Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod k hlavním skupinám – s a p prvky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod k hlavním skupinám – s a p prvky"— Transkript prezentace:

1 Úvod k hlavním skupinám – s a p prvky
Fyzikálních vlastností prvků v pevné fázi: – atomové objemy, ionizační energie, se periodicky opakují a závislosti uvedených veličin na atomovém čísle prvků se dají graficky vyjádřit. Chemické vlastnosti prvků se nedají obdobně kvantifikovat. Souvislosti se však projevují a nazývají se chemická periodicita. Chemická periodicita je hlavním pojmem při studiu anorganické chemie a perodické tabulce se nevyrovná žádné jiné zobecnění.

2 Chemická periodicita a) Periodicita oxidačních čísel:
– Maximální oxidační číslo prvků hlavních skupin odpovídá počtu elektronů ve valenční sféře a tím i číslu skupiny pro I až VII. – Maximální oxidační číslo souvisí i s nejmenším oxidačním číslem pro prvky IV až VII hlavní skupiny a odpovídá číslu hlavní skupiny minus 8.

3 Periodická tabulka

4 Chemická periodicita b) Odlišné vlastnosti prvků 2.periody od vyšších period: – Prvky 2. periody (od lithia po fluor) nemají energeticky blízké volné d-orbitaly, které by se mohly podílet na chemických vazbách.

5 Periodická tabulka

6 Chemická periodicita c) Diagonální podobnost:
– Chemická podobnost lithia s hořčíkem Li  Mg , beryllia s hliníkem Be  Al, nebo boru s křemíkem B  Si je označována jako diagonální podobnost v periodickém systému.

7 Periodická tabulka

8 Chemická periodicita d) Změny oxidačního čísla o dva stupně:
– Důsledkem tvorby elektronových párů dochází ke změně oxidačního čísla o dva stupně. Příklad: IF, IF3, IF5 a IF7

9 Chemická periodicita e) Vliv inertního páru:
– U kovů 6. periody se projevuje stabilita oxidačního čísla o dvě jednotky nižšího než je charakteristické oxidační číslo dané skupiny. Tato skutečnost je vysvětlována tzv. inertním elektronovým párem.

10 Periodická tabulka

11 Chemická periodicita f) Změny v elektropozitivním / elektronegativním charakteru prvků ve skupině a v periodě: – V každé skupině vzrůstá elektropozitivní charakter se stoupajícím protonovým číslem. Současně klesá stálost vyšších oxidačních čísel a stoupá stálost oxidačních čísel nižších. V každé periodě můžeme pozorovat vzrůst elektronegativního charakteru prvku s přechodem od I. k VII. skupiny.

12 Vzrůst eletronegativního charakteru
Vzrůst eletropozitivního charakteru

13 Chemická periodicita g) Změny acido-bazického charakteru prvků a jejich oxidů: – Acido-bazický charakter prvků a jejich oxidů úzce souvisí s jejich kovovým či nekovovým charakterem, a tudíž s jejich elektropozitivním či elektronegativním charakterem.

14 Vzrůst NEkovového charakteru a KYSELOSTI prvků a oxidů
Vzrůst kovového charakteru a BAZICITY


Stáhnout ppt "Úvod k hlavním skupinám – s a p prvky"

Podobné prezentace


Reklamy Google