatňovanou formou standardizace předmětů veřejných je klasifikace CPV  Minimum zadavatelů má CPV klasifikaci naimplementovánu na vlastní produktové číselníky a klasifikace  U VZMR zadávaných na elektronických tržištích a s využitím elektronických aukcí je pro definování předmětu veřejné zakázky velmi často užíváno obchodních názvů  Pokrývá celé spektrum nákupů veřejných zadavatelů v ČR  Je naimplementována ve všech elektronických nástrojích v rámci NIPEZ, vč. individuálních nástrojů  Je pravidelně aktualizována a odpovídá současné nabídce komodit na trhu  Jsou na ni navázána pravidla pro popisování předmětu veřejných zakázek

7 >Usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie Komoditní povinnost je vymezena pouze obecnou definicí a nelze tedy jasně určit, které komodity spadají do kategorie „ICT“ a které již nikoli. Standardizace a kategorizace komodit

8 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. září 2009 č. 1184 k převodu správy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy a opatření J.6 Národního plánu (Strategie používání e-tržišť pro veřejnou správu) Hlavní úkoly: >navrhnout a zdůvodnit základní koncepci přístupu ke kategorizaci a standardizaci komodit (tj. předmětů veřejných zakázek) v ČR, >navrhnout komoditní kategorie vhodné pro zadávání prostřednictvím elektronického tržiště a jejich vymezení, >navrhnout další postup v otázce kategorizace a standardizace v ČR. Standardizace a kategorizace komodit

9 >Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 - Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště >Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek Legislativní vymezení

10 Funkce: >podpora zadavatelů a dodavatelů při procesu zadávání veřejných zakázek, >využití při standardizaci komodit, >efektivnější popis nakupovaných komodit, >efektivnější proces nákupu komodit. Číselník NIPEZ

11 …klasifikace komodit založená na CPV CPV - Common procurement vocabulary Společný slovník pro veřejné zakázky, který představuje jednotný klasifikační systém, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek. Informační systém o veřejných zakázkách www.isvz.cz/isvz/

12 stromová struktura CPV + parametrický popis komodit + pravidla pro popis komodity + stanovování povinnosti + úprava – špatných překladů nelogické struktury CPV duplicita komodit atd. stromová struktura CPV špatné překlady nelogická struktura CPV duplicita komodit atd. Číselník NIPEZ klasifikace CPV na www.isvz.cz/isvz/ Aktuální příklady zadefinování předmětů VZ ze současných e-tržišť Cílový stav zadefinování předmětů VZ Varná konvice BOSCH TP-4521 Pracovní stanice v provedení minitower o riginální systém Win 7 Professional 64bit Intel Core i3-2120 3.3 3MB 500GB SATA 7200 HDD, 4GB (2x2GB) DDR3-1333 16X DVD+RW SM SATA Intel HD Graphics Předmět VZ odkazuje na konkrétní typ výrobek jednoho z výrobců Popis obsahuje řadu obchodních názvů a je neúplný

13 Číselník NIPEZ je vytvářen jako soustava několika různých komoditních číselníků Číselník NIPEZ je postaven na standardu ISO 8000 a využívá metadata eOTD eCl@ss Národní oborové číselníky NCS (eOTD) CPV eOTD Otevřený technický slovník postavený na ISO 22745 Číselník NIPEZ – základní koncepce

14 Ukázka informační podpory >základní informace na www.portal-vz.cz >informační podpora na ciselnik.nipez.cz

15 >centrální referenční databáze pro standardní popis předmětů VZ, datový slovník vyhovuje ISO 8000 a 22745, >jednotná definice předmětů VZ při centralizovaném zadávání v jednotlivých rezortech, >napojení číselníku na e-tržiště a NEN, jednotná standardizace předmětů VZ při různých typech nákupů. Použití Číselníku NIPEZ v praxi

16 Správa Číselníku NIPEZ Vysoká kvalita dat Číselníku NIPEZ je nezbytná: >pravidelná aktualizace komodit i sad vlastností (SV), >1 x měsíčně aktualizace přírůstků, >1 x za 3 měsíce – uvolněný celý číselník, >export dat komodit pro e-tržiště (kumulativně, přírůstkově), >bude zajištěn přístup k obsahu pro širokou veřejnost a pro registrované uživatele i stahování dat, >změny v číselníku podléhají schvalovacímu procesu, >podpora zadavatelů a dodavatelů – Helpdesk s registrací a schvalováním požadavků.

17 Přístup k Číselníku NIPEZ >základní informace na www.portal-vz.cz >informační podpora na ciselnik.nipez.cz >kontakt na podporu z MMR ČR: Mgr. Martin Grill, E-mail: martin.grill@mmr.cz

18 >Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz >Portál o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz >Informační systém o veřejných zakázkách www.isvz.cz/isvz >Věstník veřejných zakázek www.vestnikverejnychzakazek.cz

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Mgr. Martin Grill Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google