Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI614 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI614 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI614 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník Datum vytvoření:31.3.2014 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Ekologie – Znečišťování vody Předmět:Biologie Způsob využití:Prezentace představuje faktory, které nejvíce ovlivňují přírodní zdroje a ukazuje možnosti řešení těchto problémů. Klíčová slova:Eutrofizace vod, biologické, fyzikální a chemické znečištění vody. Druh učebního materiálu:Prezentace

2 ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY Kvalitní čistá voda je nezbytnou součástí života. Nedostatek čisté vody se stává omezujícím faktorem pro život lidí i pro výrobu. Znečišťování vody přímo vypouštěnými odpady nebo havarijními úniky chemických látek, splachy a vyluhováním látek z půdy, dešťovými srážkami ze znečištěného vzduchu. Nečistoty narušují základní ekologické vazby, snižují odolnost organismů, znehodnocují výtěžky z rybolovů, znemožňují koupání.

3 ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY Toxické látky poškozují život ve vodě a narušují až znemožňují samočistící procesy vody. Toxické látky se mohou kumulovat v organismech (v těle ryb, vodních ptáků a savců) – díky potravním vztahům se látky mohou dále dostávat do jiných organismů, včetně člověka. Hromadění odpadů a splavování zbytků hnojiv z polí vede k eutrofizaci vod (nadměrné množství živin – přemnožení sinic a řas).

4 FAKTORY ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY BIOLOGICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ: Močůvka, fekálie a další hnijící organická hmota FYZIKÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ: Radioaktivní záření – z radioaktivních látek z imisí, z těžby a úpravy uranových rud. Tepelné znečištění – zdrojem odpadní teplo z chladící vody jaderných a tepelných elektráren, z průmyslových provozů – následek: zvýšení teploty vody – snížení obsahu kyslíku – postižení organismů.

5 FAKTORY ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY CHEMICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ: Chemické látky pronikající do vody z průmyslu, zemědělství a lidských sídel. Znečištění povrchových i spodních vod, znehodnocování zásob pitné vody. Ropa – havárie tankerů – úhyn organismů. Detergenty – čistící a mycí prostředky z průmyslu a domácností – vytvářejí na hladině pěnu, která brání výměně plynů, odmašťuje peří ptáků, apod.

6 FAKTORY ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY CHEMICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ: Hnojiva a pesticidy – nebezpečné především dusík a fosfor – rozvoj vodního květu – toxické látky, nedostatek kyslíku, úhyn organismů. Těžké kovy – ze vzdušných imisí, splachy z půdy, skládky

7 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY Omezit vypouštění nebezpečných látek do odpadních vod z domácností a průmyslu. Nahradit škodlivé látky ekologickými. Vybudovat dostatek čístíren odpadních vod. Chránit podzemní vody – zabránit průsakům nebezpečných látek. Zamezit průniku zbytku pesticidů, snížit dávkování hnojiv. Zajistit správné vodní poměry v krajině – omezit regulaci vodních toků.

8 POUŽITÉ ZDROJE ŠLÉGR, Jiří; KISLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, 160 s. ISBN 80-7168-828-2. KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Scientia, 1994, 88 s. ISBN 80-85827-84-0.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_BI614 Jméno autora:Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google