Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemie. Sekunda (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1. Pozorování, pokus a bezpečnost 2. Směsi a chemické látky 3. Voda a vzduch 4. Složení látek 5. Chemické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemie. Sekunda (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1. Pozorování, pokus a bezpečnost 2. Směsi a chemické látky 3. Voda a vzduch 4. Složení látek 5. Chemické."— Transkript prezentace:

1 Chemie

2

3 Sekunda (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1. Pozorování, pokus a bezpečnost 2. Směsi a chemické látky 3. Voda a vzduch 4. Složení látek 5. Chemické prvky 6. Chemické reakce 7. Halogenidy, oxidy, sulfidy

4 Sekunda  teoretická výuka je doprovázena několika laboratorními pracemi

5 Tercie (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1.Kyseliny a hydroxidy 2.Soli, neutralizace 3.Redoxní reakce 4.Paliva a získávání energie 5.Uhlovodíky

6 Tercie

7 Kvarta (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1. Složení látek 2.Plyny, nekovy, kovy 3.Oxidy, kyseliny a hydroxidy 4. Uhlovodíky a jejich deriváty 5.Syntetické a přírodní látky 6.Energetika chemických rekcí 7.Laboratorní práce

8 Kvarta  teoretická výuka je doprovázena několika laboratorními pracemi

9 1. ročník (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1.Obecná chemie 2.p – prvky 3. Opakování 4.Laboratorní práce

10 1. ročník

11 2. ročník (3 hodiny týdně, 99 hodin za rok, z toho 1 hodina týdně laboratorních cvičení) 1.Kovy MPT 2.Uhlovodíky 3.Deriváty uhlovodíků 4.Opakování

12 2. ročník  2 teoretické hodiny týdně  2 hodiny laboratorních prací jednou za 14 dní

13

14

15

16 3. ročník (3 hodiny týdně, 99 hodin za rok, z toho 1 hodina týdně laboratorních cvičení) 1.Dusíkaté deriváty 2.Kyslíkaté deriváty 3. Syntetické polymery 4.Přírodní látky 5.Úvod do biochemie 6.Opakování

17 3. ročník  2 teoretické hodiny týdně  2 hodiny laboratorních prací jednou za 14 dní

18 4. ročník (1 hodiny týdně, 30 hodin za rok) 1.Opakování biochemie 2.Biochemické cykly 3.Využití organických sloučenin 4.Chemie životního prostředí

19 4. ročník – Seminář z chemie (2 hodiny týdně, 60 hodin za rok) 1.Základní pojmy a veličiny 2.Stavba a vlastnosti látek 3. Chemická termodynamika 4.Rychlost chemických reakcí 5.Chemické rovnováhy 6.Periodická soustava 7.Systematizace poznatků

20 Maturitní otázky z chemie  1.Chemické pojmy  2.Stavba atomu  3.Elektronový obal  4.Periodická soustava prvků  5.Chemická vazba  6.Chemické reakce  7.Chemická kinetika  8.Vodík a kyslík  9.Halogeny  10.Chalkogeny

21  11.Prvky p 3  12.Prvky p 2  13.Prvky p 1  14.Prvky s  15.Prvky d a f  16.Nasycené uhlovodíky  17.Nenasycené uhlovodíky  18.Aromatické uhlovodíky  19.Halogenderiváty uhlovodíků  20.Dusíkaté deriváty

22  21.Hydroxysloučeniny  22.Karbonylové sloučeniny  23.Karboxylové kyseliny  24.Makromolekulární látky  25.Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy  26. Sacharidy  27.Nukleové kyseliny a bílkoviny  28.Regulace biochemických dějů  29.Chemická energetika  30.Metabolismus látek

23  výuka probíhá v učebně chemie vybavené videem a dataprojektorem  LP probíhají v laboratoři chemie – každé dvojici slouží laboratorní stůl vybavený laboratorními pomůckami a chemikáliemi  areál chemie doplňuje přípravna a kabinet chemie s knihovnou

24 Učebna chemie

25 Laboratoř

26 Kabinet chemie

27 Přípravna

28  Učebnice napsaná kolegou Jaroslavem Fikrem


Stáhnout ppt "Chemie. Sekunda (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok) 1. Pozorování, pokus a bezpečnost 2. Směsi a chemické látky 3. Voda a vzduch 4. Složení látek 5. Chemické."

Podobné prezentace


Reklamy Google