Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečišťování vodních zdrojů. Ronald Danielis 8.C Školní rok 2006/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečišťování vodních zdrojů. Ronald Danielis 8.C Školní rok 2006/2007."— Transkript prezentace:

1 Znečišťování vodních zdrojů. Ronald Danielis 8.C Školní rok 2006/2007

2 O čem mluvíme. Toto téma se vztahuje k nedbalostí lidí a jejích postoji k životnímu prostředí. Vztah člověka k vodě, jako ke zdroji potřebnému k životu. Problém olejových skvrn v mořích, odpady v řekách, nebo výpusti odpadu z továren.

3 Vodní ekosystémy. - mořské - sladkovodní stojaté vody - tekoucí vody - brakické (přechodný typ mezi mořským a sladkovodním) – např. ústí řek

4 Zdroje znečištění. Jakost vod ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby). Jakost vod ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

5 Odpady. Všechny druhy odpadů, počínaje obaly z plastů, které se nerozkládají a ohrožují živočichy, odpady z nemocnic, toxické náklady, které se ztratily na moři, a vůbec všechny nejrůznější druhy lidmi produkovaného odpadu jsou každodenně vyplavovány z moře na pobřeží. Všechny druhy odpadů, počínaje obaly z plastů, které se nerozkládají a ohrožují živočichy, odpady z nemocnic, toxické náklady, které se ztratily na moři, a vůbec všechny nejrůznější druhy lidmi produkovaného odpadu jsou každodenně vyplavovány z moře na pobřeží. Rozsah znečištění je dnes tak ohromný, že v celé pětině plochy oceánů je propustnost slunečního záření vlivem znečištění až o polovinu menší. Rozsah znečištění je dnes tak ohromný, že v celé pětině plochy oceánů je propustnost slunečního záření vlivem znečištění až o polovinu menší.

6 Tankery. Hlavní zdroje ropy leží většinou mimo těžiště průmyslové výroby. Dopravuje se buď potrubím nebo cisternovými loděmi. Podle odhadů odborníků uniká při normálním provozu tankerů a při čištění jejich nádrží do moře asi 33 tisíc tun ropy ročně. Daleko horší jsou poměrně časté havárie cisternových lodí a supertankerů.

7 Nakládání podniků s některými nebezpečnými látkami.

8 Znečištěný potok v Českém Krumlově.

9 Plošné znečištění. Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění. Mezi nejzávažnější typy plošného znečištění patří již delší dobu znečištění vod dusíkatými látkami, zejména dusičnany, které se do vod dostávají v souvislosti se zemědělským hospodařením. Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění. Mezi nejzávažnější typy plošného znečištění patří již delší dobu znečištění vod dusíkatými látkami, zejména dusičnany, které se do vod dostávají v souvislosti se zemědělským hospodařením. Dalším významným typem plošného znečištění je přísun dusíku a síry, případně dalších znečišťujících látek, které se do vod dostávají prostřednictvím atmosférické depozice. Dalším významným typem plošného znečištění je přísun dusíku a síry, případně dalších znečišťujících látek, které se do vod dostávají prostřednictvím atmosférické depozice. Mezi velmi nebezpečné typy plošného znečištění patří také znečištění vod pesticidy. Mezi velmi nebezpečné typy plošného znečištění patří také znečištění vod pesticidy.

10 PODZEMNÍ VODY. Nejčastější znečištění podzemní vody u nás bývá ropnými látkami - NEL (oleje, maziva, pohonné hmoty…) nebo chlorovanými uhlovodíky - Clu (rozpouštědla, odmašťovadla…). Ostatní znečištění jako např. těžkými kovy atd. u nás není v masivní míře zastoupeno.

11 Závěr. Doufám, že jste si vzali ponaučení Doufám, že jste si vzali ponaučení a budete se k vodám chovat lépe. a budete se k vodám chovat lépe.


Stáhnout ppt "Znečišťování vodních zdrojů. Ronald Danielis 8.C Školní rok 2006/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google