Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Lidé a příroda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Lidé a příroda."— Transkript prezentace:

1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Lidé a příroda

2 Krajina = různě velká, ale určitá část pevniny
složena z přírodních a kulturních krajinných složek, vytvořených lidmi PŘÍRODA = veškerý hmotný svět, který nás obklopuje, a který nevytvořili lidé

3 Přírodní krajina = původní, lidmi neovlivněná krajina, která vznikla působením přírodních krajinotvorných procesů vnitřní činitelé: vrásnění, kerné pohyby, sopečná činnost, zemětřesení vnější č.: voda, led, vítr, zvětrávání

4 Kulturní krajina Vzniká činností lidské společnosti Typy k. k.:

5 PROSTŘEDÍ

6 = okolí k danému předmětu

7 Přírodní prostředí Tvořeno živými a neživými složkami

8 Životní prostředí = prostředí, kde žijí živé organismy environment
Environmentalistika Ekologie Ekosystém = ekologický systém

9 Životní prostředí lidské společnosti
prostředí, kde žijí lidé dělíme: zdravé a neporušené, narušené a poškozené skládá se z: přírodní a společenské prostředí lidé ovlivňují ŽP, ale také ŽP působí na lidi dnes hrozí ekologická krize kvůli znečištění ŽP a nedostatku přírodních zdrojů a energií

10 Přírodní zdroje = všechny přírodní krajinné složky, které slouží lidem
využívání PZ vede k poškozování přírodního a společenského prostředí

11 Význam lesů nejvýznamnější přírodní krajinná složka
dnes nadměrná těžba dřeva, kácení a vypalování lesů pro získání hospodářských ploch

12 Význam vody velmi cenný přírodní zdroj, kterým je třeba šetřit a chránit před znečišťováním pitná a užitková voda

13 Význam půdy půda je důležitá krajinná složka pro život na Zemi
půdu ohrožuje nejvíce ochuzování, rozrušování a eroze půd

14 Znečištění ovzduší nejvíce znečišťují ovzduší průmyslová výroba a doprava odpady (kapalné a plynné), skládky, průmyslová činnost

15 Ovlivňuje nás životní prostředí, ve kterém žijeme?

16 Společenské prostředí
= tvořeno samotnými lidmi jeho kvalitu ovlivňuje lidský život (životní styl, spotřební zvyky, společenské a politické postoje, způsoby a pravidla lidského chování)

17 Životní prostředí a zdraví
špatné ŽP a nezdravý životní styl způsobuje tzv. civilizační nemoci tropické nemoci, epidemie, rakoviny, nádorová onemocnění, problémy dýchacích cest, zhoršující se imunita

18 Globální ekologické problémy
= narušují ŽP a ohrožují život organismů a lidí v celosvětovém měřítku dlouhodobý a stálý charakter mohou ohrozit existenci života na Zemi

19 Ochrana životního prostředí
= činnosti a postoje lidí, které slouží k ochraně a zlepšení kvality ŽP udržitelný rozvoj lidské společnosti nástroje ochrany ŽP: environmentální výchova, hospodářské a právní nástroje, činnost různých organizací a institucí


Stáhnout ppt "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Lidé a příroda."

Podobné prezentace


Reklamy Google