Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingové prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingové prostředí"— Transkript prezentace:

1 Marketingové prostředí

2 v každém prostředí působí určité vlivy, které představují síly, které buď jsou či nejsou ovlivnitelné a působí uvnitř či vně firmy. Sílu těchto vlivů není snadné předvídat a odhadnout. rozdělujeme z hlediska místa: Vlivy vnitřní Vlivy vnější

3 Vlivy vnější Vlivy vnější se nacházejí ve vnějším
mikroprostředí a makroprostředí. Segment = skupina spotřebitelů, kteří mají své specifické požadavky na určitou skupinu výrobků. Targeting = firma se zaměří na určitý segment podle vyhodnocení jeho atraktivity .

4 Vnější mikroprostředí
Konkurence - každá firma by se měla lišit od ostatních svým sortimentem výrobků, kvalitou nebo cenou Partnerské firmy - dodavatelé, distributoři, zprostředkovatelé, finanční instituce, firmy, které se zabývají fyzickou distribucí zboží = dopravci Reklamní agentury - agentury a poradenské firmy

5 Zákazníci - domácnosti
Veřejnost - určitá skupina obyvatelstva, která může ovlivňovat chování firmy v daném regionu → místní komunita, zájmové skupiny, sdělovací prostředky Zákazníci - domácnosti - výrobní podniky - vláda a státní instituce

6 Vnější makroprostředí
Ekonomické vlivy Demografické vlivy Technické vlivy Přírodní vlivy Politické vlivy Sociální a kulturní vlivy

7 Ekonomické vlivy hospodářská politika každého státu je ovlivňována
celkovou světovou ekonomickou situací a působí na ni řada faktorů - míra inflace, úroková míra, produktivita práce důraz v celosvětové ekonomice se klade na svobodné rozhodování a volné působení na světových trzích a na minimální státní zásahy - restrikce na dovoz

8 Demografické vlivy zabývají se velikostí populace
zkoumají věkové složení potencionálních zákazníků rozdělování zákazníků podle pohlaví národnostního složení obyvatelstva náboženského přesvědčení

9 Přírodní vlivy přírodní prostředí poskytuje zásoby
přírodních zdrojů, které firmy využívají ve svém výrobním programu existují problémy devastace životního prostředí na celém světě (jaderný odpad atd.)

10 Sociální a kulturní vlivy
zahrnují řadu faktorů, které vyplývají z hodnot zvyků, přístupů a preferencí obyvatelstva určitého státu tyto vlivy mají snahu určovat směr chování a jednání obyvatel a vytvářet hodnoty a chování firem mezi sebou

11 Politické a technické vlivy
legislativa každého státu stanovuje právní předpisy, které upravují vztahy mezi podniky či firmami a má je chránit před nekalou soutěží každá změna v technologiích a výrobních postupech má vliv na rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví

12 Vlivy vnitřní organizace a řízení firmy
vybavenost a finanční stabilita firmy vnitřní konkurence technický rozvoj lidské zdroje dobrá pověst firmy

13 Vnitřní vlivy mají: komunikační a informační funkci koordinační funkci
zákazníky informuje prostřednictvím nástrojů propagace koordinační funkci slouží ke komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky analytickou funkci shromažďuje a provádí rozbory faktorů působících v okolí firmy a ovlivňuje jejich aktivitu

14


Stáhnout ppt "Marketingové prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google