Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A-Z kvíz Chemické opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A-Z kvíz Chemické opakování"— Transkript prezentace:

1 A-Z kvíz Chemické opakování
Autor: Mgr. Monika Petriláková Datum: Gymnázium a OA Chodov

2 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: OBCHE Pořadí šablony a sada: 10.OBCHE Materiál: VY_INOVACE_OBCHE.10 Vytvořený ve školním roce: 2013/2014 Téma: Klasifikace látek, stavba atomu, periodická soustava prvků, chemická vazba Předmět a třída: Chemie - kvinta Anotace: Hra slouží k zopakování a upevňování daných kapitol Autor: Mgr. Monika Petriláková Klíčová slova: didaktická hra, složení a struktura látek Ověřený dne:

3 Anotace: Didaktickou hru lze hrát v omezeném počtu žáků – v jedné skupině doporučuji 5-6 žáků. Maximální počet hrajících žáků je tedy 12. Hru tedy doporučuji zařadit do projektové výuky – jedna polovina třídy bude řešit jiný úkol zadaný učitelem a druhá polovina bude hrát hru. Poté se skupiny vymění.

4 Pravidla hry: A-Z kvíz je hra určená pro dvě skupiny žáků. V dané skupině si zvolí mluvčího, který bude odpovídat, ale i volit políčko. Začíná skupina, které vyhrála rozlosování (zvolí učitel-karty apod.). Hráč vybere políčko s číslem od 1 do 28 z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Hru hrají ve skupině, mohou se tedy radit ale konečné slovo bude mít zvolený mluvčí. V případě správné odpovědi se hra vrací pomocí tlačítka zpět zpátky na základní hlavní pole a získané políčko je označeno barvou hráče kliknutím na příslušné políčko tabulky po straně hracího pole. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud nechce odpovědět, pole zůstane neoznačeno a později je možné ho získat zodpovězením náhradní otázky. Ve hře pokračuje hráč, který nezískal barevné pole. Ve hře vítězí skupina, které se podaří dříve propojit všechny tři strany trojúhelníku. Moderátor - učitel dohlíží na správnost odpovědí a obsluhuje herní pole.

5 1 2 1 2 1 3 4 3 4 5 6 5 6 2 3 7 8 7 8 9 10 4 5 6 9 10 11 12 11 12 7 8 9 10 13 14 13 14 15 16 15 16 11 12 13 14 15 17 18 17 18 19 20 19 20 16 17 18 19 20 21 21 22 21 22 23 24 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 25 26 27 28 27 28

6 Jak se nazývají látky, které mají stálý objem, ale přizpůsobují se tvaru nádoby:
Kl Kapalné látky ZPĚT ŘEŠENÍ

7 2. Přeměna pevné látky na plynnou se nazývá:
Sublimace ZPĚT ŘEŠENÍ

8 3. Směs, u níž jednotlivé složky rozlišíme pouhým okem, se nazývá:
různorodá ZPĚT ŘEŠENÍ

9 4. Název metody, kterou lze od sebe oddělit dvě kapaliny na základě rozdílného bodu varu:
Destilace D ZPĚT ŘEŠENÍ

10 5. Podíl množství složky a množství celé směsi se nazývá:
Hz Hmotnostní zlomek ZPĚT ŘEŠENÍ

11 6. Látka složená z atomů se stejným protonovým číslem, se nazývá:
Prvek ZPĚT ŘEŠENÍ

12 7. Minerál korund Al2O3 nazýváme:
Oh Oxid hlinitý ZPĚT ŘEŠENÍ

13 Kch 8. Kyselina podílející se v žaludku na našem trávení:
Kyselina chlorovodíková ZPĚT ŘEŠENÍ

14 9. Vyberte mezi vzorci hydroxid a pojmenujte ho:
CaO, MgO, NaCl, NaOH, HCN Hs Hydroxid sodný ZPĚT ŘEŠENÍ

15 10. Vyberte mezi vzorci halogenid a pojmenujte ho:
CaO, MgO, NaCl, KOH, KCN : Chs Chlorid sodný ZPĚT ŘEŠENÍ

16 11. Látkové množství složky v jednotkovém objemu:
Lk Látková koncentrace ZPĚT ŘEŠENÍ

17 12. Číslo, které udává počet protonů a neutronů v jádře:
Nukleonové číslo ZPĚT ŘEŠENÍ

18 13. Soubor atomů s určitým protonovým a nukleonovým číslem nazýváme:
Nuklid ZPĚT ŘEŠENÍ

19 14. Část prostoru kolem jádra, kde se elektron nachází s 95% pravděpodobností:
Orbital ZPĚT ŘEŠENÍ

20 15. Elektrony, které obsazují orbitaly nejvzdálenější od jádra nazýváme:
valenční ZPĚT ŘEŠENÍ

21 16. Jak nazýváme 1. skupinu periodické tabulky prvků?
Alkalické kovy ZPĚT ŘEŠENÍ

22 Kovy alkalických zemin
17. Be, Mg či Ca řadíme mezi: Kovy alkalických zemin Kaz ZPĚT ŘEŠENÍ

23 18. Jak nazýváme energii, která se uvolní, přijme-li atom další elektron?
Ea Elektronová afinita ZPĚT ŘEŠENÍ

24 19. Schopnost atomu přitahovat elektrony sdílené vazby:
Elektronegativita ZPĚT ŘEŠENÍ

25 20. Prvky v 6.periodě nazýváme:
L Lanthanoidy ZPĚT ŘEŠENÍ

26 21. Energie potřebná k odtržení elektronu z atomu:
Ionizační energie ZPĚT ŘEŠENÍ

27 22. Soudržné síly mezi atomy:
Chv Chemická vazba ZPĚT ŘEŠENÍ

28 23. Energie nutná k rozrušení chemické vazby se nazývá:
Ev Energie vazebná ZPĚT ŘEŠENÍ

29 24. Počet kovalentních vazeb, které atom daného prvku vytváří, se nazývá:
Vaznost ZPĚT ŘEŠENÍ

30 25. Vazbu, při níž počet sdílených elektronů mezi atomy je větší než dva, nazýváme :
Nv Násobná vazba ZPĚT ŘEŠENÍ

31 26. Vazbu, při níž rozdíl elektronegativit mezi atomy je větší než 1,7 nazýváme:
Iontová vazba ZPĚT ŘEŠENÍ

32 27. Název vazby, kdy dvojice elektronů je rovnoměrně sdílena pouze atomy se stejnou elektronegativitou: Nv Nepolární vazba ZPĚT ŘEŠENÍ

33 28. Z atomu s malou elektronegativitou se odštěpením elektronu stává:
Kationt ZPĚT ŘEŠENÍ


Stáhnout ppt "A-Z kvíz Chemické opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google