Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROCVIČOVÁNÍ spustíte klávesou F5. 1. Jaké částice jsou v obalu atomu? DALŠÍ a) protony b) elektrony c) neutrony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROCVIČOVÁNÍ spustíte klávesou F5. 1. Jaké částice jsou v obalu atomu? DALŠÍ a) protony b) elektrony c) neutrony."— Transkript prezentace:

1 PROCVIČOVÁNÍ spustíte klávesou F5

2 1. Jaké částice jsou v obalu atomu? DALŠÍ a) protony b) elektrony c) neutrony

3 2. Protony jsou částice nabité....... a) záporně b) kladně c) nejsou nabité DALŠÍ

4 3. V jádře atomu jsou : a) protony, elektrony b) protony, neutrony c) neutrony, elektrony DALŠÍ

5 4. Neutrony jsou elektricky nabité......... a) záporně b) kladně c) nejsou nabité DALŠÍ

6 5. Elektrony jsou elektricky nabité......... a) záporně b) kladně c) nejsou nabité DALŠÍ

7 6. Jak se jmenuje ruský chemik, který sestavil periodickou soustavu prvků? a) Albert Einstein b) Dimitrij Ivanovič Mendělejev c) Nikola Tesla DALŠÍ

8 7. Kdy je atom elektricky neutrální? a) je-li stejně protonů a neutronů b) je-li stejně neutronů jako elektronů c) je-li stejně protonů a elektronů DALŠÍ

9 8. Atomy se od sebe liší různým počtem........ a) elektronů b) protonů c) neutronů DALŠÍ

10 9. Nejjednoduším prvkem je....... a) helium b) kyslík c) vodík DALŠÍ

11 10. Jak zelektrizujeme dvě tělesa? b) vzájemnou silou a) vzájemným třením c) vzájemným dotykem DALŠÍ

12 11. Jak se nazývá kladný iont ? a) kationt b) aniont c) neutrální atom DALŠÍ

13 12. Je-li atom zelektrován záporně v atomu převládají..... a) protony b) elektrony c) neutrony DALŠÍ

14 13. Nakresli a popiš ANIONT ŘEŠENÍ

15 13. ANIONT + ++ - - - - - - - - PROTON NEUTRON ELEKTRON Přijme elektron do obalu DALŠÍ

16 14. Kde působí elektrická síla? a) mezi magnety b) mezi tělesy c) mezi zelektrovanými tělesy DALŠÍ

17 15. Dvě tělesa se přitahují jsou-li zelektrována....... a) kladně a kladně b) kladně a záporně c) záporně a záporně DALŠÍ

18 16. Kde se nachází elektrické pole? b) okolo každého tělesa a) okolo každého zelektrovaného tělesa c) okolo magnetu DALŠÍ

19 17. Když jsou dvě tělesa zelektrována souhlasnými (+,+ a -,-) náboji, tak se vzájemně.......... a) přitahují b) odpuzují c) ruší DALŠÍ

20 18. Kationt je částice, která je zelektrována....... a) neutrálně b) kladně c) záporně DALŠÍ

21 19. Tělesa zelektrována nesouhlasnými (+,-) náboji se vzájemně............. a) odpuzují b) přitahují c) ruší DALŠÍ

22 20. Částice, která přijme nebo odevzdá elektron se nazývá? a) proton b) atom c) iont DALŠÍ

23 21. Nakresli a popiš KATIONT. ŘEŠENÍ

24 21. KATIONT + ++ - - - - - - PROTON NEUTRON ELEKTRON Odtrhne se elektron z obalu DALŠÍ +

25 KONEC PROCVIČOVÁNÍ Pokud jsi nedosáhl(a) 100% úspěšnosti, měl(a) by jsi začít od začátku !! Nebo zkus odpovědět na otázky

26 OTÁZKY 1.Jak těleso zelektruji? 2.Kde se nachází elektrické pole? 3.Kde působí elektrická síla? 4.Jaké jsou druhy elektrických sil 5.Jak mohu dvě tělesa třením zelektrovat? 6.Kdy je elektrická síla přitažlivá? 7.Kdy je elektrická síla odpudivá? 8.Napiš dva příklady, kdy se dvě tělesa odpuzují. 9.Napiš dva příklady, kdy se dvě tělesa přitahují. 10.Jak se mění silové působení elektrického pole se vzdáleností? 1.Třením 2.Okolo zelektrovaného tělesa 3.V elektrickém poli 4.Přitažlivá a odpudivá 5.Kladně (+) nebo záporně (-) = nesouhlasně 6.Je-li jedno zelektrované + a druhé - = nesouhlasně 7.Je-li jedno zelektrované + a druhé + nebo – a - = souhlasně 8.Igelitový sáček a igelitový sáček, vlas a vlas 9.Vlas a hřeben, vlas a balónek, igelitový sáček a prst, igelit a papír, pravítko a papír 10.Se vzdáleností se zmenšuje (čím dál od zelektrovaného tělesa tím menší el. síla) ODPOVĚDIODPOVĚDI

27 OTÁZKY 11. Na které těleso působí elektrické pole silou? 12. Jaké jsou druhy elektrických nábojů? 13. Co je to atom? 14. Kdy je atom elektricky neutrální? 15. Kdy vznikne iont? 16. Jak vznikne kladný iont, jaký je jeho druhý název? 17. Jak vznikne záporný iont, jaký je jeho druhý název? 18. Z jakých částí se skládá atom? 19. Z jakých částic se skládá atom? 20. Čím (jak) se od sebe atomy liší? 11. Na zelektrovaná, ty co jsou v elektrickém poli 12. Kladný (+) a záporný (-) 13. Velice malá částice, kterou pouhým okem nevidíme 14. Je-li počet protonů a elektronů stejný 15. Přijetím nebo odtržením elektronu z obalu 16. Odtržením elektronu z obalu, KATIONT 17. Přijetím elektronu do obalu, ANIONT 18. Z atomového obalu a atomového jádra 19. protonů, neutronů a elektronů 20. Protonovým číslem (počtem protonů v atomu) ODPOVĚDIODPOVĚDI

28 OTÁZKY 21. Jak vznikne molekula? 22. Jaké částice se nachází v jádře atomu a jaký mají el. náboj? 23. Jaké částice se nachází v obalu atomu a jaký mají el. náboj? 24. Jaké jsou druhy molekul. 25. Nakresli model atomu lithia ( 3 Li) 26. Jaký chemický prvek je nejjednodušší? 27. Kdy vznikne molekula prvku? Uveď jeden příklad. 28. Kdy vznikne molekula sloučeniny? Uveď jeden příklad. 29. Jaké jsou vlastnosti kapalin? 30. Jaké jsou vlastnosti plynů? 21. Sloučením dvou a více atomů (prvků) 22. Protony (kladný +), neutrony (žádný) 23. Elektrony (záporný -) 24. Molekula prvku a molekula sloučeniny 25. Atom má 3 protony, 3 neutrony a 3 elektrony 26. vodík 27. Sloučením dvou a více prvků stejného druhu. Např. H+H, He + He 28. Sloučením dvou a více prvků různého druhu. Např. H+He, B+O 29. Vodorovná hladina, nestlačitelné, tekuté, mění svůj tvar a chaotický pohyb 30. stlačitelné, tekuté a rozpínavé ODPOVĚDIODPOVĚDI


Stáhnout ppt "PROCVIČOVÁNÍ spustíte klávesou F5. 1. Jaké částice jsou v obalu atomu? DALŠÍ a) protony b) elektrony c) neutrony."

Podobné prezentace


Reklamy Google