Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P12 Mezinárodní marketing Celosvětová proces internacionalizace - významný faktor rozvoje mezinárodního marketingu. Využívání mezinárodního marketingu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P12 Mezinárodní marketing Celosvětová proces internacionalizace - významný faktor rozvoje mezinárodního marketingu. Využívání mezinárodního marketingu."— Transkript prezentace:

1 P12 Mezinárodní marketing Celosvětová proces internacionalizace - významný faktor rozvoje mezinárodního marketingu. Využívání mezinárodního marketingu a) z důvodu rostoucí liberalizace světového obchodu b) zlepšení řízení mezinárodních aktivit

2 Zapojení české ekonomiky do mezinárodních hosp. vztahů Zapojení české ekonomiky do mezinár. Vztahů je dáno: ČR = malý a saturovaný vnitřní trh nedostatečné vybavení přírodními zdroji vysoký stupeň specializace průmyslu malá vybavenost českých podniků kapitálovými zdroji snaha o zlepšení obchodněpolitických podmínek ve vztahu k vyspělým zemím.

3 Konkrétní důvody jednotl. podniků Zapojení do mezinárod. Aktivit z různých důvodů: hledání nových odbytišť snaha o dosažení vyšších ek. Efektů díky vyšší výrobě snaha o přítomnost na zahraničním trhu snaha o prodloužení cyklu tržní životnosti výrobku snaha o spolupráci s kapitálově silnou firmou přístup ke špičkovým technologiím

4 Odlišnosti market. strategie Odlišnosti, které je nutné brát v úvahu: sociálně-kulturní odlišnosti a vliv na chování a rozhodování spotřebitelů obchodněpolitické podmínky legislativa (zejména ta, která upravuje podnikání zahraničních subjektů) snaha domácích spotřebitelů upřednostňovat tuzemské výrobky stupeň organizovanosti zahraničních trhů a vstup do distribučních sítí práce v cizím prostředí, jazykové bariéry,...

5 Základní koncepce mezinárod. marketingu Vývozní marketing Globální marketing Interkulturální marketing - koncepce kulturních zón (zóny dle relativně snadno identifikovatelných kritérií: jazyková příbuznost, rodinné tradice, náboženství, spotřební zvyklosti, pracovní režim, citlivost spotřebitelů)

6 Metody vstupu na zahraniční trhy 1) Obchodní metody (dovoz a vývoz zboží) - prodej vyváženého zboží na vnitřním trhu - nepřímý vývoz - přímý vývoz pomocí vnějších distribučních cest 2) Formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising, smlouva o řízení, zušlechťovací operace) 3) Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy

7 10 nejběžnějších chyb začátečníků 1) opomenutí či úmyslné zavrhnutí kvalifikovaného exportního poradenství 2) nedostatečná snaha vrcholového vedení překonat počáteční potíže 3) nevyhovující zprostředkovatel či distributor 4) „hon“ za zakázkami místo budování základů pro výnosné operace v budoucnosti 5) zanedbání vývozu, když se trh zvětšuje pokračování na dalším listu

8 10 nejběžnějších chyb začátečníků 6) nestejný přístup k zástupcům a distributorům v zahraničí a domácím obchod. partnerům 7) neochota změnit výrobek tak, aby vyhovoval předpisům a preferencím jiné země 8) opomenutí vytisknout návod na použití, prodejní a záruční podmínky 9) opomenutí spolupráce s podniky zahr. Obchodu a prostředníky 10) opomenutí poskytnout licenci a/nebo založit joint-venture

9 Literatura Machkova H. Mezinárodní marketing, VSE Praha Foret M., Pricer B.: Export a marketing na zahraničních trzích

10 Marketingový plán 1) jak velký je trh pro váš výrobní sortiment či pro vaše služby? 2) kteří konkurenti na trhu působí a co dělají 3) jsou vaše výrobky vyráběny již místně 4) jak nákladné bude pojmout nový trh? 5) jaké jsou největší překážky bránící vývozu výrobků nebo služeb 6) jaká bude nasazená cena?

11 Zjišťování informací Ne předpoklady ale skutečné údaje, zejm: dovozní licence, kvóty, devizová omezení, výpočet dovozního cla, preferenční cla, obchodní dohody mimotarifní bariéry –místní legislativa (nařízení a zákony o ochraně zdraví a bezpečnosti, duševní vlastnictví) –specifikace provedení –požadavky na velikost balíků, kontejnerů a palet –požadavky na kontrolu (Japonsko) –požadavky na dokumenty –antidumpingové zákony


Stáhnout ppt "P12 Mezinárodní marketing Celosvětová proces internacionalizace - významný faktor rozvoje mezinárodního marketingu. Využívání mezinárodního marketingu."

Podobné prezentace


Reklamy Google