Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu. Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu. Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu

2 Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní prostředí, zkoumá nové zdroje surovin (např. bioplyn), řeší problém likvidace chemických látek

3 Obory chemie •1. chemie obecná –obecné zákonitosti společné pro ostatní chem. disciplíny (stavbu látek, složení látek a průběhy chemických dějů) •2. anorganická chemie – sloučeniny všech prvků PSP, kromě některých sloučenin uhlíku •3. organická chemie – všechny sloučeniny uhlíku (kromě CO 2, CO, H 2 CO 3 a uhličitanů), patří sem sloučeniny uhlíku s H, O, N, P, Ca, S Obory příbuzné (chemie fyzikální, analytická - kvalitativní a kvantitativní rozbory, jaderná, biochemie, geochemie, makromolekulární chemie, agrochemie…)

4 Základní chemické pojmy skupenství závisí na t t, t v a hustotě b) vlastnosti: fyzikální a chemické pevné (solid) H 2 O (s) kapalné (liquid) H 2 O (l) plynné (gas) H 2 O (g) plazma • Látka - hmota složená z atomů, molekul nebo iontů, má určité skupenství a charakteristické vlastnosti v celém svém objemu a) skupenství : - -

5 • ATOM •Základní stavební nejmenší částice hmoty

6 Atom se skládá z : •jádra • obalu protony a neutrony elektrony - v jádře je soustředěna téměř veškerá hmotnost atomu, ale v poměru k velikosti atomu je nepatrné hmotnost x velikost ?

7 Elektron: - pohybuje se kolem atomového jádra ve slupkách. Jeho hmotnost dosahuje pouze 1/1836 hmotnosti protonu. Má záporný náboj – stejně veliký jako proton (s opačným znaménkem). V atomu je stejný počet protonů a elektronů. Proton má relativní atomovou hmotnost přibližně rovnou 1 a kladný elektrický náboj Neutron má relativní atomovou hmotnost přibližně rovnou 1 a nemá náboj. Počet neutronů v atomech téhož prvku může být různý (izotop) Protony, neutrony, elektrony

8 Stavba atomu částice Rel. hmotnostnábojtvoří Proton p nukleony 1 +1jádro Neutron n 1 nemájádro Elektron e 0obal

9 Atom je elektroneutrální částice (bez náboje) Obsahuje: !!! Na neutronech nezáleží – bez náboje !!! Stejný počet protonů a elektronů

10 Počet...................................... v jádře atomu udává protonové číslo Z Zároveň protonové číslo udává počet.................................. v obalu atomu Nukleonové (hmotnostní číslo) A, které udává počet..................................... a............................................. v jádře atomu O A=16 Z= 8 protonů elektronů protonůneutronů

11 Nuklidy – atomy se stejným počtem protonů i neutronů (stejné Z a A) Izotopy – atomy prvků, které mají stejné protonové číslo, ale různé hmotnostní číslo = soubor nuklidů příklad: H H H - liší se počtem neutronů - hydrogenium H, deuterium D (těžká voda), tritium T (radioaktivní vodík) - výjimečně se používají značky D, T pro izotopy, přestože se jedná o stejný prvek 1 1 3 1 2 1

12 Použitý zdroj obrázků: - galerie Microsoft office


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1 Stavba atomu. Chemie je přírodní věda, která zkoumá strukturu látek, jejich vlastnosti a reakce, zjišťuje jejich vliv na životní."

Podobné prezentace


Reklamy Google