Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATOMOVÉ TEORIE VÝVOJ PŘEDSTAV O STAVBĚ ATOMU. ŘECKO 450 př.n.l. – řečtí filozofové Leukippos a Démokritos  první celkem správná představa o struktuře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATOMOVÉ TEORIE VÝVOJ PŘEDSTAV O STAVBĚ ATOMU. ŘECKO 450 př.n.l. – řečtí filozofové Leukippos a Démokritos  první celkem správná představa o struktuře."— Transkript prezentace:

1 ATOMOVÉ TEORIE VÝVOJ PŘEDSTAV O STAVBĚ ATOMU

2 ŘECKO 450 př.n.l. – řečtí filozofové Leukippos a Démokritos  první celkem správná představa o struktuře hmoty látka – z malých částic, dále nedělitelných  ATOM = nedělitelný DEMOKRITOS LEUKIPPOS

3 DALTONOVA ATOMOVÁ HYPOTÉZA 1803 základy atomové teorie – postuláty  prvky se skládají z velmi malých dále nedělitelných částic – atomů  atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší hmotností, velikostí a dalšími vlastnostmi  v průběhu chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují, přičemž ale nemohou vznikat nebo zanikat,  slučováním dvou či více prvků vznikají chemické sloučeniny, slučování probíhá jako spojování celistvých počtů atomů těchto prvků Avogadro později doplnil o pojem MOLEKULA nedělitelnost atomů – pouze chemicky JOHN DALTON AMEDEO AVOGADRO

4 THOMSONŮV PUDINKOVÝ MODEL Joseph J.Thomson – objev e - (zkoumal katodové záření)  fyzika částic lehká částice se záporným elektrickým nábojem  první model atomu (1903) lehká částice se záporným elektrickým nábojem  první model atomu (1903) Thomsonovy představy o struktuře (1897) hlavní část hmotnosti atomu představuje látka s kladným elektrickým nábojem hlavní část hmotnosti atomu představuje látka s kladným elektrickým nábojem hmotnost a kladný elektrický náboj jsou spojitě rozloženy v celém objemu atomu hmotnost a kladný elektrický náboj jsou spojitě rozloženy v celém objemu atomu velmi lehké elektrony jsou umístěny uvnitř kladně nabité látky v rovnovážných polohách velmi lehké elektrony jsou umístěny uvnitř kladně nabité látky v rovnovážných poloháchnedostatky počet elektronů není přesně určen počet elektronů není přesně určen nevysvětluje původ kladného náboje nevysvětluje původ kladného náboje nevysvětluje soudržnost kladného náboje i přes Coulombovy elektrické síly nevysvětluje soudržnost kladného náboje i přes Coulombovy elektrické síly frekvence elektromagnetického záření vypočtené dle modelu nesouhlasí s experimenty frekvence elektromagnetického záření vypočtené dle modelu nesouhlasí s experimenty

5 popisoval atom jako kladnou hmotu, do které jsou „posazeny“ elektrony jako ovoce v oblíbené anglické pochoutce tento model byl záhy překonán

