Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost."— Transkript prezentace:

1 Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

2 SWOT analýza Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o. Ing. Pavlína Palová a Ing. Hana Jiříčková

3 SWOT vychází z počátečních písmen anglických slov –strenghts (silné stránky) –weaknesses (slabé stránky) –opportunities (příležitosti) –threats (hrozby)

4 metoda, pomocí které identifikujeme silné a slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (externí záležitost) slouží k hodnocení fungování firmy pomáhá nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy je součástí strategického řízení firmy

5 účelem není určit jakýkoliv druh silných nebo slabých stránek, příležitostí a ohrožení, ale zaměřit se na vyzdvižení těch, které mají strategický význam

6 SWOT analýza Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Ohrožení

7 SW analýza zabývá se vnitřním prostředím firmy toto prostředí může firma ovlivnit silné stránky – skutečnosti, které přinášejí výhody zákazníkům i firmě slabé stránky – skutečnosti, které firma nedělá dobře nebo ty, ve kterých si ostatní firmě vedou lépe Silné a slabé stránky je možné hodnotit vnitropodnikovými analýzami, stanovenými kritérii …

8 Vnitřní prostředí Zaměstnanci Management Finanční situace firmy Výrobní program Technické vybavení firmy Image firmy

9 Zaměstnanci Struktura – věk, pohlaví… Kvalifikace Loajalita Odměňování Motivace

10 Management Organizační struktura Kontrolní procesy Komunikace ve firmě

11 Finanční situace ve firmě Kapitál Výnosnost a návratnost kapitálu Zadluženost Přístup k cizím zdrojům

12 Výrobní program Jaké výrobky (služby) firma nabízí Jaké je postavené výrobků na trhu

13 Technické vybavení Stáří a kapacita strojů Univerzálnost strojů Používané materiály Dostupnost materiálů

14 Image firmy Postavení firmy na trhu Obraz firmy v očích zákazníků, obchodních partnerů, veřejnosti

15 Silné stránky - příklady Nabídka unikátního výrobku Vlastní zdroje financování Vybudovaná základna zákazníků Nízké náklady na produkci Pozitivní vnímání značky Dobré obchodní výsledky Image na veřejnosti Dobré pracovní klima Dobré postavení na trhu Využití nových technologií

16 Slabé stránky - příklady Nespokojenost zákazníků s doplňkovými službami Malá propagace Nízká produktivita práce Vysoké personální náklady Malé portfolio produktů Nedostatečné flexibilita v reakcích na změnu na trhu Dlouhé distribuční cesty nekvalifikovaní zaměstnanci dodací podmínky špatná komunikace vedení firmy směrem dolů

17 OT analýza zabývá se vnějším prostředím firmy firma ho nemůže ovlivnit, ale musí ho znát a respektovat příležitosti – skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníka a přinést úspěch hrozby – skutečnost, událost, trendy, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků, zaměstnanců Příležitosti a hrozby se hodnotí různými metodami marketingového průzkumu.

18 Vnější prostředí Ekonomické prostředí Politicko-právní prostředí Podnikatelské prostředí Přírodní prostředí Technický pokrok Demografický vývoj

19 Ekonomické prostředí Nezaměstnanost Kupní síla obyvatelstva Inflace Fáze hospodářského cyklu

20 Politicko-právní prostředí Změny zákonů Podpora podnikání

21 Podnikatelské prostředí Dodavatelé Konkurence Nové firmy

22 Přírodní podmínky Poloha Klimatické podmínky Nerostné suroviny

23 Technický pokrok Vývoj v daném oboru Vývoj informačních a komunikačních technologií

24 Demografický vývoj Složení obyvatelstva z hlediska věku, národností, náboženství, vzdělání Změny ve složení obyvatelstva

25 Příležitosti - příklady Spolupráce s novými dodavateli Vznik dalších distribučních řetězců Vzrůstající poptávka po produktech Zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trh Vznik nových zákaznických segmentů Mezery na trhu, kterých může firma využít

26 Hrozby - příklady Nepříznivé podnikatelské prostředí Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce Zvyšování cen energií Vstup nové konkurence na trh Časté legislativní změny v odvětví Tržní bariéry pro vstup na nový trh Cenové války a nekalá konkurence Zpomalení světové ekonomiky

27 Zdroje ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech www.ipodnikatel.cz


Stáhnout ppt "Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost."

Podobné prezentace


Reklamy Google