Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU I Dualistický charakter elektronu, elektronová hladina, orbital, kvantová teorie, kvantová čísla, tvary a prostorová orientace orbitalů,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU I Dualistický charakter elektronu, elektronová hladina, orbital, kvantová teorie, kvantová čísla, tvary a prostorová orientace orbitalů,"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU I Dualistický charakter elektronu, elektronová hladina, orbital, kvantová teorie, kvantová čísla, tvary a prostorová orientace orbitalů, znázorňování orbitalů VY_32_INOVACE_05-07

2 O BJEV ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC ATOMOVÉHO JÁDRA o objev protonu : E. Rutherford - odstřeloval alfa částicemi zlatou folii – většina alfa částic fólií procházela, pouze malé množství částic (jedna z 200 000 se odchýlila cca o 90 až 180 stupňů o Rutherford usoudil, že se tyto částice dostaly do blízkosti kladného náboje uvnitř atomu zlata – tuto část atomu nazval atomovým jádrem o Rutherford formuloval představu o struktuře atomu: atom je složen z velmi malého, kladně nabitého atomového jádra a záporně nabitého elektronového obalu o neutron objevil J.Chadwick v roce 1932 o v současné době platí proton – neutronový model atomového jádra

3 O BJEV ELEKTRONU o elektronový obal obsahuje záporně nabité subatomární částice – elektrony o el. obal je mnohonásobně vzdálen od atom. jádra o elektron byl objeven J.J. Thomsonem (1897) o hmotnost elektronu je cca 1840 krát menší než hmotnost protonu o m = 9,1. 10 -31 kg

4 C HOVÁNÍ ELEKTRONU o v současné době jsou k popisu elektronu v el. obalu využívány poznatky tzv. kvantové teorie o platí: o elektron se chová jako vlnění (má vlnovou délku) o referát: Elektronový mikroskop o elektrony se také chovají jako částice

5 J.J. T HOMSON (1856-1940), OBJEVITEL ELEKTRONU, NOSITEL N OBELOVY CENY název: J.J Thomson.jpg, autor: neznámý, zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:J.J_Thomson.jpg

6 V LASTNOSTI ELEKTRONU o elektrony se v rámci el. obalu se pohybují v orbitalech, které se nachází na el. hladinách (K, L,M, N,O, P, Q ) o elektrony při pohybu neztrácí energii o elektron energii uvolní nebo přijme jen tehdy, přechází-li z jedné el. hladiny na druhou o energie se přijímá nebo uvolňuje ve formě dávek=kvant, nosiči energie jsou fotony (částice bez el. náboje)

7 O RBITALY o orbital – je část prostoru, kde se elektron vyskytuje s 95 % pravděpodobností viz obrázky o orbitaly se nachází na el. hladinách el. obalu o pro popis elektronů v orbitalech a orbitalů se používají kvantová čísla

8 K VANTOVÁ ČÍSLA hlavní kvantové číslo o značíme jej n o n=1 až 7 o hlavní kvantové číslo určuje, na které el. hladině se nachází elektron v orbitalu, určuje také energii orbitalu a elektronu o orbital, který má n= 1 se nachází na hladině K o orbitaly s elektrony na nejvzdálenější el. hladině jsou energeticky nejbohatší a elektrony mají tudíž největší energii

9 vedlejší kvantové číslo o značíme jej l o spolu s hlavním kvantovým číslem určuje energii elektronu a určuje tvar orbitalu o l = 0 až n-1, kde n je hlavní kvantové číslo

10 magnetické kvantové číslo o značíme jej m o určuje orientaci orbitalů v trojrozměrném prostoru, a také počet orbitalů určitého tvaru a nabývá hodnot: o m= - l…0…+l

11 spinové kvantové číslo o značíme s o nabývá hodnot: + ½ a – ½ o orientačně si lze představit, že udává směr rotace elektronu o souborem čtyř kvantových čísel lze popsat jakýkoliv elektron v obalu atomu

12 T VARY A PROSTOROVÁ ORIENTACE ORBITALŮ orbital, jehož l=0 se nazývá orbital s, má tvar koule, existuje 1 orbital s na každé el. hladině orbital, jehož l=1 je orbital p, existují 3 orbitaly p – vyplývá to z hodnot magnetických kvantových čísel, tyto orbitaly mají tvar osmičky orbital, jehož l=2 se nazývá orbital d, existuje 5 orbitalů d orbitaly, které mají stejné hodnoty n,l a liší se hodnotami m se nazývají degenerované – mají jinou prostorovou orientaci, ale stejnou energii orbital, jehož l=3 se nazývá orbital f, existuje 7 orbitalů f

13 Z NÁZORŇOVÁNÍ ORBITALŮ A.Zápis orbitalů pomocí rámečků o orbitaly se znázorňují pomocí rámečků, elektrony pomocí šipek (elektrony se spinem + 1/2 šipka nahoru, - 1/2 šipka dolů) o v orbitalu mohou být maximálně dva elektrony lišící se spinem B. Zápis orbitalů pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla o např.: 1s 2

14 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU I Dualistický charakter elektronu, elektronová hladina, orbital, kvantová teorie, kvantová čísla, tvary a prostorová orientace orbitalů,"

Podobné prezentace


Reklamy Google