Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012."— Transkript prezentace:

1 Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012

2  Co je to Zeměpis  Výuka na nižším gymnáziu  Výuka na vyšším gymnáziu  Časová investice  Učebna  Pomůcky  Profesoři Země je úžasná => Zeměpis je zábava

3  Zeměpis = Geografie (z řeckého γεός – geos pozemský, zemský a γράφειν - grafein psáti) je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.  Geografie -soubor vědních disciplín  Zeměpis - vyučovací předmět  Označení se poprvé objevuje ve 3. století př. n. l. v díle Geografíka hypomnémata  Dělí se na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii.

4 Prima - Kvarta

5  Země: - Přírodní prostředí - Země ve vesmíru - Globus a mapy - Sféry: -Litosféra -Hydrosféra -Atmosféra -Pedosféra -Biosféra

6  Kontinenty: - Afrika - Austrálie - Oceánie - Polární oblasti - Světový oceán

7  Kontinenty: - Severní Amerika -Kanada -USA -Mexiko - Střední Amerika - Jižní Amerika - Asie

8  Evropa: - Evropa obecně - Střední Evropa - Alpské země - Severské země - Velká Británie a Francie - Středomoří - Balkán - Pobaltí a Rusko

9  Česká republika - Poloha, hranice - Geologie, geomorfologie - Podnebí - Vodstvo - Vegetace - Obyvatelstvo - Hospodářství - Regiony (Střední, Jižní, Výcho- dní, Západní, Severní Čechy + Střední, Jižní, Severní Morava)

10  Svět: - Obyvatelstvo -Rasy, jazyky, národy -Náboženství - Lidská sídla - Hospodářství - Zemědělství - Politická mapa - Ohniska napětí

11  Lidé a příroda: - Ekosystém planety Země - Vliv člověka na krajinu - Světové ekologické problémy - Ochrana Životního prostředí

12 Kvinta – Septima 1. ročník – 3. ročník

13  Geografie: - Zaměření - Poznatky o Zemi - Základy kartografie - Topografie - Sféry + Kryosféra - Georeliéf  Zeměpis - Obyvatelstvo - Hospodářství - Politika

14  Regionální geografie světa: - Politická mapa světa - Krajina a ŽP - Světové hospodářství - Lidská sídla  (-) vyspělé makroregiony: - Sev. a Subsaharská Afrika - Latinská Amerika - Asijské státy

15  Státy světa: - Evropské státy - Eurasie - Ruská federace - Čína - Japonsko - Asijští Tygři

16  Státy světa: - Indie - Blízký východ - Afrika - Severní Amerika - Střední Amerika - Jižní Amerika - Austrálie - Oceánie

17  Česká republika - Poloha - Geologie a nerost. sur. - Geomorfologie - Pedosféra - Podnebí a počasí - Voda a vodní zdroje - Přírodní krajina a ŽP - Obyvatelstvo a sídla

18  Česká republika: - Průmysl a rizika (jáderné el.) - Politický systém - Hospodářský vývoj - Zemědělství - Doprava - Služby - Cestovní ruch - Liberecký kraj

19  Je to jeden z osmi seminářů, ze kterých si musí student maturitního ročníku vybrat.  Kvůli malému zájmu  nenaplněnosti, není každo- ročně otevírán  Každý z profesorů jej vede svým stylem, takže má rozdílný přístup v přípravě k maturitě ze zeměpisu… Učebnice určená pro výuku na zeměpisném semináři

20  Učivo bylo vypsáno podle celoročního rozvržení a školního plánu, který je v souladu se Školním vzdělávacím programŠkolním vzdělávacím program  Dlouhodobý plán se může během konkrétního roku měnit a témata (popř. jednotlivé kapitoly) mohou přecházet mezi ročníky  Na vyšším gymnáziu se probírá podobné učivo jako na nižším, ovšem s vyšší koncentrací podrobností  vyššími nároky na studenta  V průběhu hodin zeměpisu se vypracovávají projekty a jezdí na různorodé naučné výlety či branné výchovy

21

22 Výuka probíhá v přízemí v učebně číslo 1

23 Mapy

24 K dispozici máme multimediální zařízení a dataprojektor

25 A nakonec také všemi oblíbený videorekordér, na kterém si pouštíme dokumenty o státech a místech z celého světa ☺☺☺☺☺☺☺

26 Několik druhů globusůPolitické a geografické mapy Školní atlasy

27 Mgr. Josef Báča Mgr. Pavel Jareš POČKAT ? !

28 DDějiny bez zeměpisu jsou naprosto bez života a pohybu jako mršina. oPoPeter Heylin BBez zeměpisného základu jako by lidé, tvůrci dějin, chodili ve vzduchu jako na oněch čínských obrázcích, kde chybí země. oJoJules Michelet

29  Tímto bych chtěl poděkovat za pomoc svého učitele zeměpisu pana Báči při tvorbě této prezentace a poskytnutí příslušných materiálů.

30 PS: Nezanevřete na naši Zemi Nashledanou


Stáhnout ppt "Aneb jak se ho učíme Jan Prousek 3. ročník březen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google