Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět sociologie 1. Věda společenská a behaviorální 2. Empirická sociologie 3. Sociální jevy a formy vztahů 4. Definice předmětu sociologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět sociologie 1. Věda společenská a behaviorální 2. Empirická sociologie 3. Sociální jevy a formy vztahů 4. Definice předmětu sociologie."— Transkript prezentace:

1 Předmět sociologie 1. Věda společenská a behaviorální 2. Empirická sociologie 3. Sociální jevy a formy vztahů 4. Definice předmětu sociologie

2 Společenská a behaviorální ► Věda společenská = metodologie ► Jevy složité, neurčité, nepředvídatelné ► Odpovídající postupy poznávání ► Výsledky poznání: tendence, modely, pravděpodobnost ► Behaviorismus se zaměřuje na vnější chování ► Behaviorální schéma: Stimul – Osoba – Reakce ► Problémem je mnohost a skrytost stimulů, proces učení osob

3 Empirická sociologie ► Vychází z pozitivismu A. Comta (1798 – 1858). ► Pozitivismus je metodologické řešení. Poznání je opřeno o reálné pozorovatelné jevy, o pozorování. Utváří se popis. Zobecňování je odmítáno. ► Zakotvenost sociologického poznání v sociální realitě. ► Rozpracování metod sociologického empirického výzkumu. ► Řešení vztahu mezi teorií a empirií empirickým popisem teoretických pojmů.

4 Sociální jevy a formy vztahů ► Sociální jev definuje Emil Durkheim (1858 – 1917) ► Sociální jev není ovlivnitelný jedinci. Na jedince vyvíjí nátlak. Má nadindividuální charakter. ► Sociální jev je skutečný (sociologický realismus) ► G. Simmel (1858 – 1918) a neměnné formy lidských vztahů. ► Existují reálné, pevné, ne příliš proměnlivé struktury lidských vztahů. ► Jedinec je ovlivňován tím, do jaké struktury vztahů je zařazen.

5 Definice sociologie ► Sociologie je věda o mezilidských vztazích, které existují dlouhodobě a dosahují relativně stabilních forem svého utváření a průběhu. Sociologie je v tomto smyslu věda o principech sdružování a zespolečenšťování lidí. ► Alternativní definice: Sociologie je věda o sociálních skupinách a organizacích, které mají v moderní společnosti z hlediska praktických potřeb člověka zásadní význam. Sociologie se zabývá principy utváření a fungování těchto útvarů.

6 Aplikované sociologické disciplíny ► Sociologie organizace – řízení vztahů. ► Sociologie práce – význam různých podmínek pro výkon činnosti. ► Sociologie povolání – specifické nároky různých činností na člověka. ► Sociologie podniku – podnik jako součást struktury společnosti.

7 Vývoj sociologie práce a organizace ► F. Le Play, M. Weber ► Human relations ► Studium práce a technických souvislostí ► Industriální a postindustriální společnost ► Empirická škola ► Škola sociálních systémů ► Škola sociotechnických systémů ► Manažerské koncepce konce 20. století ► Kulturologické pojetí organizace ► Genderová studia

8 Sociologická metodologie ► S. m. je prezentována na linii teorie-hypotéza-empirická data. Obecně se jedná o postup, kterým se překonává vágnost sociálních jevů a nesamozřejmost jejich poznání. ► Sociologický empirický výzkum je částí sociologické metodologie. ► Empirická data mohou být získávána pouze v souladu s teorií, s teoretickým konceptem. Teorie ukazuje, jakou povahu sociální jev má, umožňuje zhodnotit, co je důležité a co ne a definuje poznávací postupy. Empirická data mohou být interpretována v jen souladu (nebo v rozporu) s teorií. ► Pravdivost poznání se bude spojovat se schopností porozumět problému. Kritériem správnosti výkladu sociálních jevů je logická konzistence a užitečnost (upotřebitelnost pro efektivní rozhodování).

9 Složitost sociálních jevů ► Složitá struktura osobností konkrétních jedinců, kteří se sociálního jevu účastní. ► Proměny vztahů a tendence ke kvalitativním změnám v interakcích. ► Nejednoznačné hranice sítí nebo okruhů vztahů. ► Působení komplexů sociálních institucí.

10 Důsledky složitosti a problémů poznání ► Celkový a úplný výklad sociálního jevu, jednoznačný komplexní popis všech částí a vysvětlení jejich vzájemných souvislostí jsou nemožné. ► Poznání bude vždy dílčí, redukované. Přesněji bude se pohybovat v rovině jedné významné stránky. ► Pro identifikaci jednotlivých významných stránek sociálního jevu lze využít existujících sociologických teorií, škol a paradigmat.


Stáhnout ppt "Předmět sociologie 1. Věda společenská a behaviorální 2. Empirická sociologie 3. Sociální jevy a formy vztahů 4. Definice předmětu sociologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google