Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma : Radioaktivita Autor : Mgr. Monika Konečná

2 1) Počet protonů v jádře udává? 2) Co obsahuje obal atomu? 3) Částice atomu bez elektrického náboje? 4) Jak se nazývají společným názvem protony a neutrony? 5) Prvek, jehož atom má jeden proton a jeden elektron? 6) Název řeckého písmene β ? 7) Kladně nabité ionty? 8) Částice složená ze dvou nebo více atomů? Vyřeš doplňovačku: 1) TajenkaTajenka _____________ Tajenka

3 2) Radioaktivita - schopnost některých látek (radionuklidů) samovolně vyzařovat radioaktivní neviditelné záření (alfa, beta, gama) - při vyzařování se atomová jádra přeměňují na jádra jiného prvku

4 3) Z praktického hlediska se druhy záření liší svou pronikavostí. Správně přiřaď. Jaké záření je nejpronikavější? ___________ Záření alfa Záření beta Záření gama Pohlcuje jej tenký hliníkový plech. Pohlcuje jej list papíru nebo tenká vrstva vzduchu. Pohlcuje jej vrstva olova.

5 - v jaderných bombách a reaktorech vzniká záření neutronové, nejpronikavější, chrání před ním silná vrstva vody nebo betonu 7) Je tvořeno částicemi alfa, jsou to jádra atomu helia. Je tvořeno záporně nabitými elektrony nebo kladnými pozitrony. Je to krátkovlnné elektromagnetické záření.

6 4) Objev radioaktivity - Henri Becquerel (čti ánri bekerel, 1852 – 1908) položil kus smolince (uranová sůl z českého Jáchymova) na fotografickou desku zabalenou v černém papíře a pak ji vyvolal deska byla ozářena, obrys přiloženého kusu smolince

7 5) - Marie a Pierre Curieovi (čti kiriovi, 1.pol.20. stol.) objev dvou dosud neznámých prvků (polonium, radium) Pozn: Pierre Curie zemřel roku 1906 při autonehodě. Marie za 1SV jezdila s pojízdnou rentgenovou laboratoří po frontových liniích ve Francii a zachraňovala životy. Celý život byl její organismus vystaven radioaktivnímu záření, zemřela na zhoubnou anémii roku 1934.

8 Na počest Marie Curieové je pojmenován prvek s Na počest Marie Curieové je pojmenován prvek s atomovým číslem 96. O jaký prvek se jedná? atomovým číslem 96. O jaký prvek se jedná? 6)

9 Radionuklidy - látky, které vyzařují radioaktivní záření - samovolně se přeměňují na nuklidy jiné - přírodní: asi 50 zástupců (uran, radium, radon, polonium…) umělé: (plutonium – vzniká v jaderných reaktorech) rozpadová řada – jadernou přeměnou vznikají postupně další radionuklidy, dokud nevznikne stabilní prvek (olovo 206) 9)8)

10 Procvičování. Kdo přišel na radioaktivitu jako první? a) Becquerelb) Keplerc) Curied) Newton Co je to rozpadová řada? a)Řada prvků jak jdou za seboub) Řada nestabilních prvků c) Řada jednoho radioaktivního prvku, který se rozpadá až do tzv. stabilního prvku d) Taková řada není Jak se dělí radioaktivní záření? a)Záření 1, 2, 3, 4 b)Záření alfa, beta, gama c)Záření pí a omega d)Radioaktivní záření se nedělí 10)

11 Poločas přeměny - doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném radionuklidu T½ 11) Příklad: Zkus odhadnout, kolik radia zbude z jednoho gramu za 1620 let, 13000 let, milion let. ___________________

12 12) Radon – radioaktivní plyn, vzniká postupnou přeměnou uranu. Způsobuje rakovinu plic. Do domu se může dostat z podloží, ze stavebního materiálu, s dodávanou vodou.

13 13)

14 Použité zdroje: Literatura: KOLÁŘOVÁ, H., et al. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2000. 232 s. ISBN 80-7196-193-0. Obrázky: 1) URL: [cit. 21. září 2010] 2) URL: [cit. 21. září 2010] 3) URL: [cit. 21. září 2010] 4) URL: [cit. 21. září 2010] 5) URL: [cit. 21. září 2010] 6) URL: [cit. 21. září 2010] 7) URL: [cit. 21. září 2010] 8) URL: [cit. 21. září 2010] 9) URL: [cit. 21. září 2010] 10) URL: [cit. 21. září 2010] 11) URL: [cit. 21. září 2010] 12) URL: [cit. 21. září 2010] 13) URL: [cit. 21. září 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 9. Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google