Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioaktivita Obecný úvod. Radioaktivita Schopnost atomového jádra vysílat neviditelné záření jádro přitom snižuje svoji energii a stává se stabilnějším.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioaktivita Obecný úvod. Radioaktivita Schopnost atomového jádra vysílat neviditelné záření jádro přitom snižuje svoji energii a stává se stabilnějším."— Transkript prezentace:

1 Radioaktivita Obecný úvod

2 Radioaktivita Schopnost atomového jádra vysílat neviditelné záření jádro přitom snižuje svoji energii a stává se stabilnějším atom jednoho prvku se přeměňuje na atom prvku jiného

3 Objev radioaktivity 1895 Becquerel 1898 manželé Curieovi (polonium a radium v jáchymovském smolinci) 1934 manželé Joliot-Curieovi (umělá radioaktivita)

4 Poločas rozpadu T čas,za který klesne počet atomů radioaktivního prvku a s ním i intenzita jeho vlastního záření na polovinu hodnoty od zlomku sekundy po miliardy let využití k určování stáří hornin, odumřelých organismů N(t)= N(0)(1/2) t/T = N(0)e -λt, kde λ=ln2/T a nazývá se přeměnová konstanta

5 Typy radioaktivního záření Záření α Záření β Záření γ Neutronové záření

6 Záření α tok heliových jader málo průrazné (měkké záření) zachytí jej i list papíru kladný náboj,vychyluje se jak v elektrickém,tak v magnetickém poli nově vzniklý prvek se v PSP nachází o dvě místa vlevo oproti původnímu prvku

7 Záření β β+ a β- proud elektronů nebo pozitronů emitovaných z JÁDRA atomu, vznikají zde vzájemnou přeměnou nukleonů méně hmotné než α, a proto více průrazné pohltí jej tenký Al plech náboj kladný nebo záporný,vychyluje se v elektrickém i magnetickém poli

8 β - proud elektronů emitovaných z jádra atomu záporně nabity,vychylují se v elektrickém i magnetickém poli vznikají zde rozpadem neutronů (vedle protonů a antineutrin) při vyzáření β částice tedy v jádře přibude proton, Z vzroste o 1, nově vzniklý prvek se v PSP nachází o 1 místo vpravo oproti původnímu prvku

9 β + proud pozitronů emitovaných z jádra kladně nabity, vychylují se v elektrickém i magnetickém poli vznikají přeměnou protonů vedle neutronů a neutrin při vyzáření pozitronu tedy v jádře ubude jeden proton, Z se sníží o 1 a nově vzniklý prvek se v PSP nachází o 1 místo vlevo oproti původnímu prvku

10 γ záření elektromagnetické vlnění prakticky nulová hmotnost, nejvíce pronikavé k zastavení nutná silná vrstva materiálu z těžších prvků, např. olověná deska bez náboje, neodchyluje se tedy ani v elektrickém ani magnetickém poli vyzářením γ částice se složení jádra nemění, pouze dochází ke snížení energie jádra neexistuje samostatně, doprovází záření α a β

11 Neutronové záření proud neutronů uměle vyvolané velmi pronikavé

12 Radioaktivní řady z prvku mateřského vzniká rozpadem prvek dceřinný není-li dceřinný prvek stálý, rozpadá se dále (mateřský pro jiný prvek) rozpad probíhá až do vzniku stabilních (neradioaktivních produktů)

13 Radioaktivní řady thoriová urano-radiová aktiniová neptuniová

14 Zákony posuvu Soddy, Fajans vyzářením α částice se A (hmotnostní=nukleonové číslo) snižuje o 4 jednotky vyzářením β částice se A nemění (mění se pouze Z) - v jádře sice ubude proton, ale přibude neutron (β+) nebo naopak (β-), tzn. počet nukleonů (protonů + neutronů) se nemění

15 Transurany uměle připravené radioaktivní prvky v PSP za uranem (Z>92) všechny radioaktivní nestálé, postupným rozpadem jejich radioaktivní řady ústí do radioaktivních řad prvků vyskytujících se v přírodě, další rozpad postupuje jako v přirozených radioaktivních řadách

16 Zařazení prvku do radioaktivní řady S radioaktivním rozpadem je spojen úbytek hmotnostního čísla o 4 jednotky (α) nebo žádná změna hmotnostního čísla (β) >>> hmotnostní číslo všech členů jedné rozpadové řady lze vyjádřit společným vzorcem

17 Thoriová řada začíná izotopem thoria 232 jeho poločas rozpadu 1,4.10 10 let 232 = celé číslo a násobek čtyř hmotnostní čísla všech členů thoriové řady násobky čtyř (4n, n je celé číslo)

18 Rozpadové řady 4n THORIOVÁ 4n+1 NEPTUNIOVÁ 4n+2 URANO-RADIOVÁ 4n+3 AKTINIOVÁ končí stabilními izotopy (olovo)

19 Jaderné štěpení zpomalený neutron štěpí těžké jádro na 2 přibližně stejně těžká a uvolňují se další neutrony,které mohou štěpit další jádra >>>> lavinovitě narůstá počet štěpených jader (řetězová jaderná reakce) uran 235 v přírodě - mírové využití v jaderné energetice jaderné zbraně

20 Jaderné elektrárny kritické množství = minimální množství štěpného materiálu k uskutečnění řetězové jaderné reakce moderátor-zpomaluje neutrony (těžká voda,grafit) regulační a havarijní tyče -pohlcují neutrony (Cd,borová ocel)

21 Další využití radionuklidů lékařství metoda značených atomů:diagnostika,chemie,geologie určování stáří hornin i odumřelých živých organismů (uhlíková metoda)


Stáhnout ppt "Radioaktivita Obecný úvod. Radioaktivita Schopnost atomového jádra vysílat neviditelné záření jádro přitom snižuje svoji energii a stává se stabilnějším."

Podobné prezentace


Reklamy Google