Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE."— Transkript prezentace:

1 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

2 JADERNÁ ENERGIE  Atom se skládá z kladně nabitého jádra s protony a záporně nabitých částic (elektronů) v obalu.  Protony jsou asi 1800 x těžší než elektrony.  Roku 1932 byly objeveny v jádru atomu ještě další částice neutrony. Neutrony jsou bez náboje.  Protony a neutrony mají přibližně stejnou hmotnost a mají společný název – nukleony.  Počet protonů a neutronů v jádře udává nukleové číslo.  Mají-li dva atomy shodné protonové číslo, ale různé nukleové, nazývají se izotopy stejného prvku.  Atom se skládá z kladně nabitého jádra s protony a záporně nabitých částic (elektronů) v obalu.  Protony jsou asi 1800 x těžší než elektrony.  Roku 1932 byly objeveny v jádru atomu ještě další částice neutrony. Neutrony jsou bez náboje.  Protony a neutrony mají přibližně stejnou hmotnost a mají společný název – nukleony.  Počet protonů a neutronů v jádře udává nukleové číslo.  Mají-li dva atomy shodné protonové číslo, ale různé nukleové, nazývají se izotopy stejného prvku. IZOTOP VODÍKU: 1) ATOM VODÍKU – 1 ELEKTRON + 1 PROTON 2) IZOTOP ATOMU VODÍKU – 1 ELEKTRON + 1 PROTON + 1 NEUTRON ELEKTRON PROTON NEUTRON VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

3 RADIOAKTIVITA  Radioaktivita je samovolná schopnost přeměňovat jádra nestabilních atomů na jádra jiná, při vyzařování jaderného záření.  Radioaktivitu objevil roku 1896 Henri Becquerel.  K objasnění podstaty podstatně přispěli francouzský fyzik Pierre Curie a jeho žena Maria Curie-Sklodowská.  Radioaktivita může být přirozená (důsledkem samovolného rozpadu jádra. Probíhá přirozeně v přírodě včetně tkání živých organizmů.  Umělá radioaktivita – způsobena rozpadem jádra vlivem vnějšího podmětu jako je např. ostřelování částicemi. Taková radioaktivita v přírodě běžně neexistuje.  Radioaktivita je samovolná schopnost přeměňovat jádra nestabilních atomů na jádra jiná, při vyzařování jaderného záření.  Radioaktivitu objevil roku 1896 Henri Becquerel.  K objasnění podstaty podstatně přispěli francouzský fyzik Pierre Curie a jeho žena Maria Curie-Sklodowská.  Radioaktivita může být přirozená (důsledkem samovolného rozpadu jádra. Probíhá přirozeně v přírodě včetně tkání živých organizmů.  Umělá radioaktivita – způsobena rozpadem jádra vlivem vnějšího podmětu jako je např. ostřelování částicemi. Taková radioaktivita v přírodě běžně neexistuje. VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

4 RADIOAKTIVITA - DRUHY ALFA BETA GAMA NEUTRONY  ZÁŘENÍ ALFA – PROUD ČÁSTIC IZOTOPU HELIA, MÁLO PRONIKAVÉ, ALE NEBEZPEČNÉ, PŮSOBÍ UVNITŘ ORGANIZMU.  ZÁŘENÍ BETA – PROUD ELEKTRONŮ NEBO POZITRONŮ  ZÁŘENÍ GAMA – ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ O KRATŠÍ VLNOVÉ DÉLCE NEŽ JE RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ. NAZÝVÁ SE TAKÉ TVRDÉ ZÁŘENÍ.  ZÁŘENÍ NEUTRONOVÉ – NEJTVRDŠÍ, VZNIKÁ PŘI JADERNÝCH REAKCÍCH. PŘED NÍM OCHRÁNÍ BUĎ SILNÁ VRSTVA VODY ČI BETONU.  ZÁŘENÍ ALFA – PROUD ČÁSTIC IZOTOPU HELIA, MÁLO PRONIKAVÉ, ALE NEBEZPEČNÉ, PŮSOBÍ UVNITŘ ORGANIZMU.  ZÁŘENÍ BETA – PROUD ELEKTRONŮ NEBO POZITRONŮ  ZÁŘENÍ GAMA – ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ O KRATŠÍ VLNOVÉ DÉLCE NEŽ JE RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ. NAZÝVÁ SE TAKÉ TVRDÉ ZÁŘENÍ.  ZÁŘENÍ NEUTRONOVÉ – NEJTVRDŠÍ, VZNIKÁ PŘI JADERNÝCH REAKCÍCH. PŘED NÍM OCHRÁNÍ BUĎ SILNÁ VRSTVA VODY ČI BETONU. PAPÍR HLINÍK OLOVO BETON VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

5 JADERNÁ REAKCE  V jádře atomu, pokud obsahuje vedle protonů i neutrony, působí velké energetické síly.  Uvolnění této energie probíhá při radioaktivní přeměně jádra či při jaderných reakcí.  Jaderné reakce se zapisují rovnicemi.  V těchto rovnicích se součet protonových čísel a nukleových čísel na straně jedné musí rovnat součtu protonových a nukleových čísel na straně druhé. POZNÁMKA : s pomocí těchto reakcí by se dalo vyrábět například zlato či jiné prvky. Výroba by však byla velmi drahá a tudíž neekonomická.  V jádře atomu, pokud obsahuje vedle protonů i neutrony, působí velké energetické síly.  Uvolnění této energie probíhá při radioaktivní přeměně jádra či při jaderných reakcí.  Jaderné reakce se zapisují rovnicemi.  V těchto rovnicích se součet protonových čísel a nukleových čísel na straně jedné musí rovnat součtu protonových a nukleových čísel na straně druhé. POZNÁMKA : s pomocí těchto reakcí by se dalo vyrábět například zlato či jiné prvky. Výroba by však byla velmi drahá a tudíž neekonomická. VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE 2 1 H2 4242 He + energie

6 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE UVOLNĚNÍ JADERNÉ ENERGIE Uvolnění jaderné energie probíhá bud:  A) štěpením jader, kdy do jádra pronikne neutron, který způsobí rozpad jádra na dvě části (viz obrázek). Současně se uvolňují další neutrony a záření. Tyto neutrony mohou způsobit další rozpad jader. Dochází k řetězové reakci, při níž se uvolňuje velké množství energie.  B) jadernou syntézou, kdy dochází ke sloučení dvou jader lehkých prvků – tzv. termonukleární reakcí, jakou známe na Slunci. Aby proběhla tato reakce, musí jádra získat velkou energii (zahřátím na 10 6 až 10 9 C 0. Při této reakci nevzniká radioaktivní záření.  C) anihilací – tj 100 % přeměna energie obsažené v látce. Uvolnění jaderné energie probíhá bud:  A) štěpením jader, kdy do jádra pronikne neutron, který způsobí rozpad jádra na dvě části (viz obrázek). Současně se uvolňují další neutrony a záření. Tyto neutrony mohou způsobit další rozpad jader. Dochází k řetězové reakci, při níž se uvolňuje velké množství energie.  B) jadernou syntézou, kdy dochází ke sloučení dvou jader lehkých prvků – tzv. termonukleární reakcí, jakou známe na Slunci. Aby proběhla tato reakce, musí jádra získat velkou energii (zahřátím na 10 6 až 10 9 C 0. Při této reakci nevzniká radioaktivní záření.  C) anihilací – tj 100 % přeměna energie obsažené v látce.

7 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE

8 Obrázky na snímku č. 3 v této prezentaci byly použity z klipartu Microsoft PowerPoint2010 VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE


Stáhnout ppt "JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google