Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOCIOLOGIE Co je sociologie Předmět sociologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOCIOLOGIE Co je sociologie Předmět sociologie"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOCIOLOGIE Co je sociologie Předmět sociologie
Struktura a funkce sociologie Vývojová linie sociologického myšlení PŘEDNÁŠKA ÚKOL VÝZKUM

2 Kredity Příspěvek k diskusi: „Člověk?.!“ 10 kreditů
Příspěvek k diskusi: „Člověk?.!“ kreditů Příspěvek k aktuálnímu tématu: Charakterizuj sociologii jako vědní disciplínu 5 kreditů Struktura a funkce sociologie (Vyber si funkci či typ) 5 kreditů Vývojová linie sociologického myšlení (vyber si směr a pojednej) kreditů Ukaž možnosti využití sociologického poznání v praxi (ideologické funkce, výzkumy mínění, teoretické poznání a zdravý rozum) kreditů Scénka na teoretické téma kreditů

3 Pojmy Sociologie, funkce sociologie, sociologie obecná, sociologie speciální, společnost, majorita, minorita, elita

4 Auguste Comte (1798 – 1857) Cours de Philosophie Positive (1838) Úkol- následující charakteristiku positivismu vyjádři vlastními slovy, aby smysl zůstal zachován (do ) Slovo „pozitivní“ může nabývat několika významů: něco skutečného, něco smysluplného a užitečného a něco jednoznačně definovaného. Auguste Comte vymezil pozitivistickou filosofii v souladu se všemi těmito významy. Pozitivismus se přidržuje pouze skutečnosti, tj. daných fakt. Zabývá se výhradně tím, co je společensky užitečné. A v protikladu k nekonečným sporům dřívější metafyziky, drží se výhradně toho, co lze přesně definovat1. 

5 Je to věda o lidské společnosti a vztazích mezi členy společnosti. 2
SOCIOLOGIE Socius (společník) Societas (společnost) Logos (věda) Je to věda o lidské společnosti a vztazích mezi členy společnosti. 2

6 Přehled sociologických disciplín
Sociologie obecná Sociologie speciální (aplikovaná)

7 Předmět sociologie ale
Předmětem sociologie není člověk jako individuum, ale

8 ale člověk pohybující se v různých sociálních skupinách, kde se spojuje s jinými lidmi

9 SPOLEČNOST. Jde o skupinu lidí, kteří žijí na určitém území, podléhají témuž systému politické autority a uvědomují si, že mají jinou identitu než ostatní skupiny žijící v jejím sousedství 3 Majorita Minorita Elita

10 Vývojová linie sociologického myšlení
Úkol prostuduj vývojovou linii sociologického myšlení, vytvořte tříčlenné skupiny a zpracuj domácí úkol („S“ – ZSV/manak/V6A/ úkoly/sociologické směry).

11 č.1

12 Egotistická Anomická Altruistická Fatalistická č.2

13 č.3

14 č4

15 Použité zdroje Citace: Osborne, R., Sociologie: Portál, Praha, 2002.
H. J. Storig: Malé dějiny filosofie: Zvon, Praha 1992, s. 341 Giddens, A. Sociologie: Argo, Praha, 1994, s. 553, Urban, L., Sociologie trochu jinak: Grada, Praha, 2011, s. 23 Seznam obrázků: Osborne, R., Sociologie: Portál, Praha, 2002, s.36 Tamtéž, s. 39 Tamtéž, s. 41 Tamtéž, s. 40 Přehled zdrojů: Buriánek, J., Sociologie: Fortuna, Praha, 2001 Buriánek, J., Gilnerová, I., Základy psychologie a sociologie: Fortuna, Praha, 2006. Giddens, A. Sociologie: Argo, Praha, 1994. Havlík, R., Úvod do sociologie: Karolinum, Praha, 1999. Odmaturuj ze společenských věd: Didaktis, Brno 2003. Osborne, R., Sociologie: Portál, Praha, 2002.


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOCIOLOGIE Co je sociologie Předmět sociologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google