Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu struktury elektronového obalu a významu kvantových čísel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu struktury elektronového obalu a významu kvantových čísel."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu struktury elektronového obalu a významu kvantových čísel. Určeno pro studenty 1.ročníku SŠ. KLÍČOVÁ SLOVA: atomový orbital, kvantová čísla, popis atomových orbitalů pomocí kvantových čísel Struktura atomového obalu VY-32-INOVACE-CHE-12

2 Struktura atomového obalu, kvantová čísla

3 Atomový orbital elektrony se nenacházejí v obale nahodile, ale v určitém prostoru tento prostor nazýváme atomový orbital uspořádání elektronů v obalu je důležité pro fyzikální a chemické vlastnosti látek

4 atomový orbital je prostor (oblast) kolem atomového jádra, v němž se elektron vyskytuje s největší pravděpodobností

5 Kvantová čísla podobně jako zeměpisné souřadnice přesně definují polohu na povrchu Země tak i kvantová čísla nám pomáhají popsat orbital, ve kterém se elektron vyskytuje Kvantová čísla jsou čtyři: 1.Hlavní kvantové číslo n – popisuje celkovou velikost orbitalu 2.Vedlejší kvantové číslo l- popisuje prostorový tvar orbitalu 3.Magnetické kvantové číslo m – popisuje orientaci orbitalu v prostoru 4.Spinové kvantové číslo s- popisuje směr pohybu elektronu

6 1.Hlavní kvantové číslo n popisuje celkovou velikost orbitalu nabývá hodnot od 1 do 7 elektrony, které mají stejnou hodnotu hlavního kvantového čísla jsou ve stejné energetické hladině Hodnota n1234567 Označení vrstvy KLMNOPQ

7 2.vedlejší kvantové číslo l Udává tvar orbitalu Je závislé na hlavním kvantovém číslu l= n-1 může nabývat následujících hodnot l0123 označeníspdf tvar

8 3.Magnetické kvantové číslo m Určuje polohu orbitalu v prostoru ( např. k osám x,y,z) Je závislé na vedlejším kvantovém číslu l Nabývá hodnot –l až +l (včetně 0)

9 nlmProstorové orientace 10 (s)0 (jedno číslo)jedna prostorová orientace s-orbitalu = 20 (s) 1 (p) 0 -1,0,1 (tři čísla) tři prostorové orientace p-orbitalu = 30 (s) 1 (p) 2 (d) 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 (pět čísel) pět prostorových orientací d-orbitalu = 40 (s) 1 (p) 2 (d) 3 (f) 0 -1,0,1 -2,-1,0,1,2 -3,-2,-1,0,1,2,3 (sedm čísel) sedm prostorových orientací f-orbitalu =

10 4.Spinové kvantové číslo Charakterizuje tzv. spin a nabývá pouze dvou hodnot -1/2 a +1/2 V jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony s opačným spinem

11 Popis atomových orbitalů pomocí kvantových čísel 1 s 2 p 3 d hlavní kv.č. „velikost“ vedlejší kv.č. „tvar orbitalu“ magnetické kv.č „počet prostorových orientací“ znázornění elektronů s opačnými hodnotami spinového kvantového čísla

12 POUŽITÉ ZDROJE: MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3., přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 240 s. ISBN 80-7182-055-51. [online]. [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://images.google.com/ www.glassschool.cz


Stáhnout ppt "AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál, který může být použit při výkladu struktury elektronového obalu a významu kvantových čísel."

Podobné prezentace


Reklamy Google