Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složky krajiny a životní prostředí. Životní prostředí Existuje mnoho definic Ministerstvo životní prostředí České republiky Systém složený z přírodních,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složky krajiny a životní prostředí. Životní prostředí Existuje mnoho definic Ministerstvo životní prostředí České republiky Systém složený z přírodních,"— Transkript prezentace:

1 Složky krajiny a životní prostředí

2 Životní prostředí Existuje mnoho definic Ministerstvo životní prostředí České republiky Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Je tvořeno neživými, živými a společenskohospodářskými vlivy a složkami, které působí společně, současně a nepřetržitě. Poskytuje organismům prostor a podmínky pro všechny jejich životní děje …

3 Životní prostředí Všechny živé organismy vliv na okolí tím i podmínky pro svoji další existenci Člověk ovlivňuje ŽP změny, které vykoná zpětně ovlivňují

4 Člověk a životní prostředí Zásadní změna Průmyslová revoluce Začátek využívání přírodních zdrojů Osidlování dosud neosídlených oblastí Znečišťování prostředí cizorod. látkami Vyhynutí mnoha živočišných, rostlinných druhů Zdravotní problémy lidí – Mostecko …

5 Abiotické (neživé) složky prostředí Abiotická složka Neživá složka Abiotická složka + Biotická složka Ekosystém Soustava živých a neživých složek ŽP, které jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. přirozený umělý

6 Abiotické (neživé) složky prostředí charakter fyzikální nebo chemický fyzikální, chemické vlastnosti vody, půdy, ovzduší Abiotické složky Slunce a jeho záření Voda Vzduch Minerální látky Abiotické složky

7 Abiotické (neživé) složky prostředí Přímý zdroje energie pro rostliny Vyvolává pohyb rostlin, podmiňuje denní aktivitu živočichů Slunce a jeho záření Sluneční záření Viditelné záření Infračervené záření Ultrafialové záření Pohlcováno těly organismů zahřívání Malé množství k povrchu Země V malých dávkách potřebné (vit. D), ničí mikroorganismy Větší dávky – životu nebezpečné (brzdí růst rostlin, vodní org. ničí, působí zhoubně na tkáně člověka) Jaké pohyby vykonává země?

8 Abiotické (neživé) složky prostředí Atmosféra Co je to atmosféra? Jaký má význam pro život na zemi? Atmosféra Plynný obal naší planety -rozptyluje sluneční záření Nedochází k přehřívání zemského povrchu Brání unikání tepla Atmosféra Podmínka života na Zemi Meteory, pevné částice Třením se zahřejou - shoří

9 Abiotické (neživé) složky prostředí Atmosféra Ionizace plynu Ozónová vrstva Pohlcení slunečního záření V minulosti domněnky Teplota, tlak – snižují se vzdáleností od povrchu Chemické složení - neměnné Neměli ponětí

10 Abiotické (neživé) složky prostředí Atmosféra - stavba

11 Abiotické (neživé) složky prostředí Troposféra Vliv na vlastnosti a uspořádání celé krajinné sféry Sahá průměrně do 11 km Soustředěn zde život organizmů Probíhají zde meteorologické jevy a děje Probíhající procesy Neustálý pohyb a promíchávání ovzduší Stále složení Obsahuje všechnu vodu atmosféry Připadá na ni přes 80% hmotnosti atmosféry

12 Abiotické (neživé) složky prostředí Složení troposféry 78%NN 21%O 2O 2 1%vzácné plyny, CO 2 Příčinou tvorby oblak Výskyt proměnlivého množství vodních par Vznik atmosférických srážek

13 Abiotické (neživé) složky prostředí Složení troposféry - kyslík Kyslík je v neustálém oběhu mezi atmosférou a organismy Nezbytný pro život Vznik fotosyntézou rostlin Spotřebováván – dýcháním organismů

14 Abiotické (neživé) složky prostředí Složení troposféry - dusík Nejvíce, ale do přírody ho vstupuje mnohem méně Do oběhu – z ovzduší skrze bouřky, deště Do ovzduší – kouřové, výfukové plyny, chemických průmyslových výrob

15 Abiotické (neživé) složky prostředí Složení troposféry - dusík Nejvíce, ale do přírody ho vstupuje mnohem méně Do oběhu – z ovzduší skrze bouřky, deště Do ovzduší – kouřové, výfukové plyny

16 Abiotické (neživé) složky prostředí Opakování Které vrstvy tvoří atmosféru? Které vrstva má největší význam z hlediska života na zemi? Určete složení ovzduší v troposféře?


Stáhnout ppt "Složky krajiny a životní prostředí. Životní prostředí Existuje mnoho definic Ministerstvo životní prostředí České republiky Systém složený z přírodních,"

Podobné prezentace


Reklamy Google