Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOGRAFIE KRAJINNÁ SFÉRA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOGRAFIE KRAJINNÁ SFÉRA"— Transkript prezentace:

1 GEOGRAFIE KRAJINNÁ SFÉRA
Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. KRAJINNÁ SFÉRA Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru.

2 Co to je ozónosféra? Co to je astenosféra?
Krajinná sféra je část planety Země mezi ozónosférou a astenosférou. Co to je ozónosféra? Část atmosféry ve výšce km nad zemským povrchem se zvýšenou koncentrací ozónu (O3). Co to je astenosféra? Vrstva hornin v nataveném stavu (magma) v hloubce km pod zemským povrchem umožňující pohyb litosférických desek.

3 Jak astenosféra a ozónosféra bezprostředně ovlivňují život člověka?

4 Co to je krajinná sféra ? Část planety Země mezi astenosférou a ozónosférou. Souhrn přírodního a sociálního prostředí. O 3 O 3 O 3 Část planety Země, která bezprostředně ovlivňuje život člověka. O 3 Životní prostředí člověka. O 3 O 3

5 Krajinnou sféru tvoří přírodní prostředí a lidská civilizace a všechny její výtvory.
Jak dlouho se vyvíjí přírodní prostředí? Jak dlouho se vyvíjí lidská civilizace?

6 Fyzickogeografická část krajinné sféry
Přírodní prostředí Člověk a jeho výtvory Fyzickogeografická část krajinné sféry Humánněgeografická (socioekonomická) část krajinné sféry (fyzická geografie) (humánní příp.sociální g.) litosféra pedosféra georeliéf hydrosféra kryosféra troposféra a část stratosféry biosféra sociosféra technosféra

7 Co je litosféra? Geosféra tvořená horninami v pevném stavu o mocnosti km Není celistvá, tvoří ji tzv. litosférické desky pohybující se po plastických horninách astenosféry.

8 Co je georeliéf? Zemský povrch, povrch litosféry.

9 Co je pedosféra? Geosféra na rozhraní litosféry, troposféry,hydrosféry a biosféry.

10 Co je troposféra? Nejnižší vrstva atmosféry zasahující od zemského povrchu do výšky 9-18km. Obsahuje prakticky všechnu vodu v atmosféře, a odehrává se v ní počasí.

11 Co je hydrosféra? Všechna voda na Zemi (ve všech skupenstvích), voda povrchová, podpovrchová, voda v atmosféře i v organismech.

12 Co je kryosféra? Část krajinné sféry s vodou v pevném skupenství (s dlouhodobě zápornými teplotami).

13 Co je biosféra? Část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života. Zahrnuje troposféru,prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek m pod povrchem, v jeskyních obývaných živými organismy až do hloubky několika km).

14 produkt vývoje lidské společnosti
Co je sociosféra? Lidská společnost v celé své rozmanitosti (kulturní zvyklosti, věda, politika..) Co je technosféra? produkt vývoje lidské společnosti prostředí relativně nezávislé na přírodě lidskou činností vytvořené nebo přetvořené objekty

15 Žádná z geosfér neexistuje nezávisle na ostatních, všechny jsou propojeny a navzájem se ovlivňují.
Uveď konkrétní příklad pozitivního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.

16 Uveď konkrétní příklad negativního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.

17 Uveď příklad pozitivního působení lidské společnosti na přírodní prostředí.

18 Uveď příklad negativního působení lidské společnosti na přírodní prostředí.

19 Uveď konkrétní příklady propojení geosfér, vztahů a vazeb mezi nimi.

20 Co je fyzická geografie?
Část geografie, která zkoumá přírodní prostředí. geomorfologie klimatologie glaciologie oceánografie … Co je humánní geografie? Část geografie, která zkoumá lidskou společnost a její působení. geografie obyvatelstva geografie sídel ekonomická geografie …

21 Co je politická geografie?
Věda, která zkoumá politickou mapu světa, t j. státy světa, jejich polohu, rozlohu, státní hranice, vznik a vývoj států a způsoby jejich řízení. Co je kartografie? Věda o zhotovování a využívání map.

22 Co je regionální geografie?
Část geografie, která se zabývá zkoumáním krajinné sféry ne na úrovni globální, ale na úrovni různě velkých regionů (oblastí). makroregion mikroregion mezoregion

23 Souhrn Geografie (zeměpis) je věda, která zkoumá krajinnou sféru jako celek nebo jakoukoli její část, tj. krajinu. Krajinná sféra (i krajina) je souhrnem přírodního a sociálního prostředí. Geografie zkoumá jednotlivé složky přírodního i sociálního prostředí a také jejich vzájemné působení (interakce). Podle hlavního zaměření se člení na geografii fyzickou, humánní (sociální) a regionální. Geografie zkoumá krajinnou sféru na úrovni mikro-, mezo- a makroregionů i na úrovni globální.

24 Pojmy k opakování zeměpis,geografie,krajinná sféra,krajina, astenosféra,magma,ozónosféra,přírodní prostředí, litosféra,georeliéf, pedosféra, hydrosféra, kryosféra,biosféra,troposféra, sociosféra, technosféra,fyzická geografie, humánní geografie,regionální geografie, makroregion, mezoregion,mikroregion, globální úroveň


Stáhnout ppt "GEOGRAFIE KRAJINNÁ SFÉRA"

Podobné prezentace


Reklamy Google