Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. ročník učebních oborů. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. ročník učebních oborů. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka."— Transkript prezentace:

1 2. ročník učebních oborů

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Fyzika atomu Fyzika učební obory Mgr. Libor Vakrčka druhý

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval(a) samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně v vyučovacích hodinách.. Ve Vsetíně dne podpis autora

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah – 4. kapitola: Fyzika atomu 4.1. Stavba atomu Elektricky neutrální atom Protonové, nukleonové a oxidační číslo Kladný a záporný ion Izotopy 4.2. Molekula Rozdělení molekul 4.3. Radioaktivita Přirozená a umělá radioaktivita Druhy radioaktivního záření

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah – 4. kapitola: Fyzika atomu 4.4. Jaderná energie Štěpná jaderná reakce Využití štěpných jaderných reakcí Termonukleární reakce 4.5. Shrnutí a procvičení učiva

6 4.1. Stavba atomu  videovideo video  video video video video Protony Protony – kladný elektrický náboj Neutrony Neutrony – bez el. náboje (elektricky neutrální) Elektrony Elektrony – záporný elektrický náboj Elektronový obal Jádro

7 Elektricky neutrální atom  video video  video video Elektricky neutrální atom Elektricky neutrální atom má stejný počet kladně nabitých částic (protonů) jako záporně nabitých částic (elektronů)

8 Protonové, nukleonové a oxidační číslo  Protonové číslo  Protonové číslo = počet protonů v jádru  Nukleonové číslo  Nukleonové číslo = protony + neutrony v jádru  Oxidační číslo  Oxidační číslo = protony – elektrony HéliumHe Hélium chemická značka He He 0

9 Kladný a záporný ion Kladný ion Kladný ion má více kladně nabitých částic (protonů) než záporně nabitých částic (elektronů) Záporný ion Záporný ion má méně kladně nabitých částic (protonů) než záporně nabitých částic (elektronů) He He -1

10 liší se počtem neutronůvideo  jsou atomy se stejným protonovým číslem, ale odlišným nukleonovým číslem » liší se počtem neutronů - videovideo izotopy vodíku  Příklad: izotopy vodíku Izotopy H011H0 12H012H0 13H013H0 lehký vodíkdeuteriumtritium

11 4.2. Molekula  je částice složená z atomů nebo iontů  V plynech, kapalinách a některých pevných látkách jsou atomy chemickými vazbami vázány do molekul.  V jiných pevných látkách jsou atomy vázány přímo bez tvorby molekul. Tak vznikají krystalické látky.

12 Rozdělení molekul  Podle atomů, z nichž je molekula složena se molekuly dělí na:  homonukleární H 2 O 3 S 8  homonukleární - Molekuly obsahující pouze atomy stejného prvku (např. H 2, O 3, S 8 ).  heteronukleární H 2 0CO 2  heteronukleární - Molekuly skládající se z různých druhů atomů (např. H 2 0, CO 2 ). prvku sloučeniny  Molekula prvku je tvořena atomy jednoho druhu. Molekula sloučeniny obsahuje atomy různých prvků.

13 Rozdělení molekul  Molekuly prvků ( homonukleární)  video ( S 8 ) video

14 2.1. Rozdělení molekul  Molekuly sloučenin ( heteronukleární)  video (H 2 0CO 2 )  video (H 2 0, CO 2 ) video

15 4.3. Radioaktivita radioaktivní rozpad radioaktivní záření  neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, při níž vzniká radioaktivní záření  Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku Henri Becquerel  Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel Pierre Curie Maria Curie-Skłodowska  K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre Curie a Maria Curie-Skłodowska

16 3. Radioaktivita Henri Becquerel Pierre Curie Maria Curie- Skłodowska

17 Přirozená a umělá radioaktivita  Přirozená radioaktivita  Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. Přirozeně radioaktivních je mnoho látek v přírodě (takové látky se pak označují jako radioaktivní látky), včetně tkání živých organismů.  Umělá radioaktivita  Umělá radioaktivita je podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem

18 Druhy radioaktivního záření αβγ neutronové záření  Záření, které při radioaktivním rozpadu vzniká, je čtyř druhů, které označujeme jako α, β, γ a neutronové záření.  Záření α α-částic αHe He  Záření α je proud jader helia = α-částic = atom helia, z něhož byl odstraněn elektronový obal (symbol α nebo He 2+ nebo 2 4 He) helium αHe 2+ α He 2+

19 Druhy radioaktivního záření  Příklad záření α :  Vložení radioaktivního izotopu polonia (Po) do hliníkové nádoby  Polonium je přirozeně radioaktivní, přičemž při svém rozpadu vyzařuje α částice, které přeměňují hliník na izotop fosforu

20 Druhy radioaktivního záření  Záření β  Záření β je proud záporně nabitých elektronů  Záření γ  Záření γ je elektromagnetické záření vysoké frekvence  Neutronové záření  Neutronové záření je proud neutronů  video video  video – dosah radioaktivního záření video

21 4.4. Jaderná energie  je energie, která se uvolňuje z jaderných reakcí v atomovém jádře. štěpná reakce  Pro mírové účely se v současnosti průmyslově využívá štěpná reakce uranu nebo plutonia, uvažuje se rovněž o využití thoria. termonukleární syntézy  Předmětem intenzivního výzkumu je praktické využití termonukleární syntézy (především přeměna vodíku na hélium.

22 Štěpná jaderná reakce energie  je jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie  Neutron pronikne do jádra uranu, je absorbován a tím se předá tomuto jádru tolik energie, že se rozkmitá a rozdělí se většinou na dva odštěpky, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují. Jsou však velmi brzy brzděny nárazy o okolní atomová jádra a jejich pohybová energie se mění na energii tepelnou.

23 Štěpná jaderná reakce  Schéma štěpné jaderné reakce U Ba Kr U 38 Sr 54 Xe Kr Ba energie

24 Štěpná jaderná reakce jiný příklad

25 Využití štěpných jaderných reakcí  Neřízená řetězová reakce atomové bomby  Neřízená řetězová reakce, nechají se reagovat všechny vzniklé neutrony, reakce končí výbuchem tzv. atomové bomby  Řízená řetězová reakce jaderných elektrárnách  Řízená řetězová reakce, nechá se reagovat pouze 1 neutron. To je využito v jaderných elektrárnách 17% světové výroby elektřiny video

26 Termonukleární reakce sloučení  je proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader za pomoci vysoké teploty či tlaku (hvězdy)  1 2 H H --> 2 3 He + neutron  1 2 H H --> 1 3 H H  1 2 H H --> 2 4 He + neutron  Řízená reakce  Řízená reakce: problém izolace obrovské teploty  Neřízená reakce  Neřízená reakce: termonukleární zbraně - mnohem větší devastující účinky než obyčejná štěpná atomová bomba

27 4.5. Shrnutí a procvičení učiva

28 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Seznam použitých zdrojů a literatury František Jáchim, Jiří Tesař, Fyzika pro 8. ročník ZŠ, SPN Praha 2000, str , ISBN Ivan Štoll, Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1.vydání, Prometheus Praha, str , ISBN LANGMaster, Jak věci fungují 2, Fyzika, CD A, Wikipedia - Encyklopedie na internetu Wikipedia - Encyklopedie na internetu Wikipedia - Encyklopedie na internetu Wikipedia - Encyklopedie na internetu Encyklopedie fyziky MEF, www. jreichl.com


Stáhnout ppt "2. ročník učebních oborů. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka."

Podobné prezentace


Reklamy Google