Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celnictví Význam a druhy cel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celnictví Význam a druhy cel."— Transkript prezentace:

1 Celnictví Význam a druhy cel

2 Význam cel rozpočtový (fiskální) – clo je příjmem rozpočtu EU a státu, ve kterém bylo procleno (3/4 vybraného cla jsou příjmem rozpočtu EU), obchodně politický – clo může ztížit nebo usnadnit dovoz a vývoz zboží, cenotvorný – pokud je na vyvážené či dovážené zboží uvaleno clo, stává se součástí prodejní ceny.

3 Druhy cel – cla členěná podle účelu
CLO OCHRANNÉ – chrání vnitřní trh, vysoká sazba znemožňuje dovoz. CLO ANTIDUMPINGOVÉ – pro dovážené výrobky, jejichž vývozní cena do EU je nižší než obvyklá cena v zemi vývozu. Použije se v případě ohrožení vnitrounijní výroby nebo jejího rozvoje a jeho úkolem je vyrovnat cenový rozdíl. CLO ODVETNÉ (RETORZNÍ) – jedná se o přirážku k běžné celní sazbě nebo o vytvoření zvláštního cla na dovážené zboží v případě diskriminace vývozu unijního zboží na některé trhy zahraniční.

4 CLO VYROVNÁVACÍ – vybírá se za účelem vyrovnání prémie nebo subvence, které poskytuje cizí stát zahraničnímu výrobci nebo vývozci, za účelem výroby nebo vývozu zboží do EU. CLO PREFERENČNÍ – sazby bývají snížené, v některých případech i nulové. Toto clo se vztahuje na zboží preferenčního původu = zboží vyrobené v zemi, které bylo poskytnuty určité výhody. Mezi tyto státy patří např. zámořská teritoria EU (např. Falklandské ostrovy, Grónsko), bývalé kolonie evropských států v Africe, Asii, Latinské Americe a rozvojové a ekonomicky nejméně rozvinuté země.

5 CLO FINANČNÍ – znamenají příjem rozpočtu EU a státu, kde bylo zboží procleno. Tento účel není významný, neboť v současné době dochází ke snižování a odstraňování cel.

6 Druhy cel – cla členěná podle směru pohybu zboží
CLO VÝVOZNÍ – uplatňuje se v případě vývozu zboží z EU. Použití není příliš časté. Důvodem využití je snaha EU zabránit vývozu zboží. CLO DOVOZNÍ – uplatňuje se při dovozu zboží do EU. Důvodem použití je snaha EU ochránit domácí výrobce před konkurencí z nečlenských států, neboť dovozní clo zvyšuje cenu dováženého zboží. CLO TRANZITNÍ – uvaluje se na zboží převážené přes území EU. V současnosti se téměř nepoužívá.

7 Druhy cel – cla členěná podle metody výpočtu
CLO VALORICKÉ – nejpoužívanější, výše cla se zjistí procentní sazbou uvedenou v celním sazebníku. CLO SPECIFICKÉ – clo je stanoveno fixní peněžní částkou za množstevní jednotku zboží (kus, metr). CLO KOMBINOVANÉ (DIFERENCOVANÉ) – clo je vypočítáno kombinací výše uvedených metod. Např. 8 % z hodnoty zboží, minimálně však 50 Kč za 1 kg.

8 Další prostředky obchodní politiky EU chránící domácí trh
Celní kvóty Celní kvóta znamená, že na určité množství dováženého zboží bude uvaleno nižší clo. Po vyčerpání celní kvóty bude na dovážené zboží uvaleno clo vyšší nebo může být vývoz či dovoz zcela zastaven. Používají se zejména u zemědělských výrobků. Př. na prvních 200 000 t cukru ročně bude uvalena nižší celní sazba. Dovozní a vývozní licence U některých druhů zboží je nutné si nejdříve opatřit povolení (licenci) k dovozu (vývozu) do (z) EU.


Stáhnout ppt "Celnictví Význam a druhy cel."

Podobné prezentace


Reklamy Google