Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické zatížení krajiny Pro žáky základní školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické zatížení krajiny Pro žáky základní školy."— Transkript prezentace:

1 Chemické zatížení krajiny Pro žáky základní školy

2 Víte, že.. vývoj planety Země započal zhruba před 4.5 miliardami let spolu s vývojem celé sluneční soustavy… ? vývoj planety Země započal zhruba před 4.5 miliardami let spolu s vývojem celé sluneční soustavy… ?

3 Víte, že.. život na Zemi je umožněn: život na Zemi je umožněn: - přiměřenou vzdáleností od Slunce - vhodnou atmosférou Země (zejm. obsah O 2 a ochrana před zářením z kosmu) - přítomností vody (dokonce ve velkém množství) - existencí magnetického pole Země (ochrana před slunečním větrem a jinými nabitými částicemi) ?

4 Víte, že.. Země je náš domov ve Vesmíru a je krásná z dálky Země je náš domov ve Vesmíru a je krásná z dálky

5 i z blízka…? i z blízka…?

6 Ale víte taky, že člověk ke svému životu potřebuje mnoho energie, potravy, technických pomůcek, dopravních prostředků, že člověk ke svému životu potřebuje mnoho energie, potravy, technických pomůcek, dopravních prostředků, že mění přírodu ke svému užitku, že mění přírodu ke svému užitku, že tím planetu utváří, přeměňuje, ale i poškozuje? že tím planetu utváří, přeměňuje, ale i poškozuje?

7 A víte, jak to souvisí s chemií? jak to souvisí s chemií? Zkuste vyjmenovat 5 příkladů, kdy člověk při své činnosti poškozuje a ovlivňuje krajinu chemickými vlivy.

8 Člověk svou činností znečišťuje ovzduší, vodu, půdu znečišťuje ovzduší, vodu, půdu ohrožuje tím všechny živé organismy na Zemi – rostliny, živočichy i sám sebe. ohrožuje tím všechny živé organismy na Zemi – rostliny, živočichy i sám sebe.

9 Znečištění ovzduší Hlavní plynné škodliviny Hlavní plynné škodliviny skleníkové plyny (CO 2, metan, NO 2, ) skleníkové plyny (CO 2, metan, NO 2, ) oxidy síry (SO 2 ) – pak kyselé deště oxidy síry (SO 2 ) – pak kyselé deště oxidy dusíku (NOx, zejm. NO 2 ) oxidy dusíku (NOx, zejm. NO 2 ) uhlovodíky (zejm. metan - CH 4 ), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky (zvláště v místnostech, součást automobilových zplodin) uhlovodíky (zejm. metan - CH 4 ), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky (zvláště v místnostech, součást automobilových zplodin) sirovodík (H 2 S), čpavek (NH 3 ) sirovodík (H 2 S), čpavek (NH 3 ) freony (halogenderiváty uhlovodíků) freony (halogenderiváty uhlovodíků)

10 Znečištění ovzduší Pevné částice (popílek, prach, saze) Pevné částice (popílek, prach, saze) Tepelné znečištění atmosféry Tepelné znečištění atmosféry zvláště lokálně nad městy a průmyslovými centry - vede až ke změně klimatických poměrů zvláště lokálně nad městy a průmyslovými centry - vede až ke změně klimatických poměrů může existovat i ochlazující vliv - např. velkých umělých vodních ploch - na podnebí může existovat i ochlazující vliv - např. velkých umělých vodních ploch - na podnebí

11 Smog nad městem

12 Znečištění ovzduší Radioaktivita Radioaktivita Radon (Rn) se dostává z geologického podloží Radon (Rn) se dostává z geologického podloží Radioaktivita obecně z jaderného odpadu, z havárií, pokusných jaderných výbuchů Radioaktivita obecně z jaderného odpadu, z havárií, pokusných jaderných výbuchů

13 Odkud se nečistoty berou? Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťováno ovzduší.. Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťováno ovzduší..

14 Například: Například:

15 Co můžeme dělat? Navrhněte, jak můžeme ovzduší ochránit.. Navrhněte, jak můžeme ovzduší ochránit..

16 Znečištění vody Znečišťující faktory Znečišťující faktory patogenní organizmy patogenní organizmy netoxické organické látky netoxické organické látky nadměrný obsah živin nadměrný obsah živin toxické kovy toxické kovy toxické organické látky toxické organické látky vysoká kyselost vysoká kyselost pevné látky pevné látky zvyšování teploty odpadním teplem zvyšování teploty odpadním teplem radioaktivita radioaktivita

17 Znečištění vody Problémy hospodaření s vodou (obecně) Problémy hospodaření s vodou (obecně) kvalita vody používané k pití a průmyslově kvalita vody používané k pití a průmyslově znečištění podzemních a povrchových vod (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) znečištění podzemních a povrchových vod (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) znečištění oceánů (průmysl, zemědělství - splašky, těžba, havárie) znečištění oceánů (průmysl, zemědělství - splašky, těžba, havárie) nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení) nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení)

18 Ropa, jedy a odpadky ve vodě

19 Odkud se nečistoty berou? Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťována voda.. Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťována voda..

20 Co můžeme dělat? Navrhněte, jak můžeme vodu ochránit.. Navrhněte, jak můžeme vodu ochránit..

21 Znečištění půdy Procesy ničení půdy Procesy ničení půdy eroze (špatné agrotechnické zásahy) eroze (špatné agrotechnické zásahy) vysušování vysušování podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování) podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování) zasolení (zavlažováním) zasolení (zavlažováním) chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, ropné produkty) chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, ropné produkty) okyselení (kyselé deště) okyselení (kyselé deště) zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím) zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím) zábor (např. rozptýlenou zástavbou, komunikacemi) zábor (např. rozptýlenou zástavbou, komunikacemi)

22 Znečištění půdy používání pesticidů (=> průnik do pitné vody, řek, vstup do potravního řetězce) používání pesticidů (=> průnik do pitné vody, řek, vstup do potravního řetězce) používání těžké techniky (=> zhutňování) používání těžké techniky (=> zhutňování) zavlažování (=> zasolování) zavlažování (=> zasolování) využívání vodních nádrží k intenzivnímu chovu ryb (=> přehnojování) využívání vodních nádrží k intenzivnímu chovu ryb (=> přehnojování) likvidace přirozených porostů (tropické deštné lesy) likvidace přirozených porostů (tropické deštné lesy) ničení přirozených biotopů zcelováním pozemků, ničení přirozených biotopů zcelováním pozemků, intezifikací výroby (např. rozorávání mezí, likvidací remízků...) intezifikací výroby (např. rozorávání mezí, likvidací remízků...) hnojení hnojení

23 Co můžeme dělat? Navrhněte, jak můžeme půdu ochránit.. Navrhněte, jak můžeme půdu ochránit..

24 Jak se Vám to více líbí? Takhle..Nebo takhle..

25 A tak nebo tak?

26 Přemýšlejte Co s tím uděláte?


Stáhnout ppt "Chemické zatížení krajiny Pro žáky základní školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google