Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní charakteristiky látek. Základním stavebním kamenem látek je atom. ATOM Atomové jádroElektronový obal Protony (p + ) Elektrony (e - ) Neutrony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní charakteristiky látek. Základním stavebním kamenem látek je atom. ATOM Atomové jádroElektronový obal Protony (p + ) Elektrony (e - ) Neutrony."— Transkript prezentace:

1 Základní charakteristiky látek

2 Základním stavebním kamenem látek je atom. ATOM Atomové jádroElektronový obal Protony (p + ) Elektrony (e - ) Neutrony (n 0 ) 2

3 Elementární částice atomu ČásticeSymbol Relativní hmotnost Skutečná hmotnost Relativní náboj Skutečný náboj Protonp11,6.10 -27 kg+1+1,6. 10 -19 C Neutronn11,6.10 -27 kg00 Elektrone1/18409,1.10 -31 kg-1,6. 10 -19 C Jádro má velmi malou velikost: průměr 10 -14 – 10 -15 m. tj. např. (1 mm a 10 m) 3

4 Nukleonové číslo (hmotnostní číslo) A  udává počet protonů a neutronů (nukleonů) v jádře atomu (resp. relativní hmotnost atomu) Protonové číslo Z  udává počet protonů v jádře atomu. Podle protonového čísla jsou také seřazeny prvky v PSP. nukleonové číslo protonové číslo Atom je elektoneutrální částice  počet protonů v jádře se rovná počtu elektronů v obalu (proton má stejně velký náboj jako elektron, ale opačné znaménko) 4

5 Neutronové číslo N  udává počet neutronů v jádře atomu A = N + Z  Nuklid je látka složená z atomů se stejným protonovým a nukleonovým číslem. Například: Nuklid je soubor atomů,je osmý v PSP, má 8 protonů a 8 elektronů, 16 = N + 8 proto má i 8 neutronů v jádře.  Izotopy jsou látky tvořené atomy téhož prvku, tedy mají stejné protonové číslo, ale různý počet neutronů v jádře (odlišné nukleonové číslo) Například: kyslík se vyskytuje v podobě tří izotopů 5

6 Protium H (lehký vodík)  Nejjednodušší atom vesmíru a tvoří jeho převažující část Deuterium D (těžký vodík)  stabilní izotop, v přírodě se vyskytuje 1 atom D na 7000 atomů H. S vodou tvoří těžkou vodu D 2 O, která má využití v jaderném průmyslu – zpomaluje neutrony. Tritium T (super těžký vodík)  radioaktivní izotop nacházející se v horních vrstvách atmosféry. Jedna ze složek náplně pro vodíkové pumy. Izotopy vodíku 6

7 Chemické prvky  Látka složená z atomů o témže počtu protonů.  Chemické prvky mohou být tvořeny:  Volnými, nesloučenými atomy: helium a další vzácné plyny  Molekulami: které vznikly sloučením atomů o témže protonovém čísle Cl 2, S 8  Sloučenými atomy ve formě krystalových útvarů: diamant, grafit, kovy Způsob zápisu: O … zápis prvku kyslík, jeden atom kyslíku 3O … tři nesloučené atomy kyslíku O 2 … dva vzájemně vázané atomy kyslíku, dvou atomová molekula kyslíku 7

8 Chemické sloučeniny Jejím vyjádření je chemický vzorec. Způsob zápisu:  CO 2 … je jedna tříatomová molekula oxidu uhličitého tvořená jedním atomem uhlíku a dvěmi atomy kyslíku  Rozdělení sloučenin podle množství obsažených prvků:  Dvouprvkové (binární) HCl, H 2 O  Tříprvkové (ternární) H 2 SO 4, NaOH  Víceprvkové CaMg(CO 3 ) uhličitan vápenato-hořečnatý, CuSO 4. 5H 2 O pentahydrát síranu měďnatého 8

9 Chemická reakce  Je zápisem určité chemické reakce H 2 + Cl 2 2 HCL reaktanty produkty  Čteme: Jeden mol H 2 reaguje s jedním molem Cl 2 za vzniku dvou molů HCl.  Součet atomů každého prvku musí být na obou stranách rovnice shodný  Čísla před vzorci označujeme jako stechiometrické koeficienty 9

10 Podrobnější zápis chemické rovnice: 500C, 20 – 100 MPa N 2 + 3H 2 2 NH 3 Oxid železitý MnO 2 (s) + 4HCl(aq) MnCl 2 (aq) + Cl 2 (g) + 2H 2 O(l) s … pevné skupenství (solid) g … plynné skupenství (gaseous) l … kapalné skupenství (liquid) aq … vodný roztok (aqueous) 10

11 CVIČENÍ 1. Určete velikost náboje atomového jádra Na a Cl 2. Dusík má protonové číslo Z = 7. Jaké protonové číslo má kyslík, prvek následující za dusíkem v PSP. 3. Určete počet protonů a elektronů u prvku Na, N 4. Vyberte, která z následujících tvrzení jsou správná:  Protonové číslo udává počet protonů  Nukleonové číslo udává počet neutronů  Počet elektronů udává též protonové číslo  Počet neutronů je dán rozdílem A – Z 5. U následujících atomů určete počet jejich elementárních částic: 6. Vysvětlete, proč izotopy téhož prvku mají stejné chemické vlastnosti. 7. Z následujících variant vyberte ty, které udávají izotopy téhož prvku:  17 protonů a 18 neutronů  18 protonů a 18 neutronů  18 protonů a 17 neutronů  17 protonů a 20 neutronů 11

12 8. Přečtěte kvalitativně i kvantitativně chemickou rovnici 9. Zkontrolujte počet atomů prvků v rovnicích a doplňte chybějící stechiometrické koeficienty: 10. a) 11. b) 12. c) Výsledky: 1 (+11, +17), 2 (Z = 8), 3 ( Na – e=11, p=11, N- e=7, p=7), 4 (a, c, d), 5 ( Li p=3, p=3, n=4; C p=6, e=6, n=6; Mn e=22, p=22, n=33), 6 (protože mají stejný počet e), 7 (a a d, b a c ), 8 (reakcí 1 molu chloru a dvou molů jodidu draselného vzniká jeden mol jodu a dva moly chloridu draselného), 9a) 9b) 9c) 12


Stáhnout ppt "Základní charakteristiky látek. Základním stavebním kamenem látek je atom. ATOM Atomové jádroElektronový obal Protony (p + ) Elektrony (e - ) Neutrony."

Podobné prezentace


Reklamy Google