Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní otázky rozvoje informatizace Ing. Dana Bérová náměstkyně ministra – ředitelka sekce Jihlava, 15.4.2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní otázky rozvoje informatizace Ing. Dana Bérová náměstkyně ministra – ředitelka sekce Jihlava, 15.4.2003."— Transkript prezentace:

1 Základní otázky rozvoje informatizace Ing. Dana Bérová náměstkyně ministra – ředitelka sekce Jihlava, 15.4.2003

2 Úvod Ú kolem Ministerstva informatiky, v oblasti budování informační společnosti, je koordinovat a vytvářet podmínky pro fungování informačních systémů veřejné správy. Vytvářet stejné podmínky v oblasti poskytování ICT služeb (kvalita, bezpečnost, cena) pro všechny orgány veřejné moci. Zajištění hladké a bezpečné elektronické výměny dat a informací ve veřejné správě. V oblasti koordinace finančních nákladů na ICT zajištění efektivního vynakládání veřejných prostředků a zamezení duplicit.

3  Lze realizovat reformu veřejné správy bez informační podpory?  Máme pro tuto podporu legislativní prostředí?  Jsme připraveni využít možnosti informačních systémů?  Kdo zaplatí informatizaci veřejné správy? Jaké jsou základní otázky?

4  reforma předpokládá, mimo jiné, on-line přístup oprávněného úředníka k centrálním informačním zdrojům státu potřebným pro výkon jemu svěřené agendy  dnes platná legislativa v zásadě nebrání ani postupující informatizaci ani pozitivní výměně informací ve veřejné správě  efektivní práce s informačními systémy vyžaduje mnohdy změnu systému, filosofie přístupu a chování  každý výdaj veřejných rozpočtů je placen všemi, kdo platí daně, koordinační projekty Ministerstva informatiky v oblasti zamezení duplicitních výdajů jsou nástrojem, který může odhalit mnohé potřebné finanční rezervy Možné odpovědi

5 Projekty Ministerstva informatiky  Intranet veřejné správy – KI ISVS  e-Government – portál, životní situace  Elektronické zadávání veřejných zakázek  e-rozvoj – ICT gramotnost  Legislativa  Telekomunikační politika + EU  Pošta pro 21. století

6 Intranet veřejné správy – KI ISVS  vytvoření bezpečné a sdílené komunikační infrastruktury umožňující výměnu dat pro všechna místa výkonu veřejné moci za stejných podmínek (kvalita, cena).  Peníze jsou centralizovány v rámci programu ve VPS  Hlasová služba v projektu již v loňském roce uspořila z veřejných rozpočtů 280 mil. korun  připojování ke Govnet I – propojení všech míst výkonu veřejné moci přes Virtuální privátní síť veřejné správy  Příprava realizace Govnet II – služby autorizace a autentizace umožňující hladkou a bezpečnou práci s daty

7 Principy portálu veřejné správy  maximálně využít existujících datových zdrojů především v oblasti státní správy a samosprávy  maximálně využít existující řešení a na stávající řešení co nejúčelněji navázat  data pořízená v rámci jednoho z projektů jsou k dispozici všem ostatním  data pro potřeby portálu veřejné správy se budou pořizovat pouze jednou  portál bude budován postupně

8  v návrhu zákona implementace elektronických nástrojů do zadávacích řízení  promítnutí zadávací směrnice EU  umožnit realizaci veřejných zakázek elektronickou cestou  odstranit bariéry bránící využití elektronických nástrojů u všech druhů zadávacích řízení. Jedním z nástrojů koordinace je elektronické zadávání veřejných zakázek

9 Možnosti  Politická síla – dialog  Konkrétní výsledky  Osvěta a odpovědnost  Kritické zrcadlo

10 Rizika  Informační resortismus  Malá politická podpora  Strach a kompetenční spory  Vlastní chyby

11 Děkuji Vám za pozornost DOTAZY ? dana.berova@micr.cz www.micr.cz


Stáhnout ppt "Základní otázky rozvoje informatizace Ing. Dana Bérová náměstkyně ministra – ředitelka sekce Jihlava, 15.4.2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google