Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SWOT Analýza Daniel Vančura. Marketingová situační analýza 1. vývoj vnějšího okolí firmy 1. vývoj vnějšího okolí firmy 2. vnitřní potenciál firmy – komplexní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SWOT Analýza Daniel Vančura. Marketingová situační analýza 1. vývoj vnějšího okolí firmy 1. vývoj vnějšího okolí firmy 2. vnitřní potenciál firmy – komplexní."— Transkript prezentace:

1 SWOT Analýza Daniel Vančura

2 Marketingová situační analýza 1. vývoj vnějšího okolí firmy 1. vývoj vnějšího okolí firmy 2. vnitřní potenciál firmy – komplexní analýzy 2. vnitřní potenciál firmy – komplexní analýzy  SWOT analýza  Portfóliová analýza

3 SWOT analýza SWOT analýza se skládá ze dvou analýz, a to hodnocení vnitřních a vnějších podmínek. SWOT analýza se skládá ze dvou analýz, a to hodnocení vnitřních a vnějších podmínek.  Analýza vnitřních podmínek představuje hodnocení silných a slabých stránek organizace.  Analýza vnějších podmínek, představuje hodnocení příležitostí a hrozeb, které se nacházejí ve vnějším prostředí organizace.

4 Swot analýza Silné stránky Zde se zaznamenávají skutečnosti, Které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak organizaci. S (STRENGTHS) Slabé stránky Zde se zaznamenávají ty věci, které organizace nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní organizace vedou lépe. W (WEAKNESSES) Příležitosti Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníka a přinést úspěch. O (OPPORTUNITIES) Hrozby Zde se zaznamenávají ty skutečnosti trendy, události, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost Zákazníků, zaměstnanců… T (THREATS)

5 SWOT analýza Silné a slabé stránky je možné hodnotit vnitropodnikovými analýzami, kriteriálními tabulkami,… Tržní příležitosti a hrozby se hodnotí různými metodami marketingového průzkumu

6 SWOT analýza Silné stránky Silné stránky  Pozitivní klima, silná kultura firmy  Dobré vztahy mezi pracovníky  Kvalifikace zaměstnanců  Pracovní atmosféra  Spolupráce s veřejně- správním sektorem  Využití nových technologií  Image na veřejnosti  Materiální zázemí  Dopravní spojení – dopravní dostupnost, poloha ve městě  Propracovaný systém vnitřní komunikace a komunikace s veřejností  Mzdy  Dobré postavení na trhu  Kvalitní výrobky

7 SWOT analýza Slabé stránky NNNNekvalifikovaní zaměstnanci NNNNedostatečné finanční zdroje na rozvoj, provoz, údržbu PPPPoloha firmy ŠŠŠŠpatná komunikace vedení firmy směrem dolů PPPPřehlížení zásadních problémů, neschopnost řešit problémy NNNNedostatečné prostory DDDDodací podmínky – nejsme vždy schopni zabezpečit

8 Příležitosti ZZZZahraniční kapitál PPPPodpora podnikání v regionu OOOOslabení konkurence RRRRůst jednotlivých odvětví průmyslu

9 Hrozby Hrozby  Konkurence – stávající i přicházející,  Měnící se daňová politika,  Platnost nových zákonů,  Vývoj úrokových měr,  Nízká kupní síla obyvatel (rozdíly v regionech, městech, přítomnost velkých podniků, …).

10 SWOT analýza Úspěch firmy závisí na tom, jak firma dokáže využít tržní příležitosti a své silné stránky a jak dokáže eliminovat své slabé stránky a hrozby. Úspěch firmy závisí na tom, jak firma dokáže využít tržní příležitosti a své silné stránky a jak dokáže eliminovat své slabé stránky a hrozby. Otázky vedoucí úspěchu? Otázky vedoucí úspěchu?  Kterých příležitostí dokážeme využít?  Které silné stránky dokážeme využít, dále posílit nebo udržet?  Které slabé stránky je třeba odstranit, kompenzovat, eliminovat?  Kterým hrozbám předejít?

11 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978-80-7402-002-5.


Stáhnout ppt "SWOT Analýza Daniel Vančura. Marketingová situační analýza 1. vývoj vnějšího okolí firmy 1. vývoj vnějšího okolí firmy 2. vnitřní potenciál firmy – komplexní."

Podobné prezentace


Reklamy Google