Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antropogenní vlivy na přírodní sféru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antropogenní vlivy na přírodní sféru"— Transkript prezentace:

1 Antropogenní vlivy na přírodní sféru
Martin VRZALA

2 Obsah Vliv člověka na atmosféru Vliv člověka na hydrosféru
Vliv člověka na kryosféru Vliv člověka na georeliéf Vliv člověka na pedosféru Vliv člověka na biosféru

3 Vliv člověka na atmosféru
podnebí Země bylo, je a bude proměnlivé projevuje se kolísání klimatu stovky až desítky let aktivitami lidské činnosti hovoříme o antropogenním ovlivňování klimatu Čím je kolísání klimatu v posledních desetiletích zesilované?

4 Vliv člověka na atmosféru
zvyšování teploty atmosféry i zemského povrchu je přímý důsledek zvyšování koncentrace skleníkových plynů oxid uhličitý, metan, vodní páry skleníkový efekt atmosféry za poslední léta dosáhlo zvýšení teploty 0,6°C doprava, velké energetické a průmyslové komplexy Jaké znáš skleníkové plyny? Kdo má na tomto jevu největší podíl?

5 Vliv člověka na atmosféru
nadměrnou koncentrací sloučenin – freony nad Antarktidou, severní, západní i střední Evropou a nad Sibiří nebezpečí zvyšování koncentrace látek okyselujících atmosféru a jejich následné ukládání na zemský povrch (kyselé deště) kontaminace vody a půdy látkami z atmosféry těžké kovy, chlorované uhlovodíky, sírany, dusičnany, radioaktivní částice, … Čím je způsoben úbytek ozonu ve ozonosféře? Kde se nejvýrazněji na světě projevuje?

6 Vliv člověka na hydrosféru
nejzávažnější problém je znečištění světového oceánu ropnými produkty, chemickým odpadem, radioaktivním zamořením to vše se projevuje snížením výparu, zvýšením teploty oceánské vody, úbytkem zelených rostlin dochází ke kontaminaci potravního řetězce Znečištění sladké vody průmyslem, zemědělstvím a komunálními odpadními vodami Čím se nejvíce světový oceán znečišťuje ?

7 Vliv člověka na kryosféru
Vysvětli termín kryosféra. je velmi citlivá na intenzívní hospodářskou činnost lidské společnosti nejpatrnější je úbytek horských ledovců např. v Alpách

8 Vliv člověka na georeliéf
jako endogenní činitel se člověk projevuje při: stavbě velkých staveb v krajině a důlní činnosti v extrémech může způsobit pohyby zemské kůry jako exogenní činitel se člověk projevuje při: vzniku nových geomorfologických tvarů důsledky povrchové těžby, skládky, sportovní komplexy, agrární terasy, atd.

9 Vliv člověka na pedosféru
Čím člověk nejvíce ovlivnil pedosféru ? jejím zemědělským využíváním – přeměněním na ornici odstraněním jejího krytu dochází k vodní a větrné erozi desertifikace Další negativní dopady: chemická degradace půdy, ztráta organické hmoty a živin zasolování, neplodnost půdy Nadměrným pastevectvím se rozšiřují pouštní oblasti. Jak se tento proces nazývá?

10 Vliv člověka na biosféru
narušení rostlinných a živočišných společenstev snižování biologické rozmanitosti (biodiverzity) dochází k destabilizaci ekosystémů vypalování a kácení tropických deštných lesů nejen v Brazílii odlesňování mírného pásu Evropy, Ameriky a Asie nahrazení sídly, poli, pastvinami

11 Seznam použitých zdrojů
SMOLOVÁ, Irena a Miroslav VYSOUDIL. Zeměpis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003, 124 s. Na dlani. ISBN Školní atlas světa. 3. vyd. Redaktor Jan Ptáček. Praha: Kartografie Praha, 2011, 1 atlas (176 s.). ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Antropogenní vlivy na přírodní sféru"

Podobné prezentace


Reklamy Google