Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH I Definice chemické vazby a její vznik, disociační a vazebná energie, kovalentní vazba a její klasifikace VY_32_INOVACE_05-10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH I Definice chemické vazby a její vznik, disociační a vazebná energie, kovalentní vazba a její klasifikace VY_32_INOVACE_05-10."— Transkript prezentace:

1 C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH I Definice chemické vazby a její vznik, disociační a vazebná energie, kovalentní vazba a její klasifikace VY_32_INOVACE_05-10

2 C HEMICKÁ VAZBA o atomy prvků se samostatně vyskytují v přírodě vyjímečně (např. atomy vzácných plynů) o většina atomů prvků vytváří chem. vazby s jinými atomy prvků a vznikají tak např. molekuly prvků, molekuly sloučenin, nebo krystaly např. kovové, iontové, molekulové (nekovy) apod. o přitažlivé síly působící mezi částicemi (atomy, ionty, molekulami) nazýváme chemickou vazbou o chem. vazbu zajišťují valenční elektrony o podle charakteru chem.vazby lze určit vlastnosti látek (prvků, sloučenin)

3 V ZNIK CHEMICKÉ VAZBY o atomy prvků se musí k sobě přiblížit tak, aby se překryly jejich valenční orbitaly o atomy musí mít elektrony uspořádány tak, aby z nich mohly vzniknout vazebné elektronové páry – každý atom musí mít nepárový elektron, elektrony se musí lišit spinem o při vzniku chemické vazby dochází k uvolnění tzv. vazebné energie – E V o naopak pro rozštěpení chemické vazby je potřeba dodat tzv. disociační energii – E D o obě veličiny mají jednotku ( kJ/1mol chem. vazeb ), číselné hodnoty obou veličin jsou stejné

4 o vznik chemické vazby mezi atomy prvků lze znázornit: a) valenční čárkou, val. čárka znázorňuje vazebný el. pár představující chem.vazbu b) spojnicí rámečků – spojnice představuje překrytí val. orbitalů

5 K OVALENTNÍ VAZBA o vytváří ji vazebný elektronový pár, kdy každý atom poskytne do vazby jeden valenční elektron o atomy vazebný el. pár sdílí společně (kovalence=sdílení)

6 V ZNIK KOVALENTNÍ VAZBY V MOLEKULE VODÍKU název: Covalent bond hydrogen.svg, autor: Jacek FH, zdroj: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Covalent _bond_hydrogen.svg&page=1

7 J EDNODUCHÁ, DVOJNÁ, TROJNÁ KOVALENTNÍ VAZBA o podle počtu vazebných el. párů rozlišujeme jednoduchou, dvojnou a trojnou kovalentní vazbu o hodnoty E V (jednoduchá, dvojná, trojná vazba), kJ /1 mol chem. vazeb - příklady o délka jednoduché, dvojné a trojné kovalentní vazby - příklady o délka vazby – je to vzdálenost atom. jader vázaných atomů, v nm

8 podle počtu vazebných el. párů vycházejících z vázaných atomů lze také určit vaznost atomu prvku úkol: vyjděte ze strukturních vzorců následujících látek a určete vaznost jednotlivých atomů (voda, oxoniový kationt, fluorid sírový)

9 K OVALENTNÍ VAZBA SIGMA A KOVALENTNÍ VAZBA PÍ val. orbitaly s val. elektrony, které se překrývají při vzniku kovalentní vazby mají různou prostorovou orientaci a různý tvar vazba sigma a) vzniká překryvem dvou val. orbitalů s, např.kovalentní vazba v molekule vodíku b) vzniká překryvem dvou val. orbitalů pz o pokud je v molekule látky jednoduchá kovalentní vazba je to vždy vazba sigma, např. kovalentní vazba v molekule chlóru

10 V ZNIK VAZBY  název: Sigma bond.svg, autor: SVG: ZooFari; Raster: Anselm H. C. Horn, zdroj: http://en.wikipedia.org/w/ind ex.php?title=File:Sigma_bon d.svg&page=1

11 vazba pí o vzniká překryvem dvou val. orbitalů pz nebo py o např. trojná vazba v molekule dusíku je tvořena jednou vazbou sigma a dvěma vazbami pí

12 V ZNIK VAZBY  název: Pi-Bond.svg, autor: Pi-bond.jpg: JoJan, zdroj: http://en.wikipedia.org/w/ind ex.php?title=File:Pi- Bond.svg&page=1

13 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "C HEMICKÁ VAZBA V LÁTKÁCH I Definice chemické vazby a její vznik, disociační a vazebná energie, kovalentní vazba a její klasifikace VY_32_INOVACE_05-10."

Podobné prezentace


Reklamy Google