Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Atomová a jaderná fyzika Otázky k tématu 3. 2 Objev protonu a neutronu 1. Popište experiment, v němž byl objeven proton. (II. díl, str.10) Napište schéma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Atomová a jaderná fyzika Otázky k tématu 3. 2 Objev protonu a neutronu 1. Popište experiment, v němž byl objeven proton. (II. díl, str.10) Napište schéma."— Transkript prezentace:

1 1 Atomová a jaderná fyzika Otázky k tématu 3

2 2 Objev protonu a neutronu 1. Popište experiment, v němž byl objeven proton. (II. díl, str.10) Napište schéma příslušné reakce. Napište schéma příslušné reakce. Uveďte základní charakteristiky protonu. Uveďte základní charakteristiky protonu. 2. Popište experiment, v němž byl objeven neutron. (II. díl, str.13) Napište schéma příslušné reakce. Napište schéma příslušné reakce. Uveďte základní charakteristiky neutronu. Uveďte základní charakteristiky neutronu.

3 3 Historické modely jader 3. Popište modely struktury atomového jádra, které předcházely Heisenbergovu - Ivaněnkovu modelu jádra. (II. díl, str.10-13, kap.2.1.1-2.1.3) Uveďte východiska těchto modelů. Uveďte východiska těchto modelů. Které experimentální skutečnosti nedokázaly tyto modely objasnit. Které experimentální skutečnosti nedokázaly tyto modely objasnit.

4 4 H-I model jádra 4. Popište Heisenbergův - Ivaněnkovův model struktury atomového jádra. Objasněte pojmy hmotnostní úbytek a vazebná energie jádra. Objasněte pojmy hmotnostní úbytek a vazebná energie jádra. Uveďte vztah pro výpočet klidové hmotnosti jádra. Uveďte vztah pro výpočet klidové hmotnosti jádra.

5 5 Třídění jader – jaderné síly 5. Definujte pojmy (II. díl, str.16, kap.2.1.4) nuklid, izotop, izoton, izobar, izomer a radionuklid. nuklid, izotop, izoton, izobar, izomer a radionuklid. Ke každému pojmu uveďte i příklad. Ke každému pojmu uveďte i příklad. 6. Uveďte základní vlastnosti jaderných sil. (II. díl, str.22, kap.2.1.5) Vysvětlete pojem kvantování pole. Vysvětlete pojem kvantování pole. Co je kvantem jaderných sil ? Co je kvantem jaderných sil ?

6 6 Radioaktivita 7. Vysvětlete, co je to radioaktivita. (II. díl, str.29-30, kap.2 a str,34-97,kap.2.2.4 ) Uveďte definici a jednotku aktivity zářiče. Uveďte definici a jednotku aktivity zářiče. Napište tvar zákona radioaktivní přeměny (exponenciální i diferenciální tvar, definujte fyz. veličiny v nich vystupující). Napište tvar zákona radioaktivní přeměny (exponenciální i diferenciální tvar, definujte fyz. veličiny v nich vystupující). Definujte poločas radioaktivní přeměny. Definujte poločas radioaktivní přeměny. Uveďte vztah mezi poločasem a konstantou radioaktivní přeměny. Uveďte vztah mezi poločasem a konstantou radioaktivní přeměny.

7 7 Radioaktivní přeměny 8. Uveďte jednotlivé typy radioaktivních přeměn včetně jejich schémat. (II. díl, str.30-34, kap.2.2.1-2.2.3) Za jakých podmínek daná přeměna probíhá. Za jakých podmínek daná přeměna probíhá. Jakým způsobem se jádro po přeměně deexcituje? Jakým způsobem se jádro po přeměně deexcituje? Vyjmenujte známé typy radioaktivního záření a vysvětlete jejich podstatu. Vyjmenujte známé typy radioaktivního záření a vysvětlete jejich podstatu.

8 8 Stabilita jader 9. Načrtněte přibližný tvar grafu stability jader. (II. díl, str.39, kap.2.2.6) Vysvětlete pojem linie stability a zdůvodněte její průběh. Vysvětlete pojem linie stability a zdůvodněte její průběh. Načrtněte přibližný tvar grafu závislosti vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle. Načrtněte přibližný tvar grafu závislosti vazebné energie na jeden nukleon na nukleonovém čísle.

