Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IV. ELEKTRONOVÁ KONFI- GURACE a PSP Elektronová konfigurace : uspořádání elektronů v obalu atomu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IV. ELEKTRONOVÁ KONFI- GURACE a PSP Elektronová konfigurace : uspořádání elektronů v obalu atomu."— Transkript prezentace:

1 IV. ELEKTRONOVÁ KONFI- GURACE a PSP Elektronová konfigurace : uspořádání elektronů v obalu atomu.

2 1H 2He zaplňování orbitalů elektrony: 3Li 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p....... 4Be 5B 6C 7NHe zkrácený zápis: pomocí elektron. konfigur. 8OHe předchozího vzácného plynu 9FHe 10NeHe 11NaNe 12MgNe 13AlNe 14SiNe 15PNe 16SNe 17ClNe 18ArNe 19KAr 20CaAr Z 1s1s 2 s p 3 s p d 4s4s 1) Elektronová konfigurace peri oda 1 2 3 4

3 21ScAr 22TiAr 23VAr 24CrAr 25MnAr 26FeAr 27CoAr 28NiAr 29CuAr 30ZnAr 31GaAr 32GeAr 33AsAr 34SeAr 35BrAr 36KrAr zaplňování orbitalů: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p... 1s1s 2 s p Z 3 s p d 4 s p

4 2) s prvky : doplňují elektrony do s orbitalů vnější vrstvy p prvky : doplňují...................... p orbitalů vnější.......... d prvky : doplňují...................... d orbitalů vnitřní.......... f prvky : doplňují....................... f orbitalů vnitřní.......... 1) Uspořádání elektronů ve vnější vrstvě se opakuje. Lze tedy očekávat, že prvky se stejným uspořádáním elektronů ve vnější vrstvě mají podobné vlastnosti. Z tabulky plyne: Pozn.: Všimněme si VNĚJŠÍ ELEKTRONOVÉ VRSTVY. Ta rozhoduje o chemických vlastnostech prvků. Př.: 1. skupina: Na: [ Ne ] 3s 1 ; K: [ Ar ] 4s 1 ; Cs: [Xe] 6s 1 17. skupina: F: [ He ] 2s 2 2p 5 ; Cl: [ Ne ] 3s 2 3p 5 ; Br: [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5

5 Periodický zákon: vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla Z. Jak je PSP vytvořena ?  Prvky jsou seřazeny do řady dle rostoucího Z.  Řada je přerušena tak, aby ve skupinách byly prvky se stejnou elektron. konfigurací vnější vrstvy (tj. podobné). Prvky jsou uspořádány v PSP. PSP má 7 period (řádků) a 18 skupin (sloupců). 2) Periodická soustava prvků (PSP) : Číslo periody = číslu vnější elektronové vrstvy.

6 Prvky s a p jsou nepřechodné, doplňují elektrony do orbitalů vnější vrstvy, proto je podobnost prvků ve skupině velká. Valenční elektrony u nepřechodných prvků: jsou elektrony ve vnější vrstvě. Určují typ a sílu chemické vazby. Př.: Na je s prvek z 1. skupiny, tzn. má 1 valenční elektron O je p prvek z 16.skup., má 16 – 10 = 6 valenčních elektronů Prvky d a f jsou přechodné, doplňují elektrony do orbitalů vnitřní vrstvy, ta tolik neovlivňuje vlastnosti, proto je podobnost prvků ve skupině malá. Počet valenčních elektronů : u s prvků = číslo skupiny u p prvků = číslo skupiny minus 10

7 Vzácné plyny – prvky 18.skupiny. Jsou chemicky stálé. Mají plné s a p orbitaly vnější vrstvy (tj. nejstabilnější elektronovou konfiguraci). He má ve vnější vrstvě 2 elektrony (duet). Ostatní vzácné plyny mají ve vnější vrstvě 8 elektronů (oktet). Ostatní prvky se snaží dosáhnout oktet, příp. duet pomocí chemických vazeb. Př.: NaCl Na leží v 1.skup., má 1 valenční elektron, po jeho odevzdání v chem.vazbě má konfiguraci Ne. Cl leží v 17.skup., má 7 valenčních elektronů, po přijetí elektronu má konfiguraci Ar.

8 3) Periodicita vlastností atomů nepřechodných prvků. a) Velikost atomu (r) : 1.sk. 2.sk. 13.sk........... 17.sk. 1.per. 2.per. : 7.per. r = min r = max P S P

9 1.sk. 2.sk. 13.sk........... 18.sk. 1.per. 2.per. : 7.per. IE = max IE = min P S P b) Ionizační energie (IE): energie, kterou je nutno dodat k odtržení valenčního elektronu z atomu. Čím je atom větší, tím je menší IE. prvky snadno tvoří kationty, jsou velmi reaktivní, jsou to typické KOVY, vedou elektrický proud

10 1.sk. 2.sk. 13.sk.......... 17.sk. 1.per. 2.per. : 7.per. EA = max EA = min P S P c) Elektronová afinita (EA) = energie uvolněná při připojení elektronu k atomu. prvky snadno tvoří anionty, jsou velmi reaktivní, jsou to NEKOVY Pozn.: podobnost je i úhlopříčná !


Stáhnout ppt "IV. ELEKTRONOVÁ KONFI- GURACE a PSP Elektronová konfigurace : uspořádání elektronů v obalu atomu."

Podobné prezentace


Reklamy Google