6 RUTHERFORDŮV PLANETÁRNÍ MODEL Rutherford – objevitel atomového jádra zkoumání rozptylu  -částic na velmi tenké zlaté fólii většina částic prošla beze změny, dochází ale i k rozptylu částic od původního směru. Rozptýlené částice se pohybují po hyperbole, odklon trajektorie (úhel mezi asymptotami) závisí na náboji, hmotnosti a rychlosti částice  a na náboji a vzdálenosti od kladné částice způsobující rozptyl. většina částic prošla beze změny, dochází ale i k rozptylu částic od původního směru. Rozptýlené částice se pohybují po hyperbole, odklon trajektorie (úhel mezi asymptotami) závisí na náboji, hmotnosti a rychlosti částice  a na náboji a vzdálenosti od kladné částice způsobující rozptyl.závěry atomy jsou tvořeny jádrem (r = 10 -14 m), v němž je soustředěn veškerý kladný náboj a téměř celá hmotnost atomu; kolem jádra obíhají elektrony tvořící elektronový obal atomy jsou tvořeny jádrem (r = 10 -14 m), v němž je soustředěn veškerý kladný náboj a téměř celá hmotnost atomu; kolem jádra obíhají elektrony tvořící elektronový obal el. se pohybují po kruhových drahách (orbitách) el. se pohybují po kruhových drahách (orbitách)nedostatky z modelu vyplývá spojité spektrum, zatímco v experimentu pozorujeme čárové spektrum atomů z modelu vyplývá spojité spektrum, zatímco v experimentu pozorujeme čárové spektrum atomů el. v atomu by ztrácel energii a pohyboval by se po spirále směrem k jádru, s nímž by se nakonec spojil  atom by tedy zanikl (krátká životnost) el. v atomu by ztrácel energii a pohyboval by se po spirále směrem k jádru, s nímž by se nakonec spojil  atom by tedy zanikl (krátká životnost) Maxwellova teorie elektrodynamiky – pokud se nabitá částice, tedy i elektron, pohybuje v elektrickém poli, musí nutně vyzařovat energii ve formě elektromagnetického záření

7

8 BOHRŮV MODEL ATOMU vychází z planetárního modelu – postuláty el. se pohybují jen po kruhových drahách, pro které je splněna kvantovací podmínka: el. se pohybují jen po kruhových drahách, pro které je splněna kvantovací podmínka: kde m e je hmotnost el., r poloměr kruhové dráhy a v je rychlost elektronu; veličina n se označuje jako kvantové číslo a h je Planckova konstanta kde m e je hmotnost el., r poloměr kruhové dráhy a v je rychlost elektronu; veličina n se označuje jako kvantové číslo a h je Planckova konstanta el. při pohybu po drahách splňujících kvantovací podmínku nevyzařují energii el. při pohybu po drahách splňujících kvantovací podmínku nevyzařují energii E může být vyzářena, resp. přijata, pouze při přechodu elektronu z jedné dráhy na druhou E může být vyzářena, resp. přijata, pouze při přechodu elektronu z jedné dráhy na druhou E el. blízko jádra je záporná, pouze v nekonečnu je rovna nuleE el. blízko jádra je záporná, pouze v nekonečnu je rovna nule Bohr nevysvětluje štěpení spektrálních čarBohr nevysvětluje štěpení spektrálních čar model později upraven Sommerfeldem – kruhové dráhy nahrazeny eliptickýmimodel později upraven Sommerfeldem – kruhové dráhy nahrazeny eliptickými

9

10 KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL vyřešil nedostatky Bohrova modelu korpuskulárně vlnový dualismus – el. se chová jako částice a zároveň jako vlna záleží na pokusu, kterým se zjišťuje chování částice  fotony se chovají jako částice s nulovou klidovou hmotností – jsou kvanta světelné energie; elektrony vykazují vlnové vlastnosti – např. elektronové mikroskopy záleží na pokusu, kterým se zjišťuje chování částice  fotony se chovají jako částice s nulovou klidovou hmotností – jsou kvanta světelné energie; elektrony vykazují vlnové vlastnosti – např. elektronové mikroskopy není možné určit přesný popis dráhy elektronu v atomu, proto se musíme omezit na pravděpodobnostní popis dráhy model je převážně matematický, názornost je značně omezena; stav částice, popř. systému částic je vyjádřena pomocí veličiny vlnové funkce a je možné je vypočítat pro zvláštní stavy podle Schrödingerovy rovnice. oblast s nejvyšší P výskytu el. – orbital orbital a vlastnosti vlnové funkce charakterizují kvantová čísla:

11 Atom vodíku

12 ORBITALY


Stáhnout ppt "ATOMOVÉ TEORIE VÝVOJ PŘEDSTAV O STAVBĚ ATOMU. ŘECKO 450 př.n.l. – řečtí filozofové Leukippos a Démokritos  první celkem správná představa o struktuře."

Podobné prezentace


Reklamy Google