Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI. Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI. Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI

2 Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením

3 Při vzájemném styku některých těles (např. při tření) vzniká na jejich povrchu elektrický náboj. O tělesu, které má elektrický náboj, říkáme, že je zelektrované nebo elektrický nabité. Pojem elektrický náboj: 1.vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, 2.vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou tohoto stavu. Značka veličiny elektrický náboj je Q. [Q] = C (coulomb) Elektrický náboj je vázán na částice látky. Elektrický náboj je základní vlastnost částic.

4 Vlastnosti elektrického náboje 1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa. Pravítko po tření přitahuje drobné papírky.

5 Vlastnosti elektrického náboje 1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa. Na zjištění elektrického náboje se používá elektroměr. Elektroměr po dotyku nabitým tělesem ukáže výchylku.

6 Vlastnosti elektrického náboje 2. Elektrický náboj lze přenášet z povrchu jednoho tělesa na povrch jiného tělesa. Elektrický náboj se dotykem přenese na elektroskop, ručka a tyč se nabijí stejným nábojem a odpuzují se. ------ ------

7 Vlastnosti elektrického náboje 3. Elektrický náboj se může přemísťovat v tělese. ------ ------ ------ ------ Vodiče jsou látky, v nichž se náboj snadno přemísťuje. Izolanty jsou látky, v nichž se náboje nepřemísťují.

8 Vlastnosti elektrického náboje 4. Existují dva druhy elektrického náboje. Kladný náboj má skleněná tyč, kterou třeme kůží. kladný elektrický náboj + - záporný elektrický náboj

9 Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se navzájem přitahují. Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se navzájem odpuzují. Vlastnosti elektrického náboje 5. Elektrické silové působení může být přitažlivé nebo odpudivé. + ++ -

10 Nejmenší elektrický náboj, který se podle současných představ nedá dělit, je elementární elektrický náboj. Vlastnosti elektrického náboje 6. Elektrický náboj je dělitelný. e = 1,602.10 -19 C ------ ------

11 V jádru atomu jsou protony - nositelé kladného náboje. V elektronovém obalu jsou elektrony - nositelé záporného elektrického náboje. Vlastnosti elektrického náboje 7. Každý atom je soustava kladných a záporných nábojů. Q protonu = +e = +1,602.10 -19 C Q elektronu = - e = - 1,602.10 -19 C

12 Celkový kladný náboj všech protonů v atomu je kompen- zován celkovým záporným nábojem všech elektronů. Vlastnosti elektrického náboje 7. Atom je navenek elektricky neutrální. Q protonu = +e = +1,602.10 -19 C Q elektronu = - e = - 1,602.10 -19 C Q C+ = Q C-

13 Kladný iont vznikne odtržením elektronů z obalu. Záporný iont vznikne připojením elektronů k obalu. Vlastnosti elektrického náboje 7. Z neutrálního a tomu se může stát iont. kladný iont záporný iont

14 Vlastnosti elektrického náboje 8. V kovech se elektrony od jader snadno odtrhnou. V kovech jsou elektrony nejvzdálenější od jádra vázány malými silami, odtrhnou se a tvoří volné elektrony.

15 Vlastnosti elektrického náboje 8. Při přiblížení nabitého tělesa k nenabitému izolova- nému vodiči dojde ve vodiči k pohybu volných elektronů. Na straně bližší k nabitému tělesu převažuje náboj opačný k náboji tělesa. Na vzdálenější straně vodiče převažuje náboj souhlasný s nábojem nabitého tělesa. Tento jev se nazývá Elektrostatická indukce. + - + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - + + + - - -

16 Vlastnosti elektrického náboje 9. Při styku dvou těles se přemísťují elektrony. Těleso s nadbytkem elektronů se nabíjí záporně, těleso s nedostatkem elektronů se nabíjí kladně. Třeme-li sklo textilem, sklo ztratí elektrony a textil je získá. Třeme-li ebonit textilem, ebonit přijme elektrony a textil je ztratí.

17 Vlastnosti elektrického náboje 10. Pro soustavu těles, která si nemohou vyměňovat elektrické náboje se svým okolím platí zákon zachování elektrického náboje. V elektricky izolované soustavě těles je úhrnný elek- trický náboj konstantní. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit.

18 Vyjádřete elektrický náboj 1 C počtem elementárních nábojů. Řešte úlohu: N = 6,24.10 18

19 Elektrický náboj je: a) silové působení mezi částicemi, b) elektron a proton, c) základní vlastnost částic, d) náboj tělesa, který vznikne například třením těles. Test 1

20 Elektrované nebo elektricky nabité těleso je těleso: a) připojené k elektrické síti, b) které má elektrický náboj, c) které se dotýká povrchu Země, d) které se nedotýká povrchu Země. Test 2

21 Mezi vlastnosti elektrického náboje nepatří: a) existují dva druhy elektrického náboje, b) elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa, c) elektrický náboj není dělitelný, d) elektrický náboj se může přemísťovat v tělese. Test 3

22 Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji: a) se navzájem přitahují, b) se navzájem odpuzují, c) silově na sebe navzájem nepůsobí, d) se navzájem přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti. Test 4

23 5 Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji: a) se navzájem přitahují, b) se navzájem odpuzují, c) silově na sebe navzájem nepůsobí, d) se navzájem přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti.

24 Atom je navenek elektricky neutrální, protože: a) jeho celkový elektrický náboj je rovný nule, b) má stejný počet protonů jako neutronů, c) má stejný počet elektronů a protonů, d) má stejný počet elektronů a neutronů. Test 6

25 V kovech elektrony tvoří elektronový plyn, protože: a) jsou vázány v elektronovém obalu, b) se lehce odpoutají od jader atomů, c) pohybují se v elektronovém obalu jako molekuly plynu, d) plyny a kovy mají společné vlastnosti. Test 7

26 Ionty z atomů vzniknou: a) spojením dvou atomů, b) přidáním elektronu do obalu atomu, c)odebráním elektronu z obalu atomu, d) odtržením elektronového obalu od jádra atomu. Test 8


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI. Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením."

Podobné prezentace


Reklamy Google