9 9 Jaderné reakce 10. Vysvětlete, co je to jaderná reakce. (II. díl, str.47-55, kap.2.3 – 2.3.2) Uveďte obecné schéma jaderné reakce. Uveďte obecné schéma jaderné reakce. Definujte pojem energie reakce. Definujte pojem energie reakce. Uveďte typy jaderných reakcí (třídění dle různých hledisek). Uveďte typy jaderných reakcí (třídění dle různých hledisek). Vyjmenujte zákony zachování v jaderných reakcích (uveďte i oblast jejich platnosti). Vyjmenujte zákony zachování v jaderných reakcích (uveďte i oblast jejich platnosti).

10 10 Reakce štěpná a slučovací 11. Uveďte princip štěpné a slučovací jaderné reakce. (II. díl, str.55-61, kap.2.3.3 a 2.3.4) Uveďte příklady těchto reakcí (schéma a energie reakcí). Uveďte příklady těchto reakcí (schéma a energie reakcí). Jaké jsou podmínky vzniku a řízení štěpné řetězové reakce (moderátor, absorbátor, lavinovitá reakce). Jaké jsou podmínky vzniku a řízení štěpné řetězové reakce (moderátor, absorbátor, lavinovitá reakce). Kde se štěpná řetězová reakce využívá. Kde se štěpná řetězová reakce využívá. Kde probíhají slučovací řetězové reakce. Kde probíhají slučovací řetězové reakce.

11 11 Modely jader 12. Uveďte známé modely jader, jejich základní předpoklady a oblast použití. (II. díl, str.61-65, kap.2.3.5) Napište Weiszäckerovu - Fermiho formuli a vysvětlete význam jednotlivých členů. Napište Weiszäckerovu - Fermiho formuli a vysvětlete význam jednotlivých členů.

12 12 Elementární částice 13. Vysvětlete, co je to elementární částice. (II. díl, na základě celé kap. 2.4) Definujte základní charakteristiky elementárních částic (uveďte jednotku používanou ve fyz. el. č.). Definujte základní charakteristiky elementárních částic (uveďte jednotku používanou ve fyz. el. č.). Uveďte, zda se daná veličina zachovává. Uveďte, zda se daná veličina zachovává. (II. díl, str.73-81) (II. díl, str.73-81)

13 13 Třídění a vlastnosti el. částic 14. Uveďte jednotlivé skupiny, do kterých třídíme elementární částice podle jejich vlastností. (II. díl, str.70, kap. 2.4.1, zejména tab. na str. 73) Čím se liší jednotlivé skupiny částic? Čím se liší jednotlivé skupiny částic? Uveďte příklady zástupců jednotlivých skupin a jejich základní vlastnosti. Uveďte příklady zástupců jednotlivých skupin a jejich základní vlastnosti.

14 14 Systém základních částic a základní fyzikální interakce 15. Uveďte současný systém základních částic látky a pole (nejlépe formou tabulky). (např. na základě - II. díl, str.87-93, zejména tabulky na str.90 a 92) Vyjmenujte základní fyzikální interakce, uveďte jejich pořadí dle relativní síly, uveďte dosah každé interakce a kvantum jejího pole. Vyjmenujte základní fyzikální interakce, uveďte jejich pořadí dle relativní síly, uveďte dosah každé interakce a kvantum jejího pole. Uveďte příklady projevů jednotlivých základních fyzikálních interakcí v přírodě. Uveďte příklady projevů jednotlivých základních fyzikálních interakcí v přírodě. Vysvětlete pojem sjednocení interakcí, resp. sjednocující teorie. Popište současný stav sjednocujících teorií. Vysvětlete pojem sjednocení interakcí, resp. sjednocující teorie. Popište současný stav sjednocujících teorií.


Stáhnout ppt "1 Atomová a jaderná fyzika Otázky k tématu 3. 2 Objev protonu a neutronu 1. Popište experiment, v němž byl objeven proton. (II. díl, str.10) Napište schéma."

Podobné prezentace


Reklamy Google