Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Miroslav Barták, Ph. D. 6. a 7. října 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Miroslav Barták, Ph. D. 6. a 7. října 2008."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Miroslav Barták, Ph. D. 6. a 7. října 2008

2  Analyzovat základní příčiny internacionalizace korporací  Seznámit se multinacionalizačními procesy v oblasti obchodního podnikání  Diskutovat případové studie

3 Zdroj: Dvořáček a kol. 2006

4

5

6  Aktivity v tuzemsku a internacionalizaci podnikových činností nelze stavět proti sobě!  Podnik musí nutně získávat poznatky a využívat je v tuzemských respektive zahraničních aktivitách.

7  Při vstupu na zahraniční trhy běžnou činnost navíc ovlivňují:  rozdíly ve spotřebitelských zvyklostech,  jazykové rozdíly,  zesílená konkurence domácích a zahraničních výrobců,  doprava a pojištění,  cenové, platební a měnové podmínky,  předpisy, povolení, cla, daně, obaly, jakost a jiné  zvýšená rizika

8  Zahraniční obchodní činnost mohou provozovat všechny osoby (fyzické i právnické), které jsou podnikateli.  Musejí respektovat předpisy, zákony, nařízení, které určují podmínky pro vývoz a dovoz a pro podnikání na území daného státu.

9  Tento proces zasáhl všechny významné tržní hráče prakticky ve všech tržních segmentech.  Je charakteristické, že většina přímých zahraničních investic se dnes stále odehrává mezi USA, Japonskem a státy EU.  Propojení je přitom skutečně vzájemné.

10  Definice pojmu multinacionální firma nebo korporace není prozatím zcela ustálené. „Jde o společnosti nebo jednotky, jejichž vlastnictví je soukromé, (státní nebo smíšené), které jsou založeny v různých zemích a vzájemně propojené tak, že jedna nebo více z nich může vyvíjet významný vliv na činnost druhých, zvláště s ohledem na společné využívání znalostí a zdrojů“.

11 Za základní znaky multinacionální korporace se považuje:  Fyzické umístění jednotek v zahraničí (přímé investice);  Kontrolní vliv mateřské firmy vůči zahraničním organizačním jednotkám,  Možnost společného využívání či přesunu zdrojů (materiálních, lidských, finančních) a know-how (know-who) mezi jednotlivými organizačními jednotkami a zeměmi.

12 Míra internacionalizace:  počet zemí, v nichž má firma své zastoupení,  počet těchto zastoupení, resp. počet provozních jednotek v jednotlivých zemích,  podíl zahraniční účetní hodnoty na celkové účetní hodnotě firmy,  podíl výkonů realizovaný v zahraničních jednotkách na celkovém výkonu firmy,

13  procento zisku vytvořeného v zahraničí,  podíl na trhu získaný v druhých zemích,  podíl počtu pracovníků ze zahraničí na celkovém počtu zaměstnanců,  podíl zahraničních pracovníků ve vrcholovém vedení,  zaměření podnikové strategie na mezinárodní trhy,  Zaměření organizační struktury na mezinárodní podnikání  Kvalifikace pracovníků působící v oblasti zahraničních aktivit.

14  Pojem transnacionální korporace se obvykle využívá pro rozvinuté stadium korporace multinacionální, které je charakteristické globální strategií a řízením.  Využívá komparativní výhod „svět jako jeden trh“.  Stejná měřítka pro domácí i zahraniční aktivity.  Zpravidla některé činnosti centralizovány.

15  Exportní oddělení a obchodní zastoupení  Zahraniční dceřiné společnosti  Mezinárodní divize – seskupení dceřiných společností (4 zahraniční dceřiné společnosti, zahraniční aktiva 10 – 15 %).

16  GLOBÁLNÍ ORGANIZACE – nerozlišuje se mezi domácími a zahraničními činnostmi, posuzuje se podle stejných kritérií.  Světový trh je zde chápán jako jeden celek a veškerá rozhodnutí jsou činěna s ohledem na tento světový trh a efektivnost korporace jako celku.

17  Organizačně se jedná o vícedimenzionální (hybridní model), který kombinuje:  Globální strategické podnikatelské jednotky (GSBU) – vytvářené na centrální úrovni pro celou korporaci,  Regionální a místní vedení  Centrální funkce korporace – strategická rozhodnutí s ohledem na zájmy celé korporace.

18  Centrální služby (Global Business Services), které jsou provozovány za relativně nižší náklady a přitom rychle a kvalitně poskytovány jednotlivým dceřiným společnostem. Integrace a specializace znalostí.  Tento způsob organizace umožňuje skloubit globální strategii vytvářenou pro světový trh s lokálním pohledem.  Hovoříme o synergické strategii

19 Globální strategické podnikatelské jednotky – GSBU  Vznikají ve výrobních podnicích obvykle opuštěním primárního členění na divize výrobní umístěné v mateřském státě a prodejní divize organizované podle regionálního hlediska.  Globální (celosvětové) značky.  Globální obchodní koncept (retailing) – úspory z rozsahu (standardizace, centralizace).

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PhDr. Miroslav Barták, Ph. D. 6. a 7. října 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google