Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství."— Transkript prezentace:

1 Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 9 Autor: Jana Horáková ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Osnova  Dvouprvkové sloučeniny  Názvosloví dvouprvkových sloučenin  Rozdělení dvouprvkových sloučenin  Oxidy  Sulfidy  Halogenidy  Halogenovodíky 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Dvouprvkové sloučeniny Dvouprvkové = binární sloučeniny -sloučeniny složené ze 2 různých atomů, které jsou spojeny chemickou vazbou Příklad: voda H 2 O sůl NaCl chlor kyslík sodík vodík 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (1)

4 Názvosloví dvouprvkových sloučenin Dvouslovný název tvoří podstatné jméno - druh sloučeniny : oxid, sulfid, chlorid, jodid, bromid, fluorid - elektronegativní část molekuly - koncovka: -id přídavné jméno - část elektropozitivnější : vápenatý, draselný, hlinitý, sírový, olovičitý, dusičný, manganistý - koncovka: oxidační číslo kationtu Vzorec se píše v pořadí KATION ANION Příklad: chlorid vápenatý Ca +II Cl -I 2 Platí: součet hodnot všech oxidačních čísel v molekule se rovná nule. 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Rozdělení sloučenin ① OXIDY -dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku -oxidační číslo kyslíku: O -II Kyslík : prvek VI.A skupiny, 6 valenčních elektronů, snaha získat 8 valenčních elektronů(vzácný plyn) O 0 + 2 e - → O -II oxid křemičitý: SiO 2 pevná látka chemicky stálá (těžko tavitelná) využití: stavebnictví (říční písek do betonu a malty) sklářství (křemenný písek) 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Oxidy uhlíku oxid uhelnatý: CO bezbarvý plyn velmi jedovatý (nežádoucí složka kouřových plynů, výfukových plynů, cigaretového kouře) vznik: nedokonalé hoření uhlíku 2C + O 2 → 2CO oxid uhličitý: CO 2 bezbarvý plyn nedýchatelná, přirozená složka vzduchu (0,03%) (produkt dýchání organismů, výchozí látka pro fotosyntézu) vznik: dokonalé hoření uhlíku C + O 2 → CO 2 reakce s vodou: CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Oxidy síry oxid siřičitý: SO 2 bezbarvý plyn, ostře páchnoucí jedovatý(dráždí ke kašli) způsobuje „kyselé deště“ vznik: hoření síry S + O 2 → SO 2 reakce s vodou: SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 oxid sírový: SO 3 bezbarvý plyn trimerní forma S 3 O 9 pevná látka vznik: oxidací oxidu siřičitého 2SO 2 + O 2 → 2SO 3 reakce s vodou: SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Oxidy dusíku oxid dusný: N 2 O rajský plyn užívaný k narkózám (způsobuje bezvědomí) oxid dusnatý: NO bezbarvý plyn jedovatý (složka průmyslových emisí a výfukových plynů) způsobuje „kyselé deště“ oxid dusičitý: NO 2 hnědočervený plyn silně jedovatý, charakteristický zápach oxid dusičný: N 2 O 5 bezbarvá krystalická látka reakcí s vodu vzniká kyselina dusičná: N 2 O 5 + H 2 O → 2HNO 3 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Rozdělení sloučenin ② SULFIDY -dvouprvkové sloučeniny síry a dalšího prvku -oxidační číslo síry: S -II Síra : prvek VI.A skupiny, 6 valenčních elektronů, snaha získat 8 valenčních elektronů(vzácný plyn) S 0 + 2 e - → S -II Nerosty v přírodě: Galenit: PbS Sfalerit: ZnS 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (2)

10 Reakce zinku se sírou rovnice reakce: Zn + S → ZnS směs práškové síry a zinku hoření produkt ZnS 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (3)

11 Rozdělení sloučenin ③ HALOGENIDY - společné označení pro FLUORIDY, CHLORIDY, BROMIDY, JODIDY -dvouprvkové sloučeniny halogenu (prvek VII.A skupiny fluor, chlor, brom, jod) a dalšího prvku -oxidační číslo halogenu: X -I X o + 1e - → X -I Halit= sůl kamenná: NaCl bezbarvá krystalická látka (krychlová soustava) dobře rozpustná ve vodě (dochází k rozpadu na ionty Na + a Cl - ) využití: konzervace potravin výroba Cl 2, NaOH, mýdla odstranění sněhu a námrazy na vozovkách 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Rozdělení sloučenin ④ HALOGENOVODÍKY -společné označení pro FLUOROVODÍK CHLOROVODÍK BROMOVODÍK JODOVODÍK -dvouprvkové sloučeniny halogenu (prvek VII.A skupiny) a vodíku Halogenovodíky jsou plynné látky, jejich reakcí s vodou vzniká kyselina Názvosloví: podstatné jméno: KYSELINA přídavné jméno: HALOGENOVODÍK + OVÁ Příklad: Kyselina chlorovodíková vzorec HCl : chlorovodík kyselina chlorovodíková 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Zdroje Kniha: Beneš, Pavel, Pumpr, Václav, Banýr, Jiří. Základy chemie 1 pro 2.stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha : FORTUNA, 1993. ISBN 80-7168- 720-0. Obrázky: 1, 2, 3: vlastní tvorba 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.5: Tajemství."

Podobné prezentace


Reklamy Google