Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II Valenční elektrony, základní a excitovaný stav atomu prvku, zápis elektronových konfigurací prvků, pravidla pro zaplňování orbitalů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II Valenční elektrony, základní a excitovaný stav atomu prvku, zápis elektronových konfigurací prvků, pravidla pro zaplňování orbitalů."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II Valenční elektrony, základní a excitovaný stav atomu prvku, zápis elektronových konfigurací prvků, pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony elektronová afinita, ionizační energie atomu VY_32_INOVACE_05- 08

2 P RAVIDLA PRO ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ ELEKTRONY v jednom orbitalu jsou maximálně 2 elektrony lišící se spinem- Pauliho princip výlučnosti (v orbitalu s max. 2 elektrony, v orbitalech d max. 10 elektronů…) v degenerových orbitalech (p,d,f) se orbitaly zaplňují nejprve jedním elektronem – elektrony jsou nespárované, mají stejný spin (+1/2) a poté se zaplňují dalšími elektrony se spinem (-1/2) – vznikají tak elektronové páry – Hundovo pravidlo orbitaly s nižší energií se zaplňují přednostně, pak se zaplňují orbitaly s vyšší energií – pravidlo n+l

3 P RAVIDLA PRO ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALŮ ELEKTRONY Výstavbový princip – orbitaly jsou obsazovány elektrony dle jejich rostoucí energie řada orbitalů: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p… platí: o prvky s protonovým číslem menším anebo rovným 20 obsazují elektrony nejprve orbital 4s a poté 3d o prvky s protonovým číslem větším než 20 obsazují elektrony nejprve orbital 3d a poté orbital 4s

4 E LEKTRONOVÉ KONFIGURACE ATOMŮ PRVKŮ o umístění elektronů do orbitalů nacházejících se na elektronových hladinách elektronového obalu atomu úkoly: o Zapište s využitím hlavního a vedlejšího kvantového čísla elektronovou konfiguraci, (dodržujeme pravidla – viz výše) o Zapište s využitím rámečků elektronovou konfiguraci atomu fluoru o Zapište s využitím rámečků elektronovou konfiguraci atomu uhlíku

5 T VARY ORBITALŮ autor: Electron_orbitals.svg: Patricia.fidi, název: Electron orbitals crop.svg zdroj: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Electron_o rbitals_crop.svg&page=1

6 V ALENČNÍ ELEKTRONY ATOMŮ PRVKŮ o jsou to elektrony s nejvyšší energií v orbitalech lokalizovaných na el. hladinách el. obalu o jejich energie, umístění v orbitalech a jejich počet rozhoduje o tom, zda atom prvku vytvoří vazbu a také o tom, jaký charakter bude mít chemická vazba o úkol: o určete počet a umístění val. elektronů u atomu síry

7 ZÁKLADNÍ A EXCITOVANÝ (VZBUZENÝ) STAV ATOMU CHEM. PRVKU o základní stav atomu je stav, kdy atomu nedodáváme energii (např. ve formě záření nebo tepla) o valenční elektrony nepřechází do orbitalů na vyšších el. hladinách v rámci el. obalu o atom chem. prvku má nejnižší energii, nevstupuje do chem. vazby o excitovaný stav atomu je stav, kdy atomu dodáme energii ve formě záření nebo tepla, valenční elektrony přechází do orbitalů na vyšších el. hladinách, atomy prvků s těmito elektrony mohou vytvářet vazby s jinými atomy chem. prvků

8 Z ÁPISY EL. KONFIGURACÍ VAL. ELEKTRONŮ U ATOMŮ V ZÁKL. A EXCITOVANÉM STAVU o zapište el. konfiguraci val. elektronů u atomu bóru v zákl. stavu o zapište el. konfiguraci val. elektronů u atomu bóru v excitovaném stavu o excitovaný stav atomu značíme hvězdičkou, dochází k roztržení el. páru val. elektronů a přechodu jednoho elektronu z el. páru do energeticky vyššího orbitalu o existuje první, druhý, třetí…excitovaný stav

9 V ZNIK IONTŮ Z ATOMŮ CHEM. PRVKŮ o přijme-li atom dostatek energie, dochází až k odtržení jednoho nebo více elektronů z el. obalu atomu, vzniká tak kationt o energie, která je potřeba k odtržení jednoho valenčního elektronu u jednoho molu atomů, se nazývá první ionizační energie jednotka je (kJ/mol) o existuje druhá, třetí ionizační energie podle počtu odtržených elektronů o hodnoty IE : vodík:1 318 kJ/mol, helium: 3279 kJ/mol, lithium: 526 kJ/mol

10 o přijme-li atom jeden nebo více elektronů, vzniká tak aniont a energie se z atomu uvolňuje o energie, která se uvolní z jednoho molu atomů po přijetí val. elektronu se nazývá první elektronová afinita, jednotka je kJ/mol o existuje druhá, třetí elektronová afinita podle počtu přijatých elektronů o hodnoty EA: vodík: 302 kJ/mol, helium nenaměřeno, fluór: 339 kJ/mol, chlór: 365 kJ/mol

11 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU II Valenční elektrony, základní a excitovaný stav atomu prvku, zápis elektronových konfigurací prvků, pravidla pro zaplňování orbitalů."

Podobné prezentace


Reklamy Google