Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 sluneční záření,  ovzduší,  voda  minerální látky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " sluneční záření,  ovzduší,  voda  minerální látky."— Transkript prezentace:

1

2  sluneční záření,  ovzduší,  voda  minerální látky

3  Rozmezí elektromagnetických vln slunečního záření je od 290 nm do 5000 nm.  Nejkratší vlnové délky nazýváme ultrafialové záření (UV). Většinou je pohlcováno ozónovou vrstvou. V malých dávkách je užitečné (přeměna provitamínu D v pokožce na vitamin D), ve větším množství je nebezpečné (rakovina kůže, poškození zraku, mutace vnitřních orgánů).  Viditelné záření - světlo je zdrojem pro fotosyntézu, záření infračervené vyzařuje teplo

4  Atmosféra Země se skládá z jednotlivých vrstev s charakteristickými vlastnostmi.  Jedná se o: › troposféru, › stratosféru, › mezosféru, › termosféru (ionosféru) › exosféru.  Pro život jsou nejdůležitější nejspodnější vrstva troposféra a jedna z vrchních vrstev ve výšce 10 - 50 km - ozonosféra

5  složení atmosféry – › 78% dusíku, › 21% kyslíku › 1% ostatních plynů (argon, neon, xenon, krypton, helium, ozon, oxidy uhlíku, dusíku, síry, vodní pára, metan, pevné částice apod.) se velmi liší od původního.  Množství kyslíku je výsledkem působení zelených rostlin. Nejdůležitějšími prvky současné atmosféry jsou kyslík, oxid uhličitý a dusík

6  Kyslík je nutný pro dýchání, hoření a při oxidačních procesech.  Oxid uhličitý je nejdůležitější pro fotosyntézu a pro teplotní režim prostředí. Do ovzduší je uvolňován při dýchání, hoření, tlení a dále se do ovzduší dostává ze sopek a v posledních desetiletích hlavně činností člověka (hutě, spalování).  Dusík je z atmosféry vázán do půdy a odtud do organismů. Zpět do ovzduší se dostává činností některých bakterií, které rozkládají dusíkaté látky.

7

8  Hydrosféra je tvořena veškerou vodou povrchovou i podzemní.  Neustále probíhá tzv. koloběh vody.  Vodu dělíme na: › sladkou (cca 4% v množství vody ve světovém oceánu), › slanou (cca 96%) › brakickou (smíšenou)

9  Všechny organismy jsou více či méně závislé na vodě.  Stavba jejich těla i způsob života se během vývoje přizpůsobily množství vody, kterou mohou získat.

10  Jsou součástí zemské kůry, odkud se dostávají do vody, půdy a odtud do organismů.  Složení minerálů se podle podmínek v různých místech Země liší.  Různé jsou i obsahy stopových prvků

11  Organismy potřebují pro svoji existenci různé množství těchto minerálních látek.  Sloučeniny těžkých kovů (Hg, Cd, Pb,…), radioaktivní látky i nadměrné množství některých prvků a sloučenin, které člověk v poslední době emituje (vypouští) do prostředí, jsou pro organismy nebezpečné.


Stáhnout ppt " sluneční záření,  ovzduší,  voda  minerální látky."

Podobné prezentace


Reklamy Google