Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin"— Transkript prezentace:

1 Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin Aktivita č.5: Tajemství chemie Prezentace č. 9 Autor: Jana Horáková

2 Osnova Dvouprvkové sloučeniny Názvosloví dvouprvkových sloučenin
Rozdělení dvouprvkových sloučenin Oxidy Sulfidy Halogenidy Halogenovodíky ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Dvouprvkové sloučeniny
Dvouprvkové = binární sloučeniny sloučeniny složené ze 2 různých atomů, které jsou spojeny chemickou vazbou Příklad: voda H2O sůl NaCl chlor kyslík sodík vodík ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (1)

4 Názvosloví dvouprvkových sloučenin
Dvouslovný název tvoří podstatné jméno - druh sloučeniny : oxid, sulfid, chlorid, jodid, bromid, fluorid - elektronegativní část molekuly - koncovka: -id přídavné jméno - část elektropozitivnější : vápenatý, draselný, hlinitý, sírový, olovičitý, dusičný, manganistý - koncovka: oxidační číslo kationtu Vzorec se píše v pořadí KATION ANION Příklad: chlorid vápenatý Ca+II Cl-I2 Platí: součet hodnot všech oxidačních čísel v molekule se rovná nule. ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

5 Rozdělení sloučenin ① OXIDY
dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku oxidační číslo kyslíku: O-II Kyslík: prvek VI.A skupiny, valenčních elektronů, snaha získat 8 valenčních elektronů(vzácný plyn) O0 + 2 e- → O-II oxid křemičitý: SiO2 pevná látka chemicky stálá (těžko tavitelná) využití: stavebnictví(říční písek do betonu a malty) sklářství(křemenný písek) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Oxidy uhlíku oxid uhelnatý: CO bezbarvý plyn
velmi jedovatý(nežádoucí složka kouřových plynů, výfukových plynů, cigaretového kouře) vznik: nedokonalé hoření uhlíku 2C + O2 → 2CO oxid uhličitý: CO2 bezbarvý plyn nedýchatelná, přirozená složka vzduchu (0,03%) (produkt dýchání organismů, výchozí látka pro fotosyntézu) vznik: dokonalé hoření uhlíku C + O2 → CO2 reakce s vodou: CO2 + H2O → H2CO3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Oxidy síry oxid siřičitý: SO2 bezbarvý plyn, ostře páchnoucí
jedovatý(dráždí ke kašli) způsobuje „kyselé deště“ vznik: hoření síry S + O2 → SO2 reakce s vodou: SO2 + H2O → H2SO3 oxid sírový: SO3 bezbarvý plyn trimerní forma S3O9 pevná látka vznik: oxidací oxidu siřičitého 2SO2 + O2 → 2SO3 reakce s vodou: SO3 + H2O → H2SO4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 Oxidy dusíku oxid dusný: N2O oxid dusnatý: NO bezbarvý plyn
rajský plyn užívaný k narkózám(způsobuje bezvědomí) oxid dusnatý: NO bezbarvý plyn jedovatý (složka průmyslových emisí a výfukových plynů) způsobuje „kyselé deště“ oxid dusičitý: NO2 hnědočervený plyn silně jedovatý, charakteristický zápach oxid dusičný: N2O5 bezbarvá krystalická látka reakcí s vodu vzniká kyselina dusičná: N2O5 + H2O → 2HNO3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Rozdělení sloučenin ② SULFIDY
dvouprvkové sloučeniny síry a dalšího prvku oxidační číslo síry: S-II Síra: prvek VI.A skupiny, valenčních elektronů, snaha získat 8 valenčních elektronů(vzácný plyn) S0 + 2 e- → S-II Nerosty v přírodě: Galenit: PbS Sfalerit: ZnS ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (2)

10 Reakce zinku se sírou rovnice reakce: Zn + S → ZnS směs práškové síry a zinku hoření produkt ZnS ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 (3)

11 Rozdělení sloučenin ③ HALOGENIDY Xo + 1e- → X-I
- společné označení pro FLUORIDY, CHLORIDY, BROMIDY, JODIDY dvouprvkové sloučeniny halogenu (prvek VII.A skupiny fluor, chlor, brom, jod) a dalšího prvku oxidační číslo halogenu: X-I Xo + 1e- → X-I Halit= sůl kamenná: NaCl bezbarvá krystalická látka(krychlová soustava) dobře rozpustná ve vodě(dochází k rozpadu na ionty Na+ a Cl-) využití: konzervace potravin výroba Cl2 , NaOH , mýdla odstranění sněhu a námrazy na vozovkách ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Rozdělení sloučenin ④ HALOGENOVODÍKY společné označení pro FLUOROVODÍK CHLOROVODÍK BROMOVODÍK JODOVODÍK dvouprvkové sloučeniny halogenu(prvek VII.A skupiny) a vodíku Halogenovodíky jsou plynné látky, jejich reakcí s vodou vzniká kyselina Názvosloví: podstatné jméno: KYSELINA přídavné jméno: HALOGENOVODÍK OVÁ Příklad: Kyselina chlorovodíková vzorec HCl : chlorovodík kyselina chlorovodíková ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Zdroje Kniha: Obrázky: 1, 2, 3: vlastní tvorba
Beneš, Pavel, Pumpr, Václav, Banýr, Jiří. Základy chemie 1 pro 2.stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. Praha : FORTUNA, ISBN Obrázky: 1, 2, 3: vlastní tvorba ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Příprava a vlastnosti dvouprvkových sloučenin"

Podobné prezentace


Reklamy Google