Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI. Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI. Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI

2 Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením

3 Při vzájemném styku některých těles (např. při tření) vzniká na jejich povrchu elektrický náboj. O tělesu, které má elektrický náboj, říkáme, že je zelektrované nebo elektrický nabité. Pojem elektrický náboj: 1.vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, 2.vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou tohoto stavu. Značka veličiny elektrický náboj je Q. [Q] = C (coulomb) Elektrický náboj je vázán na částice látky. Elektrický náboj je základní vlastnost částic.

4 Vlastnosti elektrického náboje 1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa. Pravítko po tření přitahuje drobné papírky.

5 Vlastnosti elektrického náboje 1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa. Na zjištění elektrického náboje se používá elektroměr. Elektroměr po dotyku nabitým tělesem ukáže výchylku.

6 Vlastnosti elektrického náboje 2. Elektrický náboj lze přenášet z povrchu jednoho tělesa na povrch jiného tělesa. Elektrický náboj se dotykem přenese na elektroskop, ručka a tyč se nabijí stejným nábojem a odpuzují se

7 Vlastnosti elektrického náboje 3. Elektrický náboj se může přemísťovat v tělese Vodiče jsou látky, v nichž se náboj snadno přemísťuje. Izolanty jsou látky, v nichž se náboje nepřemísťují.

8 Vlastnosti elektrického náboje 4. Existují dva druhy elektrického náboje. Kladný náboj má skleněná tyč, kterou třeme kůží. kladný elektrický náboj + - záporný elektrický náboj

9 Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se navzájem přitahují. Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se navzájem odpuzují. Vlastnosti elektrického náboje 5. Elektrické silové působení může být přitažlivé nebo odpudivé

10 Nejmenší elektrický náboj, který se podle současných představ nedá dělit, je elementární elektrický náboj. Vlastnosti elektrického náboje 6. Elektrický náboj je dělitelný. e = 1, C

11 V jádru atomu jsou protony - nositelé kladného náboje. V elektronovém obalu jsou elektrony - nositelé záporného elektrického náboje. Vlastnosti elektrického náboje 7. Každý atom je soustava kladných a záporných nábojů. Q protonu = +e = +1, C Q elektronu = - e = - 1, C

12 Celkový kladný náboj všech protonů v atomu je kompen- zován celkovým záporným nábojem všech elektronů. Vlastnosti elektrického náboje 7. Atom je navenek elektricky neutrální. Q protonu = +e = +1, C Q elektronu = - e = - 1, C Q C+ = Q C-

13 Kladný iont vznikne odtržením elektronů z obalu. Záporný iont vznikne připojením elektronů k obalu. Vlastnosti elektrického náboje 7. Z neutrálního a tomu se může stát iont. kladný iont záporný iont

14 Vlastnosti elektrického náboje 8. V kovech se elektrony od jader snadno odtrhnou. V kovech jsou elektrony nejvzdálenější od jádra vázány malými silami, odtrhnou se a tvoří volné elektrony.

15 Vlastnosti elektrického náboje 8. Při přiblížení nabitého tělesa k nenabitému izolova- nému vodiči dojde ve vodiči k pohybu volných elektronů. Na straně bližší k nabitému tělesu převažuje náboj opačný k náboji tělesa. Na vzdálenější straně vodiče převažuje náboj souhlasný s nábojem nabitého tělesa. Tento jev se nazývá Elektrostatická indukce

16 Vlastnosti elektrického náboje 9. Při styku dvou těles se přemísťují elektrony. Těleso s nadbytkem elektronů se nabíjí záporně, těleso s nedostatkem elektronů se nabíjí kladně. Třeme-li sklo textilem, sklo ztratí elektrony a textil je získá. Třeme-li ebonit textilem, ebonit přijme elektrony a textil je ztratí.

17 Vlastnosti elektrického náboje 10. Pro soustavu těles, která si nemohou vyměňovat elektrické náboje se svým okolím platí zákon zachování elektrického náboje. V elektricky izolované soustavě těles je úhrnný elek- trický náboj konstantní. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit.

18 Vyjádřete elektrický náboj 1 C počtem elementárních nábojů. Řešte úlohu: N = 6,

19 Elektrický náboj je: a) silové působení mezi částicemi, b) elektron a proton, c) základní vlastnost částic, d) náboj tělesa, který vznikne například třením těles. Test 1

20 Elektrované nebo elektricky nabité těleso je těleso: a) připojené k elektrické síti, b) které má elektrický náboj, c) které se dotýká povrchu Země, d) které se nedotýká povrchu Země. Test 2

21 Mezi vlastnosti elektrického náboje nepatří: a) existují dva druhy elektrického náboje, b) elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa, c) elektrický náboj není dělitelný, d) elektrický náboj se může přemísťovat v tělese. Test 3

22 Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji: a) se navzájem přitahují, b) se navzájem odpuzují, c) silově na sebe navzájem nepůsobí, d) se navzájem přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti. Test 4

23 5 Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji: a) se navzájem přitahují, b) se navzájem odpuzují, c) silově na sebe navzájem nepůsobí, d) se navzájem přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti.

24 Atom je navenek elektricky neutrální, protože: a) jeho celkový elektrický náboj je rovný nule, b) má stejný počet protonů jako neutronů, c) má stejný počet elektronů a protonů, d) má stejný počet elektronů a neutronů. Test 6

25 V kovech elektrony tvoří elektronový plyn, protože: a) jsou vázány v elektronovém obalu, b) se lehce odpoutají od jader atomů, c) pohybují se v elektronovém obalu jako molekuly plynu, d) plyny a kovy mají společné vlastnosti. Test 7

26 Ionty z atomů vzniknou: a) spojením dvou atomů, b) přidáním elektronu do obalu atomu, c)odebráním elektronu z obalu atomu, d) odtržením elektronového obalu od jádra atomu. Test 8


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI. Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením."

Podobné prezentace


Reklamy Google