Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. července 2013VY_32_INOVACE_100308_Marketing_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. července 2013VY_32_INOVACE_100308_Marketing_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."— Transkript prezentace:

1 20. července 2013VY_32_INOVACE_100308_Marketing_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 Podniky obvykle vycházejí z určité podnikatelské filozofie. Rozlišuje se pět hlavních podnikatelských koncepcí:  výrobní  výrobková  prodejní  marketingová  sociálně-etická

3  podnik se zaměřuje na zdokonalování výrobního procesu  zavádění nových technologií a vhodných materiálů  zvyšování produktivity práce  může tak vyrábět velké množství levných výrobků  na trhu se prosazuje nižšími cenami  zisku dosahuje díky velkému objemu prodeje

4  za nejpodstatnější považuje kvalitu produktu  podnik vychází z toho, že zákazník bude ochoten zaplatit vyšší cenu, aby dostal kvalitu  při prodeji spoléhá na vlastnosti produktu  zisku dosahuje podnik díky vyšší ceně

5  vychází z toho, že úspěšný podnik musí ve značném rozsahu provádět propagaci  za nejdůležitější se považuje schopnost získat a přesvědčit zákazníka  zisku se dosahuje díky většímu objemu prodeje, kterého dosáhneme značným propagačním úsilím

6  takto řízený podnik vychází z potřeb zákazníků  podnik se snaží poznat potřeby a přání zákazníků a poté je co nejlépe uspokojit

7  podnik bere v úvahu zájmy celé společnosti  proto zvažuje dopady své činnosti na životní prostředí, etiku a sociální vztahy  takový podnik má potom lepší obraz na veřejnosti  zaměřuje se jen na výrobky, které neškodí životnímu prostředí nebo zdraví

8  marketing je podnikatelská filozofie orientovaná na zákazníka  způsob řízení podniku prostřednictvím trhu  takto orientovaný podnik se snaží poznat potřeby zákazníků  obvykle se zaměřuje na vybranou skupinu zákazníků tzv. segment trhu  své marketingové nástroje se snaží přizpůsobit tak, aby potřeby zákazníků uspokojil co nejlépe  zároveň se snaží uspokojit potřeby lépe než konkurence

9  podnik sice uspokojuje potřeby zákazníků, ale také se snaží dosáhnout zisku  důležitější než rychlé zbohatnutí je zajištění přiměřeného, ale dlouhodobého zisku pro podnik

10  pro podnik je důležité sestavení marketingového plánu  každý marketingový plán by měl zahrnovat čtyři oblasti:  stav trhu  výběr segmentu  analýzu konkurence  analýzu stavu podniku

11 Zjišťujeme informace, které ovlivní naše chování na trhu. Mezi nejdůležitější patří:  hospodářská a politická situace  právní předpisy (nejrůznější normy)  technický a technologický pokrok  charakteristiky obyvatelstva (počet obyvatel, jejich věk, vzdělání, zaměstnání, kupní síla)

12  podnik se zaměřuje na určitou cílovou skupinu zákazníků  z tohoto důvodu provádí segmentaci trhu (rozdělení zákazníků do skupin)  segment trhu je skupina zákazníků se stejnými nebo podobnými potřebami  důležité je také uvědomit si, zda se jedná o trh spotřební (prodáváme obyvatelstvu) nebo trh organizací (dodáváme podnikům nebo státním orgánům)  trh můžeme segmentovat např. podle věku, pohlaví, povolání, sociálních vrstev nebo zeměpisné oblasti

13  podniky si na trhu konkurují a to jak cenově, tak necenově (kvalitou, propagací nebo službami)  podnik se snaží vytvořit si na trhu mezi konkurenty určitou pozici  aby firmy získaly co největší segment trhu, často v rámci jedné společnosti vytváří několik značek  produkty těchto značek pak zaujímají na trhu různou pozici  jedna značka může být cenově dostupná pro širokou veřejnost, jiná může být prestižní nebo luxusní, tomuto jevu se říká multibranding

14  pro podnik jsou důležité nejen informace z vnějšího prostředí, tedy z jeho okolí, ale také informace z vnitřního prostředí  důležité je uvědomit si, jaké jsou hlavní cíle podniku  tato analýza nám také umožní odhalit silné a slabé stránky podniku  zjistíme rovněž jaké příležitosti se na trhu otvírají a jaké hrozby pro podnik se mohou vyskytnout

15  Která z podnikatelských filozofií je vám nejbližší a proč?  Pokuste se segmentovat obyvatele vašeho města podle různých hledisek  Jaké silné a slabé stránky může podnik mít?

16

17 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika2. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87204-44-3. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "20. července 2013VY_32_INOVACE_100308_Marketing_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google