Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ 7. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170204_Elektricky_potencial_a_napeti_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ 7. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170204_Elektricky_potencial_a_napeti_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ 7. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170204_Elektricky_potencial_a_napeti_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2 1.Elektrická práce 2. Elektrický potenciál 3. Elektrické napětí 4.Ekvipotenciální plochy 4.Ekvipotenciální plochy 5.Příklady a opakování 5.Příklady a opakování

3 dále Bodový náboj, který je umístěn v elektrostatickém poli, má v určité poloze potenciální energii (Podobně jako těleso v určité výšce v tíhovém poli). Při přemisťování náboje se potenciální energie mění. Práce se koná, jestliže je náboj přemisťován z jedné polohy (místa) do jiné polohy (místa). Práce se vypočítá ze vztahu. E pA – potenciální energie náboje v místě A E pB – potenciální energie náboje v místě B Elektrická práce

4 dále Práce v elektrostatickém poli je určena změnou potenciální energie při přemisťování náboje. Elektrická práce A B E

5 další kapitola Při pohybu ve směru působení elektrické síly se potenciální energie náboje zmenšuje a při pohybu proti směru působení elektrické síly se potenciální energie náboje zvětšuje (podobně jako u pole tíhového). Jako hladina nulové potenciální energie je zvolen povrch Země. Tělesa vodivě spojená se zemí mají potenciální energii nulovou, říkáme o nich, že jsou uzemněná. Elektrická práce zpět na obsah

6 dále je definovaný jako podíl potenciální energie náboje v určitém místě elektrostatického pole a tohoto náboje značí se φ, jednotkou volt [V] nebo [J. C -1 ] Elektrický potenciál

7 Elektrický potenciál povrchu Země je nulový. Má-li těleso vyšší potenciál než povrch Země, pak je tento potenciál kladný. Má-li těleso nižší potenciál než povrch Země, pak je tento potenciál záporný. Elektrický potenciál další kapitolazpět na obsah

8 dále Mezi místy s různým potenciálem vzniká elektrické napětí. Elektrické napětí mezi dvěma body elektrostatického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů. Elektrické napětí je tedy určeno jako práce vykonaná elektrickými silami při přemisťování náboje mezi dvěma místy elektrostatického pole. Elektrické napětí se značí se U a jednotkou je volt [V] nebo [J. C -1 ]. Elektrické napětí Alessandro Volta na Wikipedii

9 Elektrické napětí měříme voltmetrem. Pro homogenní pole platí: E – elektrická intenzita pole d – vzdálenost mezi deskami Elektrické napětí další kapitolazpět na obsah Obr. 1

10 dále Pohybuje-li se náboj kolmo k siločárám elektrického pole, jeho potenciální energie náboje se nemění (elektrická síla nekoná práci). Ekvipotenciální plocha je plocha, která je ve všech bodech kolmá k siločarám elektrického pole má všude stejný potenciál (hladina stejného potenciálu) Radiální pole ekvipotenciální plochy jsou kulové se středem v bodovém náboji v blízkosti náboje se potenciál mění rychle ve větší vzdálenosti od náboje se potenciál mění pomaleji Ekvipotenciální plochy

11 dále potenciál lze vypočítat: potenciál ve velké vzdálenosti se bude blížit nule Ekvipotenciální plochy Obr. 2

12 Homogenní pole ekvipotenciální jsou rovnoběžné roviny (rovnoběžně s deskami, které tvoří pole) protože E = konst., mění se potenciál rovnoměrně potenciál lze vypočítat d- vzdálenost desek Ekvipotenciální plochy další kapitolazpět na obsah Obr. 3

13 řešení Příklad č. 1 Jaký elektrický potenciál má povrch kulového vodiče, jestliže při nanášení náboje 60 μC z povrchu Země na povrch vodiče vykoná práci 0,3 J? Příklady a opakování

14 další příklad Q = 60 μC W = 0,3 J __________________ φ = ? [V] Povrch vodiče má potenciál 5 kV. Příklady a opakování

15 řešení Příklad č.2 Vzdálenost dvou rovnoběžných kovových desek je 14 cm. Určete velikost intenzity elektrického pole mezi deskami. Mezi deskami je napětí 700V. Příklady a opakování

16 dále d = 14 cm U = 700 V _________________________________________ E = ? [V. M -1 ] Elektrické pole má intenzitu 5 kV. m -1. Příklady a opakování

17 koneczpět na obsah Elektrický potenciál Elektrické napětí Elektrická práce Elektrický potenciál radiálního pole Elektrický potenciál homogenního pole Přiřaďte vztahy k fyzikálním veličinám.

18 POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196- 223-6

19 CITACE ZDROJŮ Obr. 1 VITTORATOS, Christos. File:Behrens-voltmetre.jpg: Wikimedia Commons [online]. 6.August 2006 [cit. 2012-11-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Behrens-voltmetre.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Behrens-voltmetre.jpg?uselang=cs Obr. 2 PAJS. Soubor:Pole radialni ekvipotencialy.svg: Wikimedia Commona [online]. 17 June 2007 [cit. 2012-11-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Pole_radialni_ekvipotencialy.svg Obr. 3 PAJS. Soubor:Pole homogenni ekvipotencialy.svg: Wikimedia Commona [online]. 17 June 2007 [cit. 2012-11-07]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Pole_homogenni_ekvipotencialy.svg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

20 Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ 7. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170204_Elektricky_potencial_a_napeti_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno."

Podobné prezentace


Reklamy Google