Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ kvíz Chemické opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ kvíz Chemické opakování"— Transkript prezentace:

1 AZ kvíz Chemické opakování
Autor: Mgr. Monika Petriláková Datum: Gymnázium a OA Chodov

2 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: OBCHE Pořadí šablony a sada: 19.OBCHE Materiál: VY_INOVACE_OBCHE.19 Vytvořený ve školním roce: 2013/2014 Téma: Chemické reakce, rychlost a rovnováha chemických reakcí Předmět a třída: Chemie - kvinta Anotace: Hra slouží k zopakování a upevňování daných kapitol Autor: Mgr. Monika Petriláková Klíčová slova: didaktická hra, skupinová práce, chemické reakce, rychlost a rovnováha chemických reakcí Ověřený dne:

3 Anotace: Didaktickou hru lze hrát v omezeném počtu žáků – v jedné skupině doporučuji 5-6 žáků. Maximální počet hrajících žáků je tedy 12. Hru tedy doporučuji zařadit do projektové výuky – jedna polovina třídy bude řešit jiný úkol zadaný učitelem a druhá polovina bude hrát hru. Poté se skupiny vymění.

4 Pravidla hry: A-Z kvíz je hra určená pro dvě skupiny žáků. V dané skupině si zvolí mluvčího, který bude odpovídat, ale i volit políčko. Začíná skupina, které vyhrála rozlosování (zvolí učitel-karty apod.). Hráč vybere políčko s číslem od 1 do 28 z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Hru hrají ve skupině, mohou se tedy radit ale konečné slovo bude mít zvolený mluvčí. V případě správné odpovědi se hra vrací pomocí tlačítka zpět zpátky na základní hlavní pole a získané políčko je označeno barvou hráče kliknutím na příslušné políčko tabulky po straně hracího pole. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud nechce odpovědět, pole zůstane neoznačeno a později je možné ho získat zodpovězením náhradní otázky. Ve hře pokračuje hráč, který nezískal barevné pole. Ve hře vítězí skupina, které se podaří dříve propojit všechny tři strany trojúhelníku. Moderátor - učitel dohlíží na správnost odpovědí a obsluhuje herní pole.

5 1 2 1 2 1 3 4 3 4 5 6 5 6 2 3 7 8 7 8 9 10 4 5 6 9 10 11 12 11 12 7 8 9 10 13 14 13 14 15 16 15 16 11 12 13 14 15 17 18 17 18 19 20 19 20 16 17 18 19 20 21 21 22 21 22 23 24 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 25 26 27 28 27 28

6 Reakce, které se zúčastňují jen látky stejného skupenství se nazývá:
Homogenní reakce Hr ZPĚT ŘEŠENÍ

7 2. Reakce, které se zúčastňují látky, z nichž alespoň jedna je jiného skupenství než ostatní, se nazývá: Heterogenní reakce Hr ZPĚT ŘEŠENÍ

8 3. Jak nazýváme nesymetrické štěpení kovalentní vazby, při kterém vznikají ionty?
heterolýza H ZPĚT ŘEŠENÍ

9 4. Typ reakce, při níž z více jednoduchých látek vzniká látka složitější:
Adice A ZPĚT ŘEŠENÍ

10 5. Typ reakce, při níž se složitější látka rozkládá na více látek jednoduchých:
Eliminace E ZPĚT ŘEŠENÍ

11 6. Reakce, při nichž se Gibbsova energie snižuje nazýváme:
Exergonické reakce Er ZPĚT ŘEŠENÍ

12 7. Reakce, při nichž se Gibbsova energie zvyšuje nazýváme:
Endergonické reakce ZPĚT ŘEŠENÍ

13 8. Jak se nazývá látka, která urychluje průběh reakce, ale není přeměňována?
katalyzátor ZPĚT ŘEŠENÍ

14 9. Jak se nazývá reakce vyžadující dodání tepla?
Endotermická reakce Er ZPĚT ŘEŠENÍ

15 10. Jak se nazývá reakce, při níž teplo vzniká?
Exotermická reakce Er ZPĚT ŘEŠENÍ

16 11. Jak se nazývá reakce, při níž dochází k přenosu protonů mezi reaktanty:
Acidobazická reakce Ar ZPĚT ŘEŠENÍ

17 12. Jak se nazývá látka, která je schopná předat protony jiné látce:
kyselina ZPĚT ŘEŠENÍ

18 13. Název reakce, při níž reaguje kyselina se zásadou a vzniká sůl a voda:
neutralizace N ZPĚT ŘEŠENÍ

19 14. Jak se nazývá reakce, při níž dochází k přenosu elektronů mezi reaktanty?
Redoxní reakce Rr ZPĚT ŘEŠENÍ

20 15. Děj, při kterém dochází ke zvětšení oxidačního čísla atomu v molekule se nazývá:
oxidace ZPĚT ŘEŠENÍ

21 16. Jak nazýváme látku, která je schopná přijímat elektrony od jiné látky?
zásada ZPĚT ŘEŠENÍ

22 17. Jak se nazývá děj, při němž je konstantní veličinou objem? :
Izochorický děj Id ZPĚT ŘEŠENÍ

23 18. Jak se nazývá děj, při němž je konstantní veličinou tlak?
Id Izobarický děj ZPĚT ŘEŠENÍ

24 19. Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách, vyvolanými změnami vnějších i vnitřních podmínek se zabývá: T Termodynamika ZPĚT ŘEŠENÍ

25 Standartní slučovací teplo
20. Jak se nazývá reakční teplo reakce, při kterém vzniká za standartních podmínek 1 mol dané látky z prvků: Standartní slučovací teplo Sst ZPĚT ŘEŠENÍ

26 21. Podíl změny koncentrace reagujících látek a doby, za kterou ke změně koncentrace došlo nazýváme:
Reakční rychlost Rr ZPĚT ŘEŠENÍ

27 22. Specifické katalyzátory, které katalyzují životní děje nazýváme:
Enzymy ZPĚT ŘEŠENÍ

28 23. Látky pozastavující průběh chemických reakcí nazýváme:
Inhibitory ZPĚT ŘEŠENÍ

29 24. Stav soustavy, v němž se nemění její složení, i když v ní probíhají chemické děje, se nazývá:
Chr Chemická rovnováha ZPĚT ŘEŠENÍ

30 25. Reakce, při kterých produkt reakce je výchozí látkou reakce následující nazýváme :
Následné reakce Nr ZPĚT ŘEŠENÍ

31 26. Reakce, při kterých výchozí látky reagují za vzniku různých produktů nazýváme:
Br Bočné reakce ZPĚT ŘEŠENÍ

32 27. Jak se nazývají reakce, při kterých z reaktantů vznikají produkty a současně z produktů zpět reaktanty? Zvratné reakce Zr ZPĚT ŘEŠENÍ

33 28. Jak se nazývají částice, které mají alespoň jeden nepárový elektron?
radikály R ZPĚT ŘEŠENÍ


Stáhnout ppt "AZ kvíz Chemické opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google