Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin VRZALA. * Vliv člověka na atmosféru * Vliv člověka na hydrosféru * Vliv člověka na kryosféru * Vliv člověka na georeliéf * Vliv člověka na pedosféru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin VRZALA. * Vliv člověka na atmosféru * Vliv člověka na hydrosféru * Vliv člověka na kryosféru * Vliv člověka na georeliéf * Vliv člověka na pedosféru."— Transkript prezentace:

1 Martin VRZALA

2 * Vliv člověka na atmosféru * Vliv člověka na hydrosféru * Vliv člověka na kryosféru * Vliv člověka na georeliéf * Vliv člověka na pedosféru * Vliv člověka na biosféru

3 * podnebí Země bylo, je a bude proměnlivé * projevuje se kolísání klimatu * stovky až desítky let aktivitami lidské činnosti * hovoříme o antropogenním ovlivňování klimatu Čím je kolísání klimatu v posledních desetiletích zesilované?

4 * zvyšování teploty atmosféry i zemského povrchu je přímý důsledek zvyšování koncentrace skleníkových plynů oxid uhličitý, metan, vodní páry * skleníkový efekt atmosféry * za poslední léta dosáhlo zvýšení teploty 0,6°C doprava, velké energetické a průmyslové komplexy Jaké znáš skleníkové plyny? Kdo má na tomto jevu největší podíl?

5 nadměrnou koncentrací sloučenin – freony nad Antarktidou, severní, západní i střední Evropou a nad Sibiří * nebezpečí zvyšování koncentrace látek okyselujících atmosféru a jejich následné ukládání na zemský povrch (kyselé deště) * kontaminace vody a půdy látkami z atmosféry * těžké kovy, chlorované uhlovodíky, sírany, dusičnany, radioaktivní částice, … Čím je způsoben úbytek ozonu ve ozonosféře? Kde se nejvýrazněji na světě projevuje?

6 * nejzávažnější problém je znečištění světového oceánu ropnými produkty, chemickým odpadem, radioaktivním zamořením * to vše se projevuje snížením výparu, zvýšením teploty oceánské vody, úbytkem zelených rostlin * dochází ke kontaminaci potravního řetězce * Znečištění sladké vody * průmyslem, zemědělstvím a komunálními odpadními vodami Čím se nejvíce světový oceán znečišťuje ?

7 * je velmi citlivá na intenzívní hospodářskou činnost lidské společnosti * nejpatrnější je úbytek horských ledovců * např. v Alpách Vysvětli termín kryosféra.

8 * jako endogenní činitel se člověk projevuje při: * stavbě velkých staveb v krajině a důlní činnosti * v extrémech může způsobit pohyby zemské kůry * jako exogenní činitel se člověk projevuje při: * vzniku nových geomorfologických tvarů * důsledky povrchové těžby, skládky, sportovní komplexy, agrární terasy, atd.

9 * jejím zemědělským využíváním – přeměněním na ornici * odstraněním jejího krytu dochází k vodní a větrné erozi desertifikace * Další negativní dopady: * chemická degradace půdy, ztráta organické hmoty a živin * zasolování, neplodnost půdy Čím člověk nejvíce ovlivnil pedosféru ? Nadměrným pastevectvím se rozšiřují pouštní oblasti. Jak se tento proces nazývá?

10 * narušení rostlinných a živočišných společenstev * snižování biologické rozmanitosti (biodiverzity) * dochází k destabilizaci ekosystémů * vypalování a kácení tropických deštných lesů * nejen v Brazílii * odlesňování mírného pásu Evropy, Ameriky a Asie * nahrazení sídly, poli, pastvinami

11 * SMOLOVÁ, Irena a Miroslav VYSOUDIL. Zeměpis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003, 124 s. Na dlani. ISBN 80- 858-3988-1. * Školní atlas světa. 3. vyd. Redaktor Jan Ptáček. Praha: Kartografie Praha, 2011, 1 atlas (176 s.). ISBN 978-807-3930- 745. * [online]. [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: www.office.com


Stáhnout ppt "Martin VRZALA. * Vliv člověka na atmosféru * Vliv člověka na hydrosféru * Vliv člověka na kryosféru * Vliv člověka na georeliéf * Vliv člověka na pedosféru."

Podobné prezentace


Reklamy Google