Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru."— Transkript prezentace:

1 Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru.

2 Co to je astenosféra? Co to je ozónosféra? Vrstva hornin v nataveném stavu (magma) v hloubce 100-200 km pod zemským povrchem umožňující pohyb litosférických desek. Část atmosféry ve výšce 25-30 km nad zemským povrchem se zvýšenou koncentrací ozónu (O 3 ). Krajinná sféra je část planety Země mezi ozónosférou a astenosférou.

3 Jak astenosféra a ozónosféra bezprostředně ovlivňují život člověka?

4 Co to je krajinná sféra ? Životní prostředí člověka. Část planety Země, která bezprostředně ovlivňuje život člověka. Část planety Země mezi astenosférou a ozónosférou. Souhrn přírodního a sociálního prostředí. O 3

5 Krajinnou sféru tvoří přírodní prostředí a lidská civilizace a všechny její výtvory. Jak dlouho se vyvíjí přírodní prostředí? Jak dlouho se vyvíjí lidská civilizace?

6 Přírodní prostředíČlověk a jeho výtvory Fyzickogeografická část krajinné sféry Humánněgeografická (socioekonomická) část krajinné sféry (fyzická geografie)(humánní příp.sociální g.)  l litosféra  pedosféra  georeliéf  hydrosféra  kryosféra  troposféra a část stratosféry  biosféra  sociosféra  technosféra

7 Co je litosféra? Geosféra tvořená horninami v pevném stavu o mocnosti 100-200km. Není celistvá, tvoří ji tzv. litosférické desky pohybující se po plastických horninách astenosféry.

8 Co je georeliéf? Zemský povrch, povrch litosféry.

9 Co je pedosféra? Geosféra na rozhraní litosféry, troposféry,hydrosféry a biosféry.

10 Co je troposféra? Nejnižší vrstva atmosféry zasahující od zemského povrchu do výšky 9-18km. Obsahuje prakticky všechnu vodu v atmosféře, a odehrává se v ní počasí.

11 Co je hydrosféra? Všechna voda na Zemi (ve všech skupenstvích), voda povrchová, podpovrchová, voda v atmosféře i v organismech.

12 Co je kryosféra? Část krajinné sféry s vodou v pevném skupenství (s dlouhodobě zápornými teplotami).

13 Co je biosféra? Část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života. Zahrnuje troposféru,prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek m pod povrchem, v jeskyních obývaných živými organismy až do hloubky několika km).

14 Co je sociosféra? Lidská společnost v celé své rozmanitosti (kulturní zvyklosti, věda, politika..) Co je technosféra?  p rodukt vývoje lidské společnosti rostředí relativně nezávislé na přírodě  l idskou činností vytvořené nebo přetvořené objekty

15 Uveď konkrétní příklad pozitivního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci. Žádná z geosfér neexistuje nezávisle na ostatních, všechny jsou propojeny a navzájem se ovlivňují.

16 Uveď konkrétní příklad negativního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.

17 Uveď příklad pozitivního působení lidské společnosti na přírodní prostředí.

18 Uveď příklad negativního působení lidské společnosti na přírodní prostředí.

19 Uveď konkrétní příklady propojení geosfér, vztahů a vazeb mezi nimi.

20 Co je fyzická geografie? Co je humánní geografie? Část geografie, která zkoumá přírodní prostředí. Část geografie, která zkoumá lidskou společnost a její působení. geografie obyvatelstva geografie sídel ekonomická geografie … geomorfologie klimatologie glaciologie oceánografie …

21 Co je politická geografie? Co je kartografie? Věda, která zkoumá politickou mapu světa, t j. státy světa, jejich polohu, rozlohu, státní hranice, vznik a vývoj států a způsoby jejich řízení. Věda o zhotovování a využívání map.

22 Co je regionální geografie? Část geografie, která se zabývá zkoumáním krajinné sféry ne na úrovni globální, ale na úrovni různě velkých regionů (oblastí). makroregion mikroregion mezoregion

23 Souhrn Geografie (zeměpis) je věda, která zkoumá krajinnou sféru jako celek nebo jakoukoli její část, tj. krajinu. Krajinná sféra (i krajina) je souhrnem přírodního a sociálního prostředí. Geografie zkoumá jednotlivé složky přírodního i sociálního prostředí a také jejich vzájemné působení (interakce). Podle hlavního zaměření se člení na geografii fyzickou, humánní (sociální) a regionální. Geografie zkoumá krajinnou sféru na úrovni mikro-, mezo- a makroregionů i na úrovni globální.

24 Pojmy k opakování zeměpis,geografie,krajinná sféra,krajina, astenosféra,magma,ozónosféra,přírodní prostředí, litosféra,georeliéf, pedosféra, hydrosféra, kryosféra,biosféra,troposféra, sociosféra, technosféra,fyzická geografie, humánní geografie,regionální geografie, makroregion, mezoregion,mikroregion, globální úroveň


Stáhnout ppt "Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru."

Podobné prezentace


Reklamy Google