Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIKA VÝZNAM FYZIKY METODY FYZIKY. Fyzika - původně nauka o přírodě vůbec - postupně narůstal objem poznatků o přírodě - oblast zkoumání F se zužovala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIKA VÝZNAM FYZIKY METODY FYZIKY. Fyzika - původně nauka o přírodě vůbec - postupně narůstal objem poznatků o přírodě - oblast zkoumání F se zužovala."— Transkript prezentace:

1 FYZIKA VÝZNAM FYZIKY METODY FYZIKY

2 Fyzika - původně nauka o přírodě vůbec - postupně narůstal objem poznatků o přírodě - oblast zkoumání F se zužovala - oddělovaly se další vědy Biologické vědy - zkoumají specifické děje v živých organismech Chemické vědy - zkoumají změny ve složení látek atd. – geologie, mineralogie, astronomie

3 Není snadné fyziku přesně definovat. Jedna z možných definic. Fyzika - je přírodní věda, která zkoumá vlastnosti látek a fyzikálních polí a zákonitosti a formy jejich pohybu. nebo - je přírodní věda, která zkoumá nejobecnější zákonitosti hmoty a jejího pohybu. Fyzika zkoumá přírodní jevy a jejich souvislosti a hledá zákony, jimiž se tyto jevy řídí.

4 Význam fyziky Poznatky fyziky mají velký význam po další přírodní vědy i pro techniku (využití v technické praxi). Příklady využití fyzikálních poznatků Teorie elektromagnetického pole -využití pro získávání a přenos elektrické energie - přenos informací - záznam informací Poznatky o stavbě hmoty - rentgen, ultrazvuk Poznatky jaderné fyziky - získávání energie

5 METODY FYZIKY Podle metod práce lze dělit fyziku na experimentální a teoretickou.

6 Experimentální fyzika - pozorován jevů, pokusy - výklad jevů – vytváření hypotéz - ověřování hypotéz Pozorování - studium jevů probíhajících v přírodních podmínkách Pokus - zkoumání jevu v laboratorních podmínkách - jev se vyvolává uměle, často i v podmínkách, které v přírodě nenastávají Hypotéza - vědecky podložená představa o průběhu určitého jevu - není-li hypotéza v rozporu s žádným experimentálním faktem stává se teorií daného jevu EF vychází z pokusu a pokusem se opět ověřuje fyzikální teorie.

7 Teoretická fyzika - snaží se vysvětlit fyzikální jevy pozorované v přírodě - hledá obecně platné zákony, kterými se tyto jevy řídí - vytváří nové nebo upravuje a zobecňuje stávající fyzikální teorie tak, aby obsahovaly co nejméně předpokladů a volných parametrů (např. základní fyzikální konstanty) - na základě těchto teorií popisuje známé jevy, vyvozuje z nich teoreticky nové poznatky, snaží se předvídat nové jevy - užívá k tomu různé myšlenkové konstrukce a modely s využitím matematického aparátu - aby teorie mohla být přijata za správnou, je nutné její experimentální ověření Teoretickou a experimentální fyziku nelze oddělit, protože úplné pochopení přírody je možné pouze z jejich vzájemného souladu.


Stáhnout ppt "FYZIKA VÝZNAM FYZIKY METODY FYZIKY. Fyzika - původně nauka o přírodě vůbec - postupně narůstal objem poznatků o přírodě - oblast zkoumání F se zužovala."

Podobné prezentace


Reklamy Google