Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura atomu. Historie Demokritos (asi 460-370 l.př.n.l.) Atom je nejmenší dále nedělitelná částice hmoty Atomy se pohybují a střetávají se Pokud si.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura atomu. Historie Demokritos (asi 460-370 l.př.n.l.) Atom je nejmenší dále nedělitelná částice hmoty Atomy se pohybují a střetávají se Pokud si."— Transkript prezentace:

1 Struktura atomu

2 Historie Demokritos (asi 460-370 l.př.n.l.) Atom je nejmenší dále nedělitelná částice hmoty Atomy se pohybují a střetávají se Pokud si odpovídají, tak se spojují, čímž všechno vzniká

3 Historie Daltonova teorie (poč. 19. stol.) atomy jsou dále nedělitelné atomy různých prvků mají různé vlastnosti Při CHR se atomy spojují a rozdělují Ve sloučenině připadá na 1 atom jednoho prvku stejný počet atomů druhého prvku - zákon o zachování hmotnosti - zákon stálých poměrů slučovacích

4 Historie Thomson 1897 objevil elektron při studiu elektrické vodivosti plynů

5 Historie Rutherford (poč. 19. stol.) Kolem kladně nabitého jádra, ( který má až 10.000krát menší poloměr než je poloměr celého atomu ), obíhají záporně nabité elektrony po kruhových drahách – planetární model

6 Historie Chadwick (1932) Jádro obsahuje kromě protonů ještě elektroneutrální neutrony

7 Historie Bohrův kvantově mechanický model Elektrony se pohybují ve drahách po kružnicích s určitým poloměrem a stálou energií Ke změně energie může dojít pouze při přechodu elektronu na jinou dráhu

8 Historie Orbitalový model atomu Elektrony se kolem jádra nepohybují v přesných drahách, ale v tzv. orbitalech Orbital je prostor kolem jádra, v němž se nejpravděpodobněji elektron vyskytuje

9 Elementární částice atomu ČásticeSymbol Relativní hmotnost Skutečná hmotnost Relativní náboj Skutečný náboj Protonp11,6.10 -27 kg+1+1,6. 10 -19 C Neutronn11,6.10 -27 kg00 Elektrone1/18409,1.10 -31 kg-1,6. 10 -19 C Jádro má velmi malou velikost: průměr 10 -14 – 10 -15 m. tj. např. (1 mm a 10 m)

10 Kvantová čísla Hlavní kvantové číslo (n): vyjadřuje velikost orbitalu. S vyšší hodnotou n roste velikost orbitalu a zvyšuje se energie přítomných elektronů. Nabývá hodnot od 1 do 7. Elektrony se stejným hlavním kvantovém čísle se nacházejí ve stejné elektronové vrstvě neboli slupce. Jednotlivé vrstvy se označují písmeny K, L, M, N, O, P, Q Číslo periody v PSP

11 Kvantová čísla Vedlejší kvantové číslo (l): vyjadřuje prostorový tvar orbitalu. Nabývá hodnot od 0 do n ‑ 1 a příslušný typ orbitalu se označuje písmeny s, p, d, f f Číslo l Typ orbitalu 0123 spdf

12 Kvantová čísla Magnetické kvantové číslo (m): vyjadřuje orientaci orbitalu v prostoru, nabývá hodnot od –l po +l.

13 Kvantová čísla Spinové kvantové číslo (s): vysvětluje chování elektronu v orbitalu, nabývá hodnoty -1/2, nebo +1/2 Lze si představit jako směr rotace částice (s výhradou)

14 Shrnutí Kvantové číslo SymbolHodnotyVyjadřuje Hlavnín1, 2, 3, …., 7Velikost orbitalu Vedlejšíl0, 1, 2, …., n-1 Prostorový tvor orbitalu Magnetickém-l, …. 0, …., +l Orientaci orbitalu v prostoru Spinovés+ 1 / 2, - 1 / 2 Chování elektronu v orbitalu

15 Elektronové uspořádání atomu Zápis elektronů v orbitalu: Energie AO - vrstva 1s 2 Počet elektronů v orbitalu Typ orbitalu, vedlejší kvantové číslo l

16 sp d f

17 Elektronové uspořádání atomu A) Pomocí symbolů: Zápis: 1s 2 2s 2 2p 5 znamená - 9 elektronů, z nichž 2 jsou v orbitalu 1s, dva v orbitalu 2s a pět v orbitalu 2p B) Pomocí rámečků: 1s 2s 2p C) Zkrácený zápis: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 = [ 10 Ne] 3s 1  

18 Pravidla pro zaplňování orbitalů V jednom orbitalu mohou být maximálně dva elektrony lišící se hodnotou spinového čísla 

19 Pravidla pro zaplňování orbitalů Výstavbový princip – orbitaly s nižší energií se obsazují dříve než orbitaly s vyšší energií 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5d, 4f, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s spdf 8765 7654 654 543 43 32 2 1 E

20 Pravidla pro zaplňování orbitalů V degenerovaných orbitalech (tj. orbitalech se stejným kvantovým číslem n a l) se nejprve zaplňují jedním elektronem, teprve pak dochází ke spárování DOBŘEŠPATNĚ 

21 Valenční elektrony U nepřechodných prvků v orbitalech ns a np 17 Cl – je v 3. periodě: n=3, 3 vrstvy – je ve 7. skupině: 7 valenčních elektronů – tj.: v orbitalech ns=3s 2 a np=3p 5 Ověření: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 = [ 10 Ne] 3s 2 3p 5

22 Valenční elektrony U přechodných prvků (s vyjímkou Zn, Cd, Hg) jsou umístěny v orbitalech ns a (n-1)d 22 Ti je v 4. periodě: n=4, 4 vrstvy - je v 4. skupině: 4 valenční elektrony – tj.: v orbitalech ns=4s 2 a (n-1)d=3d 2 Ověření: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 = [ 18 Ar] 4s 2 3d 2 Poznámka: při tomto způsobu zápisu se orbitaly uvádějí podle rostoucí hodnoty hlavního kvantového čísla. Při téže hodnotě n pak v pořadí orbitalů s, p, d, f

23 Cvičení 1 Zapište elektronovou konfiguraci atomů a určete valenční vrstvu

24 Cvičení 2

25 Přehled orbitalů (viz učebnice)

26 Schéma pořadí obsazování hladin (viz učebnice)

27

28 Cvičení 3 1)Vysvětlete pojem valenční elektrony, jaký mají význam v obalu atomu 2)Napište symbolické elektronové uspořádání v atomu 20 Ca –popište jednotlivé vrstvy –vyznačte valenční vrstvu –určete počet valenčních elektronů 3)Napište –rámečkové uspořádání elektronů v atomu 7 N –nakreslete jeho orbitalový model 4)K uvedeným kvantovým číslům přiřaďte orbitaly –n=1, l=0 –n=3, l=0s –n=2, l=1p –n=3, l=2d –n=2, l=0 5)Kolik orbitalů a jaký maximální počet elektronů může být ve vrstvě L? 6)Určete, zda orbitaly 3s, 3p a 3d mají stejnou energii


Stáhnout ppt "Struktura atomu. Historie Demokritos (asi 460-370 l.př.n.l.) Atom je nejmenší dále nedělitelná částice hmoty Atomy se pohybují a střetávají se Pokud si."

Podobné prezentace


Reklamy Google