Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura atomového obalu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura atomového obalu"— Transkript prezentace:

1 Struktura atomového obalu
VY-32-INOVACE-CHE-12 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu struktury elektronového obalu a významu kvantových čísel. Určeno pro studenty 1.ročníku SŠ. KLÍČOVÁ SLOVA: atomový orbital, kvantová čísla, popis atomových orbitalů pomocí kvantových čísel

2 Struktura atomového obalu, kvantová čísla

3 Atomový orbital elektrony se nenacházejí v obale nahodile, ale v určitém prostoru tento prostor nazýváme atomový orbital uspořádání elektronů v obalu je důležité pro fyzikální a chemické vlastnosti látek

4 atomový orbital je prostor (oblast) kolem atomového jádra, v němž se elektron vyskytuje s největší pravděpodobností

5 Kvantová čísla podobně jako zeměpisné souřadnice přesně definují polohu na povrchu Země tak i kvantová čísla nám pomáhají popsat orbital, ve kterém se elektron vyskytuje Kvantová čísla jsou čtyři: 1.Hlavní kvantové číslo n – popisuje celkovou velikost orbitalu 2.Vedlejší kvantové číslo l- popisuje prostorový tvar orbitalu 3.Magnetické kvantové číslo m – popisuje orientaci orbitalu v prostoru 4.Spinové kvantové číslo s- popisuje směr pohybu elektronu

6 1.Hlavní kvantové číslo n
popisuje celkovou velikost orbitalu nabývá hodnot od 1 do 7 elektrony, které mají stejnou hodnotu hlavního kvantového čísla jsou ve stejné energetické hladině Hodnota n 1 2 3 4 5 6 7 Označení vrstvy K L M N O P Q

7 2.vedlejší kvantové číslo l
Udává tvar orbitalu Je závislé na hlavním kvantovém číslu l= n-1 může nabývat následujících hodnot l 1 2 3 označení s p d f tvar

8 3.Magnetické kvantové číslo m
Určuje polohu orbitalu v prostoru ( např. k osám x,y,z) Je závislé na vedlejším kvantovém číslu l Nabývá hodnot –l až +l (včetně 0)

9 n l m Prostorové orientace 1 0 (s) 0 (jedno číslo) jedna prostorová orientace s-orbitalu = 2 1 (p) -1,0,1 (tři čísla) tři prostorové orientace p-orbitalu 3 2 (d) -1,0,1 -2,-1,0,1,2 (pět čísel) pět prostorových orientací d-orbitalu 4 3 (f) -3,-2,-1,0,1,2,3 (sedm čísel) sedm prostorových orientací f-orbitalu

10 4.Spinové kvantové číslo
Charakterizuje tzv. spin a nabývá pouze dvou hodnot -1/2 a +1/2 V jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony s opačným spinem

11 Popis atomových orbitalů pomocí kvantových čísel
1 s p d magnetické kv.č „počet prostorových orientací“ hlavní kv.č. „velikost“ vedlejší kv.č. „tvar orbitalu“ znázornění elektronů s opačnými hodnotami spinového kvantového čísla

12 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz
MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 240 s. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Struktura atomového obalu"

Podobné prezentace


Reklamy Google