Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:10. 6. 2014 Výukový materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:10. 6. 2014 Výukový materiál."— Transkript prezentace:

1 Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:10. 6. 2014 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

2 Vzdělávací oblast:Přírodovědné vzdělávání Tematická oblast:Radioaktivita Předmět:Fyzika Anotace: Prezentace se zabývá vznikem radioaktivního záření. Žáci se seznámí s jednotlivými typy radioaktivního záření, ochranou před jednotlivými typy radioaktivního záření a využitím radioaktivního záření. Klíčová slova:Záření alfa, záření beta, záření gama. Druh učebního materiálu:Prezentace

3 Přirozená radioaktivita

4 A.H.Becquerel  Antoine Henri Becquerel  15. 12. 1852 Paříž – 25. 8. 1908 Le Croisic (Francie)  francouzský fyzik  nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1903 za objev přirozené radioaktivity  objev radioaktivního záření byl víceméně náhodný  1896 Becquerel studoval fluorescenci uranových solí  vložil fluorescenční minerál mezi fotografické desky (které měl uryté před světlem v šuplíku psacího stolu)  když chtěl tyto desky použít, zjistil, že na ní došlo k chemickým změnám, jako když by byla ozářena světlem  z toho usoudil, že soli vyzařují záření ale jiné než světelné povahy

5 Marie Curie Skłodowská a Pierre Curie  podíleli se na objasnění vzniku radioaktivního záření  1903 získali Nobelovu cenu společně s A.H. Becquerelem  1911 získali druhou Nobelovu cenu za navržení postupu pro izolaci čistého radia  přínos manželů Curieových  objevení a izolace dvou radioaktivních prvků  polonia (název na počest Polska- rodné země M. Curie Sk ł odowské) a radia  použití záření k léčbě rakoviny  technika dělení radioizotopů

6 Základní rozdělení radioaktivity  přirozená radioaktivita  samovolný děj probíhající v přírodě  dochází k rozpadu atomového jádra  rozpadem dochází k přeměně prvku na jiný  je doprovázeno vyzářením částice a energie  tři základní rozpady  α rozpad  β rozpad   záření  umělá radioaktivita  člověkem vyrobené prvky, které v přírodě neexistují  používá se např. urychlování částic,

7 α rozpad  proud letících jader helia ( 4 2 He)  jádro má kladný náboj  obsahuje protony a neutrony  proto lze toto záření vychýlit v elektrickém poli  částice jsou „velké“ a proto je jejich prostupnost materiálem velice malá  lze je zastavit listem papíru  jsou známy čtyři rozpadové řady

8 Rozpadové řady  uranová rozpadová řada  začínající uranem 238 92 U a končící olovem 206 82 Pb  aktinuranová rozpadová řada  začínající uranem 235 92 U a končící olovem 207 82 Pb  thoriová rozpadová řada  začínající thoriem 232 90 Th a končící olovem 208 82 Pb  neptuniová rozpadová řada (umělá)  začínající neptuniem 237 93 Np a končící thalliem 205 81 Tl

9 β rozpad  proud letících elektronů  elektron má náboj mínus „–e“  označován jako β - rozpad  obecný zápis:  např:  kde se vezme elektron, který se uvolní?

10  ale také náboj plus „+e“ který se označuje jako pozitron  pozitron je antičástice k elektronu  záření má záporný náboj a proto je lze vychýlit v elektrickém poli  částice β je menší než částice α, proto je její pronikavost daleko větší  k zastavení je potřena 1 cm plexiskla nebo 1 mm olova

11  záření  záření, které doprovází předchozí dva rozpady  nevzniká „samo o sobě“  záření, které má největší energii  elektromagnetické záření  proud rychle letících fotonů  částice nemají náboj, proto je nelze vychýlit v elektrickém poli  k ochraně (odstínění) je třeba použít kov o vysoké hustotě  např. olovo  čím je vyšší hustota, tím slabší vrstva k odstínění stačí

12 Ionizující záření  všechny tři druhy radioaktivního záření mohou reagovat s látkou a poškodit ji  čím je větší energie, tím silněji záření na látky působí  použití  hlásič kouře  tomograf  ochrana plodin v zemědělství (před setím, před převozem – jablka)  určování stáří archeologických objevů

13 Zdroje a literatura  zdroje  WIKIPEDIE. Radioaktivita [online]. [cit. 9.6.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita  WIKIPEDIE. Marie Curie Sklodowská [online]. [cit. 9.6.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Curie-Sk%C5%82odowska http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Curie-Sk%C5%82odowska  alfa rozpad  ŠTEFANIKOVA HVĚZDÁRNA. Radioaktivita [online]. [cit. 9.6.2014]. Dostupný na WWW: http://observatory.cz/static/vystavy/castice/4-radioaktivita.phphttp://observatory.cz/static/vystavy/castice/4-radioaktivita.php  rozpadová řada  WIKIPEDIE. Rozpadová řada [online]. [cit. 9.6.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpadov%C3%A1_%C5%99ada http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpadov%C3%A1_%C5%99ada  beta rozpad  WIKIPEDIE. beta záření [online]. [cit. 9.6.2014]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta  ionizující záření – využití  ČEZ. Jaderná energie [online]. [cit. 9.6.2014]. Dostupný na WWW: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k23.htm http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k23.htm  literatura


Stáhnout ppt "Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření:10. 6. 2014 Výukový materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google