Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012"— Transkript prezentace:

1 Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012
Z E M Ě P I S Zeměpis na naší škole Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012

2 Přehled (co uvidíte) Co je to Zeměpis Výuka na nižším gymnáziu
Výuka na vyšším gymnáziu Časová investice Učebna Pomůcky Profesoři Země je úžasná => Zeměpis je zábava

3 1. Co je to Zeměpis ? Zeměpis = Geografie (z řeckého γεός – geos pozemský, zemský a γράφειν - grafein psáti) je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie -soubor vědních disciplín Zeměpis - vyučovací předmět Označení se poprvé objevuje ve 3. století př. n. l. v díle Geografíka hypomnémata Dělí se na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii.

4 2. Nižší gymnázium Prima - Kvarta

5 Prima Země: Přírodní prostředí Země ve vesmíru Globus a mapy Sféry:
Litosféra Hydrosféra Atmosféra Pedosféra Biosféra

6 Prima Kontinenty: Afrika Austrálie Oceánie Polární oblasti
Světový oceán

7 Sekunda Kontinenty: Severní Amerika Střední Amerika Jižní Amerika Asie
Kanada USA Mexiko Střední Amerika Jižní Amerika Asie

8 Sekunda Evropa: Evropa obecně Střední Evropa Alpské země Severské země
Velká Británie a Francie Středomoří Balkán Pobaltí a Rusko

9 Tercie Česká republika Poloha, hranice Geologie, geomorfologie Podnebí
Vodstvo Vegetace Obyvatelstvo Hospodářství Regiony (Střední, Jižní, Výcho- dní, Západní, Severní Čechy + Střední, Jižní, Severní Morava)

10 Kvarta Svět: Obyvatelstvo Lidská sídla Hospodářství Zemědělství
Rasy, jazyky, národy Náboženství Lidská sídla Hospodářství Zemědělství Politická mapa Ohniska napětí

11 Kvarta Lidé a příroda: Ekosystém planety Země Vliv člověka na krajinu
Světové ekologické problémy Ochrana Životního prostředí

12 Kvinta – Septima 1. ročník – 3. ročník
3. Vyšší gymnázium Kvinta – Septima 1. ročník – 3. ročník

13 Kvinta/1. ročník Geografie: Zaměření Poznatky o Zemi
Základy kartografie Topografie Sféry + Kryosféra Georeliéf Zeměpis Obyvatelstvo Hospodářství Politika

14 Sexta/2. ročník Regionální geografie světa: Politická mapa světa
Krajina a ŽP Světové hospodářství Lidská sídla (-) vyspělé makroregiony: Sev. a Subsaharská Afrika Latinská Amerika Asijské státy

15 Sexta/2. ročník Státy světa: Evropské státy Eurasie Ruská federace
Čína Japonsko Asijští Tygři

16 Septima/3. ročník Státy světa: Indie Blízký východ Afrika
Severní Amerika Střední Amerika Jižní Amerika Austrálie Oceánie

17 Septima/3. ročník Česká republika Poloha Geologie a nerost. sur.
Geomorfologie Pedosféra Podnebí a počasí Voda a vodní zdroje Přírodní krajina a ŽP Obyvatelstvo a sídla

18 Septima/3. ročník Česká republika: Průmysl a rizika (jáderné el.)
Politický systém Hospodářský vývoj Zemědělství Doprava Služby Cestovní ruch Liberecký kraj

19 Zeměpisný seminář Je to jeden z osmi seminářů, ze kterých si musí student maturitního ročníku vybrat. Kvůli malému zájmu  nenaplněnosti, není každo- ročně otevírán Každý z profesorů jej vede svým stylem, takže má rozdílný přístup v přípravě k maturitě ze zeměpisu… Učebnice určená pro výuku na zeměpisném semináři

20 Poznámky k výuce Učivo bylo vypsáno podle celoročního rozvržení a školního plánu, který je v souladu se Školním vzdělávacím program Dlouhodobý plán se může během konkrétního roku měnit a témata (popř. jednotlivé kapitoly) mohou přecházet mezi ročníky Na vyšším gymnáziu se probírá podobné učivo jako na nižším, ovšem s vyšší koncentrací podrobností  vyššími nároky na studenta V průběhu hodin zeměpisu se vypracovávají projekty a jezdí na různorodé naučné výlety či branné výchovy

21 Oktáva/4. ročník Nebo při volbě a otevření semináře
4. Časová investice Ročník Počet hodin Prima 2 Sekunda Tercie Kvarta Kvinta/1. ročník 2/2 Sexta/2. ročník Septima/3.ročník Oktáva/4. ročník Nebo při volbě a otevření semináře -/- 4

22 5. Učebna Výuka probíhá v přízemí v učebně číslo 1

23 Mapy

24 „Daťák“ K dispozici máme multimediální zařízení a dataprojektor

25 A nakonec také všemi oblíbený videorekordér, na kterém si pouštíme dokumenty o státech a místech z celého světa ☺☺☺☺☺☺☺

26 6. Pomůcky Několik druhů globusů Politické a geografické mapy
Školní atlasy

27 7. Profesoři POČKAT Mgr. Josef Báča Mgr. Pavel Jareš ? !

28 Pár citátů nakonec Dějiny bez zeměpisu jsou naprosto bez života a pohybu jako mršina. Peter Heylin Bez zeměpisného základu jako by lidé, tvůrci dějin, chodili ve vzduchu jako na oněch čínských obrázcích, kde chybí země. Jules Michelet

29 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat za pomoc svého učitele zeměpisu pana Báči při tvorbě této prezentace a poskytnutí příslušných materiálů.

30 Děkuji vám za pozornost
Nashledanou PS: Nezanevřete na naši Zemi


Stáhnout ppt "Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google