Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická geografie Jaroslav Koutský Katedra regionálního a lokálního rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická geografie Jaroslav Koutský Katedra regionálního a lokálního rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická geografie Jaroslav Koutský Katedra regionálního a lokálního rozvoje koutsky@fse.ujep.cz

2 Literatura I. Šotkovský – Socioekonomická geografie v obecném přehledu I. Šotkovský – Socioekonomická geografie v obecném přehledu J. Vencálek – Socioekonomická geografie 1 J. Vencálek – Socioekonomická geografie 1 M. Hampl – Geografická organizace společnosti: Transformační procesy a jejich obecný kontext M. Hampl – Geografická organizace společnosti: Transformační procesy a jejich obecný kontext P. Haggett – Geography – a global synthesis P. Haggett – Geography – a global synthesis Sborník České geografické společnosti – Geografie, Geografické rozhledy Sborník České geografické společnosti – Geografie, Geografické rozhledy

3 Definice geografie Geografie je věda, jež studuje vazby mezi objekty na Zemi a snaží se objevit zákonitosti, které určují jejich prostorové rozmístnění (Jaromír Demek) Geografie je věda, jež studuje vazby mezi objekty na Zemi a snaží se objevit zákonitosti, které určují jejich prostorové rozmístnění (Jaromír Demek) - Objektem geografie jako vědy je - Objektem geografie jako vědy je krajinná sféra (fyzickogeografická a krajinná sféra (fyzickogeografická a socioekonomická sféra) socioekonomická sféra) - Předmětem geografie jsou funkční analýza vztahů a vazeb mezi jednotlivými - Předmětem geografie jsou funkční analýza vztahů a vazeb mezi jednotlivými složkami krajinné sféry složkami krajinné sféry

4 Další definice geografie Poskytuje obraz Země prostřednictvím mapování rozmístnění jednotlivých míst (Ptolemaios, 150) Poskytuje obraz Země prostřednictvím mapování rozmístnění jednotlivých míst (Ptolemaios, 150) Poskytuje přesný, racionální popis a interpretaci rozmístnění charakteristik Země (Hartshorne, 1959) Poskytuje přesný, racionální popis a interpretaci rozmístnění charakteristik Země (Hartshorne, 1959) Zkoumá prostorovou organizaci lidské společnosti a její vztahy s prostředím (Haggett, 1975) Zkoumá prostorovou organizaci lidské společnosti a její vztahy s prostředím (Haggett, 1975)

5 Cíle geografie Cílem studia geografie je poznání organizace a fungování prostorových struktur a procesů Cílem studia geografie je poznání organizace a fungování prostorových struktur a procesů Geografie není duplicitou celé vědy, neboť vše zkoumá dílčím, specifickým způsobem – zkoumá vnější koexistenci složek prostředí nikoliv podstatu těchto jevů (M. Hampl) Geografie není duplicitou celé vědy, neboť vše zkoumá dílčím, specifickým způsobem – zkoumá vnější koexistenci složek prostředí nikoliv podstatu těchto jevů (M. Hampl)

6 The Royal Geographical Society „Geografie je studium zemského povrchu, lidí, míst a prostředí…Je to o světě, ve kterém žijeme“ „Geografie je studium zemského povrchu, lidí, míst a prostředí…Je to o světě, ve kterém žijeme“ „Geografie je unikátní v propojení přírodních a sociálních věd“ „Geografie je unikátní v propojení přírodních a sociálních věd“ „Geografie se snaží porozumět sociálním a přírodním procesům v kontextu místa a regionu“ „Geografie se snaží porozumět sociálním a přírodním procesům v kontextu místa a regionu“

7 Geografické poznání – příběh z pláže Proč jsou lidé rozmístněni takto? Proč jsou lidé rozmístněni takto? Je to náhoda či je v tom pravidlo? Je to náhoda či je v tom pravidlo? Jak mohu poznání dané prostorové organizace využít? Jak mohu poznání dané prostorové organizace využít?

8 Geografické poznání – příběh z pláže Příroda jako aktér procesu Peter Haggett – Geography – a global synthesis

9 Geografické poznání – příběh z pláže Člověk jako aktér procesu Peter Haggett – Geography – a global synthesis

10 Geografie jako nástroj poznání procesu Geografické poznání – příběh z pláže

11 Chápání reality… Ekonomický přístup - ekonomický systém je studován převážně v abstraktní rovině, izolován od vnějších jevů (např. politické či přírodní vlivy…) Ty jsou posuzovány dodatečně, aby byly zdůvodněny odchylky od striktních ekonomických pravidel = zjednodušené, praktické, nepřesné Ekonomický přístup - ekonomický systém je studován převážně v abstraktní rovině, izolován od vnějších jevů (např. politické či přírodní vlivy…) Ty jsou posuzovány dodatečně, aby byly zdůvodněny odchylky od striktních ekonomických pravidel = zjednodušené, praktické, nepřesné Geografický přístup - komplexní povahu okolní reality, což vede k výrazné individualizaci problémů a otevírá prostor pro idiografické přístupy = detailní, přesné, složité, nepraktické Geografický přístup - komplexní povahu okolní reality, což vede k výrazné individualizaci problémů a otevírá prostor pro idiografické přístupy = detailní, přesné, složité, nepraktické

12 Ekonomie v. geografie

13 Principy geografie Sleduje zároveň přírodní a sociální jevy (jejich vzájemné vztahy a vazby) Sleduje zároveň přírodní a sociální jevy (jejich vzájemné vztahy a vazby) Prostor je základním organizačním konceptem Prostor je základním organizačním konceptem Vychází z analýzy „reálných“ dat Vychází z analýzy „reálných“ dat Řeší problémy komplexně, těžce definuje obecně platné zákonitosti Řeší problémy komplexně, těžce definuje obecně platné zákonitosti

14 Instituce a geografové v ČR „Albertovská škola“ – PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Prof. Hampl, Doc. Blažek, Doc. Sýkora,…) „Albertovská škola“ – PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Prof. Hampl, Doc. Blažek, Doc. Sýkora,…) „Brno“ - Geografický ústav a ESF MUNI (Doc. Toušek, Doc. Viturka, Doc. Řehák,…) „Brno“ - Geografický ústav a ESF MUNI (Doc. Toušek, Doc. Viturka, Doc. Řehák,…) „Regiony“ (OU – Doc. Baar, Dr. Rumpel, UJEP – Doc. Anděl,…) „Regiony“ (OU – Doc. Baar, Dr. Rumpel, UJEP – Doc. Anděl,…)


Stáhnout ppt "Socioekonomická geografie Jaroslav Koutský Katedra regionálního a lokálního rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google