Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba mezinárodních podnikových sítí a strategických aliancí Vymezení pojmů: - satelitní organizace - podniková síť - strategické aliance Category management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba mezinárodních podnikových sítí a strategických aliancí Vymezení pojmů: - satelitní organizace - podniková síť - strategické aliance Category management."— Transkript prezentace:

1 Tvorba mezinárodních podnikových sítí a strategických aliancí Vymezení pojmů: - satelitní organizace - podniková síť - strategické aliance Category management – příklad satelitní organizace v oblasti retailingu Diskusní téma: Největší dodavatelé mezinárodních obchodních řetězců

2 Struktura podnikových procesů Primární hodnototvorné procesy -nákup a zásobovací logistika -výroba (výroba sofistikovaných součástí, subdodávky komponent, finální výroba) -vnitropodniková logistika a distribuce, -prodej a prodejní marketing, -služby a poprodejní servis.

3 Struktura podnikových procesů Sekundární podpůrné procesy -firemní infrastruktura -výzkum a vývoj, nasazení technologií, -řízení lidských zdrojů, -marketing, -zajištění zdrojů.

4 Satelitní organizace Centrální silný podnik (MNC) obklopený subdodavateli, s nimiž je - propojen formou CIS, - využívající EDI. Charakter vztahů: - smluvní, relativně stabilní, - klesá počet primárních subdodavatelů, síť se prohlubuje.

5 Podniková síť Podnikové sítě představují vzájemné propojení komplementárních podniků (kooperační i kapitálové) v jehož rámci se podniky společně podílejí na tvorbě konečného produktu. Důsledkem vytváření podnikových sítí jsou tzv. duté podniky.

6 Dutý podnik Vlastními silami provádí pouze ty procesy a činnosti, které jsou: - výrazně hodnototvorné, - vysoce sofistikované, - strategicky významné. Např.: strategický marketing, výzkum a vývoj, tvorba designu, výroba technologicky náročných speciálních součástek, finální výroba.

7 Virtuální podnik Obdoba síťového podniku. Volná organizace navzájem komplementárních podniků, které se sdružují na určitou dobu, často na jedinou zakázku. Nemá pevnou strukturu, mění se podle účelu a situace.

8 Strategické aliance Představuje partnerství dvou nebo více současných nebo potenciálních konkurentů, kteří přímo spojí své zdroje za účelem získání strategické výhody. Aliance umožňuje jejím členům dlouhodobě zlepšit tržní pozici vůči nečlenům.

9 Nejčastější druhy aliancí Nejčastější druhy aliancí: - výzkumné a vývojové, - technologické, - výrobní, - distribuční.

10 Příčiny vzniku aliancí potřeba spojit finanční zdroje a rozložit riziko, potřeba čelit konkurenci, získání přístupu na cizí trhy, získání know how a nové technologie, zlepšení image vlastní firmy.

11 Problémy spojené se vstupem do podnikové sítě či aliance jasné definování vlastní role v síti a přínosu, stupeň zachování vlastní identity, náklady spojené s přechodem na jinou technologii a standardy, omezení samostatnosti ve strategickém rozhodování.

12 Proces řízení kategorie 1.Definování kategorie 2.Určení „role“ kategorie 3.Hodnocení kategorie 4.Sestavení scorecardu 5.Definování strategie kategorie 6.Určení taktiky pro kategorii 7.Implementace obchodního plánu

13 Vliv CM na organizaci procesní organizace, od strategie „push“ k „pull“, tvorba relativně pevných satelitních organizací, upevňování obchodních vztahů postavených na společném sdílení dat, společném vývoji obchodní strategie.


Stáhnout ppt "Tvorba mezinárodních podnikových sítí a strategických aliancí Vymezení pojmů: - satelitní organizace - podniková síť - strategické aliance Category management."

Podobné prezentace


Reklamy Google