Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- Dva druhy - kladný - záporný - Elektroskop - princip odpuzování částic - Elektrometr = elektroskop opatřený stupnicí - Rozlišujeme - vodiče - izolanty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- Dva druhy - kladný - záporný - Elektroskop - princip odpuzování částic - Elektrometr = elektroskop opatřený stupnicí - Rozlišujeme - vodiče - izolanty."— Transkript prezentace:

1

2 - Dva druhy - kladný - záporný - Elektroskop - princip odpuzování částic - Elektrometr = elektroskop opatřený stupnicí - Rozlišujeme - vodiče - izolanty - Jednotka C - coulomb - Elementární náboj = 1,602 x 10 -19 C

3  Celkový elektrický náboj se však vzájemným zelektrováním v izolované soustavě těles nemění – platí zákon zachování elektrického náboje  Měřič náboje

4 - Velikost elektrických sil, kterými na sebe působí dva bodové náboje, je přímo úměrná absolutní hodnotě součinu jejich velikostí a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdáleností - Náboje opačného znaménka se přitahují. Náboje stejného znaménka se odpuzují.

5 - Bodové náboje – rozměry zelektrovaných těles jsou zanedbatelné ve srovnání s jejich vzdálenostmi

6 Intenzita elektrického pole je určena jako podíl elektrické díly, která by v daném místě působila na bodový náboj, a tohoto náboje.

7

8

9 W = IqI Ed U AB = W AB /q Napětí U AB mezi body A, B elektrického pole je podíl práce vykonané elektrickou silou při přenesení bodového náboje z bodu A do bodu B a tohoto náboje.

10 Potenciální energie – závisí na poloze v el. Poli Tělesa s nulovou potenciální energií – země, tělesa uzemněná

11 Podíl potenciální energie E p bodového náboje v určitém místě elektrického pole a toho to náboje q nazýváme elektrický potenciál φ v daném bodě pole Napětí mezi dvěma body elektrického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů U AB = φ A - φ B

12 El. potenciál – skalární veličina Ekvipotenciální plochy

13  Náboj přivedený na izolované vodivé těleso – rozkládá se pouze na vnějším povrchu tělesa  Na kulovém tělesu rozložen rovnoměrně, na nepravidelném tělesu -> plošná hustota náboje  Největší na hranách a hrotech

14  Velikost intenzity vně koule  Vztah mezi velikostí intenzity a plošnou hustotou náboje ve vakuu

15  Elektrostatická indukce  Náboje indukované ve vodiči můžeme od sebe oddělit rozdělením vodiče na dvě části.  Izolanty (dielektrika) – bez volných elektronů schopných přemisťovat se  Atomová polarizace dielektrika  Orientační polarizace dielektrika  Indukované náboje jsou vázány na dipóly a nelze je z dielektrika odvést ani oddělit rozdělením dielektrika

16  Relativní permitivita dielektrika

17  Veličina C – vlastnost vodiče, která se nazývá kapacita vodiče  Jednotka farad (F)  Vodič má kapacitu 1 F, jestliže se nábojem 1 C nabije na elektrický potenciál 1 V. Kapacita vodiče závisí na jeho tvaru a velikosti.  Kapacita osamoceného vodiče – malá  Deskový kondenzátor bez dielektrika - nejjednodušší

18  Náboje na deskách kondenzátoru jsou přímo úměrné napětí mezi deskami. Veličina C 0 je kapacita deskového kondenzátoru bez dielektrika  C = Q/U  Kondenzátor má kapacitu 1 F, jestliže při napětí 1 V jsou na jeho deskách náboje o absolutní hodnotě 1 C  Deskový kondenzátor s dielektrikem má větší kapacitu, než je kapacita stejného kondenzátoru bez dielektrika. Relativní permitivita dielektrika se dá zjistit jako poměr obou kapacit.

19  Kondenzátory – s papírovým dielektrikem, s plastickou fólií, skleněné, slídové, keramické, elektrolytické  Elektrolytické kondenzátory – dvě hliníkové fólie + vrstva papíru napuštěná elektrolytem.  Většina kondenzátorů – neměnná kapacita

20 C = C 1 C 2 / C 1 + C 2 C = C 1 + C 2

21


Stáhnout ppt "- Dva druhy - kladný - záporný - Elektroskop - princip odpuzování částic - Elektrometr = elektroskop opatřený stupnicí - Rozlišujeme - vodiče - izolanty."

Podobné prezentace


Reklamy Google