Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR aneb Jak se dá nahromadit elektrický náboj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR aneb Jak se dá nahromadit elektrický náboj."— Transkript prezentace:

1 KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR aneb Jak se dá nahromadit elektrický náboj

2 Velikost náboje Q na kovové kouli je přímo úměrná napětí koule U, které získá koule vzhledem Zemi. Nabíjením kovová koule získá vzhledem Zemi napětí voltmetr

3 Aby kulové vodiče získali stejné napětí, větší koule potřebuje větší elektrický náboj. Konstanta k charakterizuje kulový vodič. Nabíjením kovová koule získává vzhledem Zemi napětí voltmetr

4 Kapacita vodiče C je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho napětí U vzhledem Zemi. Kapacita vodiče C voltmetr

5 Kapacita vodiče C Michael Faraday (1791-1867) anglický fyzik Kapacita vodiče C je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho napětí U vzhledem Zemi.

6 Číselná hodnota kapacity vodiče je rovna číselné hodnotě elektrického náboje izolovaného vodiče, kterým získá vzhledem Zemi potenciál 1 V. Kapacita vodiče C Má-li vodič C = 5 mF, potom nábojem Q = 5 mC získá vzhledem Zemi potenciál 1V. voltmetr

7 R - poloměr kulového vodiče  0 - permitivita vakua Kapacita kulového vodiče Závisí na tvaru vodiče a prostředí, v němž je vodič.  0 = 8,854.10 -12 C 2.N -1.m -2

8 Deskový kondenzátor tvoří dvě rovnoběžné navzájem izolované rovnoběžné desky. Kapacita deskového kondenzátoru je přímo úměrná obsahu účinné plochy desek S a nepřímo úměrná vzdálenosti desek d. + -

9 Deskový kondenzátor tvoří dvě rovnoběžné navzájem izolované rovnoběžné desky. Kapacitu deskového kondenzátoru můžeme ovlivnit prostředím mezi deskami (permitivita prostředí). + -

10 Práce při nabíjení kondenzátoru Práce při nabíjení nábojem Q na napětí U je graficky znázorněna obsahem vyšrafovaného trojúhelníku. + -

11 Energie elektrického pole nabitého kondenzátoru Celková práce při nabíjení kondenzátoru určuje energii elektrického pole nabitého kondenzátoru. + -

12 Na jaký potenciál se nabije vodič s kapacitou 20 pF nábojem 1  C?  e = 5.10 4 V Řešte úlohu:

13 Jaká je kapacita deskového kondenzátoru, který má obdélníkové desky s rozměry 30 cm a 20 cm ve vzdálenosti 6 mm? Permitivita vakua je    = 8,85.10 -12 F.m -1. C = 88,5 pF Řešte úlohu:

14 Jakou energii má kondenzátor s kapacitou 50  F, který nabijeme na napětí 400 V? E = 4 J Řešte úlohu:

15 Kapacita vodiče C je definována: a) velikostí náboje, které se na vodič dá umístit, b) podílem potenciálu  izolovaného vodiče a jeho náboje Q, c) podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho potenciálu , d) podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho energie E. Test 1

16 Kapacita kulového vodiče závisí na: a) elektrickém náboji na povrchu vodiče, b) tvaru vodiče, c) materiálu, z něhož je vodič zhotoven, d) prostředí, v němž se vodič nachází. Test 2

17 Deskový kondenzátor tvoří: a) dvě rovnoběžné navzájem propojené desky, b) dvě rovnoběžné navzájem izolované vodivé desky, c) dvě rovnoběžné navzájem izolované elektricky nevodivé desky, d) dvě různoběžné navzájem izolované vodivé desky. Test 3

18 Kapacita deskového kondenzátoru je dána vztahem: Test 4

19 Kapacita deskového kondenzátoru závisí na: a) obsahu účinné plochy desek, b) elektrickém náboji na účinných plochách desek, c) vzdálenosti desek, d) prostředí mezi deskami. Test 5

20 Při nabíjení kondenzátoru získává elektrické pole mezi deskami kondenzátoru energii vyjádřenou vztahem: Test 6


Stáhnout ppt "KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR aneb Jak se dá nahromadit elektrický náboj."

Podobné prezentace


Reklamy Google