Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita Elektronový obal – stavba elektronového obaluElektronový obal – stavba elektronového obalu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita Elektronový obal – stavba elektronového obaluElektronový obal – stavba elektronového obalu."— Transkript prezentace:

1 Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita Elektronový obal – stavba elektronového obaluElektronový obal – stavba elektronového obalu

2 Složení a struktura atomu Teorie Úkoly

3 Složení a struktura atomu Odpovědi na tyto otázky hledali lidé už ve starověku. Z čeho jsou vytvořeny věci, které nás obklopují? Co způsobuje jejich rozmanitost?

4 5. až 3. stol. př. n. l.: Leukippos, Demokritos – atomisté (athomos = nedělitelný)       Látky se skládají z malých nedělitelných částeček - atomů

5 4. až 3. stol. př. n. l.: Platón, Aristoteles Tělesa jsou vyplněna látkami souvisle.    .

6 17. stol.: R. Boyle – zakladatel moderní chemie Základní stavební kameny látek jsou chemické prvky

7 17.-19. stol.: rozvoj vědy a chemie: Lomonosov, Lavoisier, Berzelius, Avogadro,

8 John Dalton (1766 – 1844) 1803 – atomová teorie Prvky jsou složeny z malých nedělitelných částeček – atomů.

9 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE 1. Prvky jsou složeny z malých nedělitelných částeček – atomů. Atomy jednoho prvku jsou stejné, atomy jiných prvků se liší.

10 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE 2. V průběhu chemických reakcí dochází ke spojování, oddělování a přeskupování atomů. Atomy nevznikají ani nezanikají. Atomy jednotlivých prvků se navzájem nemění.

11 DALTONOVA ATOMOVÁ TEORIE 3. Spojováním atomů dvou a více prvků vznikají chemické sloučeniny. V určité sloučenině připadá na jeden atom jednoho prvku vždy stejný počet atomů jiného prvku.

12 Z této teorie vyplývá: -zákon zachování hmotnosti -zákon stálých poměrů slučovacích

13 Zákon zachování hmotnosti: Lomonosov 1748, Lavoisier 1774: „Reagují-li spolu chemické látky v izolované soustavě, je součet hmotností látek před chemickou reakcí roven součtu hmotností reakčních produktů.“

14 soustava otevřená soustava uzavřená soustava izolovaná

15 Zákon stálých poměrů slučovacích Proust, Dalton (1799): H 2 O... na 1 atom kyslíku 2 atomy vodíku H 2 O 2... na 1 atom kyslíku 1 atom vodíku „Prvky se slučují ve stálých hmotnostních poměrech.“

16 Další objevy: 19. stol.: Faraday – pokusy s roztoky, vedení el.proudu v roztocích, pokusy s elektrolýzou 1897: Thomson - objev elektronu (elementární záporný náboj) Thomsonův model atomu

17 Thomson – pudingový model atomu kladná hmota záporné elektrony

18 Rutherford (1871 – 1937) - studium struktury látek pomocí záření 

19 99% hmotnosti atomu je soustředěno v malém prostoru, ve kterém je kladný náboj (jádro) kolem tohoto prostoru je prostor se záporným nábojem (obal) jádro je 10 000x menší než celý atom

20 Rutherfordův model atomu = planetární model: poloměr jádra: 10 -14 – 10 -15 m poloměr atomu: 10 -10 m

21 Otázky a úkoly: 1.Jaké byly představy o složení látek v historii? 2.Co předpokládal Dalton o stavbě látek? 3.Platí všechny Daltonovy představy? 4. Charakterizujte Thomsonův model atomu.

22 5. Proč při průchodu fólií zůstávala většina  částic bez odchylky? 6. Která síla způsobila odchylku  částic při průchodu fólií? 7. Čím se liší Rutherfordův model atomu od Thomsonova?


Stáhnout ppt "Atom Složení a struktura atomu Jádro atomu, radioaktivita Elektronový obal – stavba elektronového obaluElektronový obal – stavba elektronového obalu."

Podobné prezentace


Reklamy Google