Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické problémy Společenské problémy. Proces, ve kterém dochází k oteplování planety. Tepelné záření ze Slunce při dopadu na Zem způsobuje oteplování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické problémy Společenské problémy. Proces, ve kterém dochází k oteplování planety. Tepelné záření ze Slunce při dopadu na Zem způsobuje oteplování."— Transkript prezentace:

1 Ekologické problémy Společenské problémy

2 Proces, ve kterém dochází k oteplování planety. Tepelné záření ze Slunce při dopadu na Zem způsobuje oteplování planety= GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ GO způsobuje: Tornáda, zemětřesení, záplavy, tání ledovců, změny klimatu…

3 Mizení deštných pralesů, domova pro více jak polovinu živočišných druhů na Zemi, je zřejmě nejvíce patrná ekologická pohroma, které čelíme.

4 Kontaminace půdy je způsobena výskytem lidmi vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd. Vypouštění odpadů do řek a moře, radioaktivní odpad, havárie a zejména úniky ropných látek způsobují znečišťování oceánů. Důsledkem jsou přemnožené řasy, vypouštějící toxické látky a způsobující hromadné úhyny ryb a jiných mořských organismů. Dalším celosvětovým problémem je znečištění ovzduší emisemi lidské činnosti. Hlavním zdrojem znečištění je energetika, průmysl a v rostoucí míře doprava. Kyselé deště, které vznikají vlivem tohoto znečištění, poškozují lesy mírného pásu po celém světě.

5 Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.

6 http://www.youtube.com/watch?v=3RXGWjmLvzs

7 840 mil. lidí dnes trpí podvýživou 20% lidstva má problémy s přístupem k pitné vodě 50% lidstva má problémy s přístupem k zdravotnickému či hygienickému zařízení, každý rok zemře 5 mil lidí na onemocnění způsobená znečištěnou vodou 29% lidstva bylo v roce 1993 negramotných

8 Vážným světovým problémem zůstávají válečné konflikty. Lokální války a ozbrojené konflikty jsou pro lidi v řadě zemí světa stále každodenní realitou. V globálně propojeném světě navíc přibila hrozba SVĚTOVÉHO TERORISMU.


Stáhnout ppt "Ekologické problémy Společenské problémy. Proces, ve kterém dochází k oteplování planety. Tepelné záření ze Slunce při dopadu na Zem způsobuje oteplování."

Podobné prezentace


Reklamy Google